Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Zivotopisy, diplomové práce Zivotopisy, Semestrální práce

Jindřich IV. Navarrský (1553 – 1610)

Jindřich IV. Navarrský (1553 – 1610)   Osudy Jindřicha Navarrského jsou poznamenány náboženskými ( občanskými) válkami, s tím spojenou vzájemnou nesnášenlivostí, a ekonomickou krizí, která se prohlubovala &uac ...
Pokracuj

Karel Marx a jeho kulturní přínos

Karel Marx a jeho kulturní přínos Pod pojmem kultury společnosti je zpravidla myšlen souhrn materiálních a kulturních hodnot vytvořených lidmi během historického vývoje. Chceme-li posoudit Marxův přínos v této oblasti, je t ...
Pokracuj

Aeneas Sylvius Piccolomini (1405-1464)

Aeneas Sylvius Piccolomini (1405-1464) pocházel z italské vznešené šlechtické rodiny otec musel z politických důvodů opustit Sienu ® usídlil se v Corsignanu u Sieny 18. 10. 1405 se mu narodil syn A. Sylvius jako mladší syn byl proto ur ...
Pokracuj

Referaty Zivotopisy

 1  2  3  4  5  6  7  8  9