Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Zemepis-Geografie Referaty Referát

Cestovní ruch Velké Británie, Irska a Dánska

Cestovní ruch Velké Británie, Irska a Dánska Jedná se o přímořské státy západní Evropy Převažují pobyty poznávací, protože státy leží ve velmi chladné oblasti mírného pásu a nem ...
Pokracuj

Ekologie oceánů

Ekologie oceánů Naše Země je vodní planeta. Světový oceán zabírá 71% jejího povrchu. Když se díváme z plující lodi na oceán, vidíme obrovské rozlohy vody, ale málo života (tzv. oceánské pou& ...
Pokracuj

SEMINáRNí PRáCE Z PŘEDMĚTU UVEDENí DO STUDIA ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí

SEMINáRNí PRáCE Z PŘEDMĚTU UVEDENí DO STUDIA ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí   OBSAH: strana Úvod2 ...
Pokracuj

Slínování

Slínování Slínování je proces,kterým se samovolně zpevňují disperzní látky za zvýšené teploty. Obvykle je doprovázeno objemovou kontrakcí a zhutňováním,to je snížením pórovitosti. Vznik ...
Pokracuj

Referát: Švýcarsko

Referát: Švýcarsko   ZáKLADNí ÚDAJE:   Oficiální název (český): Švýcarská konfederace Oficiální názvy (v jiných jazycích): Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédérati ...
Pokracuj

Seminární práce na téma Země třetího světa

   Seminární práce na téma Země třetího světa       Obsah: Strana 3Úvod Ekonomická diferenciace světa Strana 4Historický vývoj toho makro regionu Strana 5Součastné dění v Zem&iacut ...
Pokracuj

EFEKTIVNOST PÉČE O ŽIVOTNí PROSTŘEDí

EFEKTIVNOST PÉČE O ŽIVOTNí PROSTŘEDí Příroda nám poskytla určité bohatství, velké zdroje nerostných surovi ...
Pokracuj

Životní prostředí

Životní prostředí Životní prostředí v České republice Životní prostředí v České republice je věcí dle mého názoru stále více aktuální. Proč? Otázkami s ...
Pokracuj

Referaty Zemepis-Geografie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15