Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

 Den - přílet do Amsterdamu

46394vde25xme6h

 Den - přílet do Amsterdamu

46394vde25xme6h

 

- prohlídka měst Alkmaar a Alsmeer

46394vde25xme6h

 

- nocleh v Amsterdamu

ALKMAAR - město sýrů

 • provincie Noord Holland dm394v6425xmme • 92 420 obyvatel

 • leží při severo-holandském kanále (Noordhollandse Kannaal) postaveném v l. 1819-1925 35 km severně od Amsterdamu

 • r. 939 - klášter

 • městská práva r. 1254

 • proslavilo se v 16. st., kdy je r. 1573 oblehlo španělské vojsko - město se zachránilo protržením hrází a zaplavením celého okolí

pamětihodnosti:

 • kostel St. Laurenskerk ("Velký kostel") - pozdně gotická cihlová stavba z doby vrcholné gotiky, práce zahájeny v r. 1470 na místě staršího kostela, zničeného v r. 1468, dokončen byl r. 1512; uvnitř "Poslední soud" z r. 1519 a chórové lavice z 16. st., nejstarší památkou interiéru je náhrobek hraběte Florise z 13. st.; v kostela dvoje varhany - jedny z r. 1511 jsou nejstarším nástrojem v Holandsku, druhé jsou barokní ze 17. st. a jsou na nich v době konání trhů pořádány koncerty (11,15 a 12,15)

 • kolem kostela jsou malé domky, historickou podobu si zachovaly i mnohé městské domy v ulicích mezi náměstím a kostelem

 • stojí zde i radnice (Stadhuis) - pozdně gotická stavba z l. 1509 - 1520, k níž bylo v r. 1694 přistavěno barokní křídlo; průčelí bylo do dnešní podoby upraveno v l. 1877 - 1881; v interiéru jsou místnosti se sklomalbami ze 17. st. a sbírka čínského a japonského porcelánu

 • kostel Kapelkerk - postavený v 15. st., do dnešní podoby upravený v 18. st. (po požáru), interiér má klasicistní podobu

 • Remonstrantse Kerk - měl právo asylu, postaven v r. 1658, leží ve dovře uzavřeném branou z r. 1725

 • centrem města je náměstí, na němž se konají historické sýrové trhy; dominantou je váha (Waag), která byla původně gotickou kaplí, byla postavena v r. 1421 a její průčelí s věží dostalo současnou renesanční podobu v l. 1587 - 1599; na náměstí se každý pátek od května do září (od 12. 4. - 12. 9.) od 7:00 - 11:00 koná tradiční sýrový trh, na nějž jsou vypravovány speciální vlaky z Amsterdamu a Rotterdamu (sýrový expres); Při trhu jsou používána historická nosítka, na nichž je možno uložit asi 80 bochníků sýra (váha jednoho je 2 kg). Nosiči jsou bíle oblečení a na hlavě mají slamáky s širokou stuhou (dříve její barva určovala přináležitost k určitému cechu, a dnes k obchodní společnosti). Sýry jsou ráno naskládány na vyhrazenou plochu. Od 9 h procházejí velkoobchodníci mezi hromadami a zvláštním nožíkem vyřezávají kousky sýra, který chutnají. Pokud je objednávka uzavřena, odnesou připravení nosiči celou dodávku do váhy, odkud pak putuje do kamiónů připravených na jedné straně náměstí. Pro přihlížející je vyhrazeno místo po obvodu tržiště. Trh je ukončen údery hodin v 11 h z radniční věže, kde je navíc umístěna zvonkohra sestavená z 35 zvonů (věž je z r. 1599, zvonkohra z r. 1688, figurální orloj)

 • kanály obklopené historickými domy

 • Victorien-park s památníkem bojů proti Španělům v r. 1573

 • Stedelijk Museum Alkmaar - umístěné v domě z r. 1561, kde je vzpomenuta válka proti Španělům v r. 1573

 • Muzeum sýrů (Waagplein) - seznamuje s výrobou sýrů, Muzeum piva

 • domy s barokními fasádami z 16. - 18. st.

