Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

JOHANKA Z ARKU

JOHANKA Z ARKU

Johanka se narodila r.1412 v Domrémy na severu sladké Francie.Ve svých 14-ti letech začala slýchávat hlasy svatých,kteří se jí také zjevovali.Byli to:sv.Kateřina,sv.Markéta a archanděl Michael.

V sedmnácti letech jí tyto svaté postavy nabádali,aby šla bojovat za Francii,že prý je to boží pokyn.Ale copak mohla opustit Raimonda,svého nastávajícího manžela?Ale protože nejvíce ze všech milovala boha,rozhodla se,že půjde. V únoru roku 1429 se proto dostavila na francouzský královský dvůr,kde ji považovali za blázna,a proto král vymyslil lest.

Převlékl se za šaška a šašek za krále.Řekl,že když ho nepozná dá ji zbičovat.

Když Johanka přišla ke králi hned ho poznala a král jí začal důvěřovat.Řekla mu,že když jí dá zbroj koně a vojsko bude ještě tento rok korunován v Remeši.Protože Johanka byla jediná spása Francie,král jí vyhověl.

V květnu 1429 se vydala se svou družinou,které velel velitel La Hire [lajre] na Orleáns.Francouzi odrazili útok Angličanů,protože věřili v boha a jeho pannu.Dobyli ještě více měst a získaly zpět část francouzského území. 22686iby59kpl3v

Karel VII. Dostal od Johanky pokyn,aby se nechal korunovat.Když se vrátil z Remeše,pasoval Johanku do šlechtického stavu jako Janu z Lilií.Johančin cíl byla Paříž,která ještě stále byla pod vlivem anglických vojsk.

Šlechta namluvila králi,že lidé mají raději Pannu Orleánskou než svého krále.Král dovolil Johance,aby se se svou družinou přiblížila maximálně do Campiégne,ale ani o krok dál.

Johanka byla zmatená,protože už neslyšela svoje hlasy.Bylo to tím,že více než boha milovala La Hira.Roku 1430 ,když na bojišti osaměla,Angličané ji zajali a nutili jí,aby podepsala smlouvu,ve které stálo,že si svoje hlasy jen vymyslela.

Církevní soud rozhodl,aby Johanku 30.května roku 1431 upálili,jako čarodějnici v Rouenu (ruanu).Johanka se nebála smrti,protože znala svůj osud. bp686i2259kppl

Když ji vedli na hranici,zakřičela,že chce kříž.Podal jí ho vesničan,byl to Raimond,který na ní nezapomněl.Kat dostal příkaz,aby upálil všechno,co bylo Johančino.Ale něco zůstalo.Bylo to její srdce,její dobré srdce,které nejde upálit.

Roku 1420 byla svatořečena papežem Benediktem.

Je uznávána jako francouzská národní hrdinka.