Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Cestovní ruch Velké Británie, Irska a Dánska

Cestovní ruch Velké Británie, Irska a Dánska

 • Jedná se o přímořské státy západní Evropy

 • Převažují pobyty poznávací, protože státy leží ve velmi chladné oblasti mírného pásu a nemají příznivé podmínky pro CR

 • Moře se uplatňuje v domácím CR

 • Navštěvují se památky měst (hrady, galerie, muzea), a přírodní zajímavosti (jezera)

 

LONDÝN

TOWER – původně král. Sídlo, nyní muzeum korunovačních klenotů 16192boi42cou9t

TOWER BRIDGE – most, má zařízení pro vjezd lodí

BUCKINGHAMSKÝ PALáC – sídlo král. Rodiny

WESMINSTERSKÉ OPATCTVí – korunovace, svatby, hroby , největší stavba Londýna

Muzea v Londýně:

BRITISH MUSEUM – nejvýznamnější, sbírky uměleckých děl oo192b6142coou

MADAME TUSSAUD´S – voskové figuríny od r. 1835

NáRODNí GALERIE – evropské malířství (11. stol.)

TATE GALERY – jen britské malířství

GREENMICH – observatoř, hvězdárna,

 • 0° poledník, který dělí zeměkouli na část východní a západní

Okolí Londýna:

WINDORSKÝ ZáMEK – letní sídlo král. rodiny, jeden z největších zámků v Evropě

CAMBRIDGE, OXFORD – nejstarší universitní města

STRATFORD UPEN AVON – rodiště Shakespeara, museum

Pro domácí CR je důležitá ANGLICKá RIVIÉRA – jižní pobřeží Anglie (Severní moře)

BRIGHTON střediska

DAVER

CORNWAL – poloostrov

Jiné zajímavosti:

BATH- lázně , využívali je už Římané UNESCO

HADRIANOVA ZEˇD – obdoba čínské zdi 117 km, měla chránit římské panství před Skoty

STONEHENGE –megalistické kameny, posvátný význam

LAKE DISTRIHT – nár. park s jezery

SKOTSKO

Hlavní zajímavosti:

Jezera LOCHNESKÉ , rašeliniště

Etnografické zvláštnosti:

Kilty (sukně) , skotské tance, dudy

EDINGBURGH –hlavní město Skotska, král. hrad

WALES A S. IRSKO

Nenavštěvují se kvůli vnitropolitickým problémům

(IRA – teroristická organizace)

IRSKO

 • parlamentní republika

 • irská libra

 • Dublin

Leží na ostrově Irsko = zelený „smaragdový“ ostrov .

Vlivem goltského proudu je podnebí teplejší než ve VB (růst trávy po celý rok)

RC:

 • Má významné postavení v hospodářství (mezinárodní námořní a letecká doprava)

 • Převažují krátkodobé pobyty

 • Poznávací zájezdy – kulturní hist. památky : keltské kříže, kláštery, hrady, města

 • Uplatňují se přírodní zajímavosti

 • Cyklo, vodní, pěší tur., sportovní rybolov

 • Společenský (krajácký, etnický) CR. Návštěva krajanů z USA a Kanady . Dnes žije v Americe více Irů než v samotném Irsku.

 

DUBLIN- největší návštěvnost

 • Trinity Polage – (kolej nejsvatější trojice ) nejstarší univerzita v zemi

 • Chrám sv. Patrika – největší chrám v zemi 18.stol.

 

 

 

DáNSKO

- království

 • Kodaň

 • Jutský poloostrov (přes 400 ostrovů v Severním a Baltském moři)

 • Součástí: Grónsko,

Fearské ostrovy (vl. autonomie)

Jutský poloostrov:

RIBE – nejstarší město

- vikingské muzeum (lodě, archeologické nálezy)

- vikingská vesnice (živé skanzeny, ukázka řemesel)

BILLUNG – Legoland

ARHUS – muzeum starého města (počátky městského života, hist. domy, obchody)

SKANDEBORY – muzeum svobody (bývalé německé bunkry, ukázka výzbroje, uniforem)

SILKEBORG – hist. muzeum (2000 let stará mumie – Tollunský muž)

Ostrov Fynn (Funen)

ODENSE – Museum H. CH. Andersona

Ostrov Sjelland

KODAˇN – zámek Christiansborg

- zámek Amalienborg (královský) , střídání stráží

- Gefionina fontána

MALá MOŘSKá VíLA – socha

TIVOLI – jeden z městských zábavných parků

KRONBERSKÝ HRAD – děj Hamleta