Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Zemepis-Geografie, diplomové práce Zemepis-Geografie, Semestrální práce

MONAKO

VŠB - TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Ostrava 2001   (3EUSP1) SEMINáRNí PRáCE Z PŘEDMĚTU SVĚTOVá REGIONáLNí A POLITICKá GEOGRAFIE MONAKO 1. VŠEOBECNá GEOGRAFICKá CHARA ...
Pokracuj

Možnosti šetření energie v ČR

Protokol č. 5 Téma: Možnosti šetření energie v ČR ÚvodVšichni svítíme a topíme, stravujeme se a oblékám ...
Pokracuj

Projekt „Řízení environmentálního aspektu“ - Aspekt:Sběr vyřazených zářivek a výbojek ve výrobním

Obor: Management IV. Datum: 12. prosince 2000 ENVIRONMENTáLNí MANAGEMENT Projekt „Řízení environmentálního aspektu“ - Aspekt:Sběr vyřazených zářivek a výbojek ve vý ...
Pokracuj

Mechanické vlastnosti materiálů

Mechanické vlastnosti materiálů K základním mechanickým vlastnostem patří pevnost tahu, tržná síla, tažnost, tržná délka, pevnost v natržení a pevnost v dotržení. Charakterizují materiál z  ...
Pokracuj

Ekonomická geografie - Regionální struktury v USA

Ekonomická geografie - Regionální struktury v USA Seminární práce na téma USA 2.část Regionální struktury USA State Economic Areas (SEA) - tak se nazývají státní hospodářské oblasti vytvo ...
Pokracuj

AUSTRáLIE A OCEáNIE

AUSTRáLIE A OCEáNIE   Úvod Nejmenší světadíl naší Země je od ostatních kontinentů nejví ...
Pokracuj

Analýza infraštruktúry Trnavského kraja (TK)

Analýza infraštruktúry Trnavského kraja (TK)     V TK je z celkového počtu 8,8% obcí s verejnou kanalizáciou. V porovnaní s inými krajmi ako aj s celoslovenským priemerom je to málo. Toto percento je výrazne n& ...
Pokracuj

BUDAPEŠŤ

BUDAPEŠŤ 1 909 000 obyvatel po obou březích Dunaje, 40 km od hranice se Slovenskem bydlí zde každý 5. obyvatel Maďarska, 22 % zpracovatelského průmyslu státu významná evropská metropole, kulturní, politické a hospodářsk& ...
Pokracuj

HISTORIE HORNICTVí A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ  MĚSTA PETŘVALDU

SEMINáRNí PRáCE ZE ZEMĚPISU __________________________________________________________________________________________ HISTORIE HORNICTVí A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ  MĚSTA PETŘVALDU ...
Pokracuj

Krušné hory

Univerzita J. E. Purkyně Katedra geografie Seminární práce na OFG B téma: Krušné hory   Ústí nad Labem Obsah : Všeobecná charakteristika Fyzicko-geografick&a ...
Pokracuj

Referaty Zemepis-Geografie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15