 • dům Huis met de Kogel (Dům s koulí) - v jeho štítě se ukazuje koule, jež se do něj zaryla v době španělského obléhání v r. 1573

AALSMEER

 • provincie Sev. Holandsko (Noord Holland), 19 km jz. od Haarlemu

 • ve středověku známé jako rybářská vesnice, která se proslavila lovem úhořů (odtud odvozeno i jméno - přel. úhoří jezero)

 • později obchodní středisko, dnes centrum květinářství (denně v dopol. hodinách se zde koná velká burza květin, které jsou přímo odtud odváženy na letiště Schiphol, odkud jsou expedovány do ostatních zemí)

 • není zde mnoho historických památek

přírodní zajímavosti:

 • jezero Westeinder Plas - je pozůstatkem někdejšího Haarlemského moře, přeměněného dnes v poldr, na němž se pěstují květiny

 • turistickou atrakcí je tzv. květinové korzo (blomencorso), které se koná v říjnu každou neděli (účastní se ho i zahraniční aranžéři)

 • je to největší květinová aukce květin na světě (na 14 milionů květin denně), koná se denně, plocha 15 000 m2, má 5 aukčních sálů

ZAANSE SCHANS

 • Zaanská vesnice: obydlený skanzen typických severo-holandských zelenobílých dřevěných domečků a mlýnů

 • dílny na výrobu dřeváků

KOOG AAN DE ZAAN

 • zde je muzeum větrných mlýnů

 • den

 • - prohlídka města Amsterdam

  46394vde25xme6h

   

  - nocleh v Amsterdamu

   

  46394vde25xme6h

   

  46394vde25xme6h

   

  46394vde25xme6h

   

  AMSTERDAM

  • hl. město, provincie Noord-Holland

  • leží při ústí řeky Amstel do jezera Ijmeer

  • 724 096 obyvatel, aglomerace 1 101 497

  • průmyslové centrum, sídlo mnoha škol a obchodních společností, brusírny diamantů, továrna Fokker - r. 1920 vyrobeno 1. celokovové letadlo

  • mnoho historických staveb (7000), muzeí (40), galerií

  • kolem ústředního náměstí se vine několik obloukových prstenců grachtů, lemovaných domy s vysokými štíty

  • 1. zmínka v r. 1275 - rybářská osada Amestelledame (hráz na řekou Amstel), u zrodu hrabě Floris V.

  • r. 1368 součástí hanzy, r. 1609 zal. 1. banka - centrum evropského peněžnictví

  • 1632 založena univerzita, 1613 J. á. Komenský, r. 1656 se sem odstěhoval natrvalo, r. 1670 zemřel - vydal zde spisy vychovatelské, Svět v obrazech, Kancionál

  • 1631 - 69 Rembrandt, dále Václav Hollar

  • 1819 výstavba Noordhollandse Kanaalu, dále Noordzeekanal, r. 1952 Amsterdamsko-rynský průplav

  • 1940 obsazeno něm. vojsky

  • stojí na pilotech (kůlech) - 12 - 15 m silná bahnitá zemina

  • město protínají kanály - asi 1200 mostů a můstků, na několika desítkách ostrovů, kanály mají podkovitou podobu

  pamětihodnosti:

  • nám. Dam - dominantou je královský palác (nizozemský klasicismus) z r. 1648, pův. radnice, na 13 659 pilotech, 51 m vys. věž se zvonkohrou, uvnitř fresky a štuky, soudní sál

  • Nár. památník padlým z 2. sv. v.

  • katedrála Nieuwe Kerk - královské korunovace, 14. - 15. st.

  • burza - 1899 - 1903

  • přístav - vyhlídková plavba po kanálech

  • budova hlavního nádraží - 1899

  • kostel St. Nikolauskerk - 1885 - 6

  • Scheepvaarthuis - 1913, nizozemská secese, dílo lodní společnosti

  • Amstelkringmuseum - bohoslužební předměty

  • Oude Kerk - 13. - 15. st., dnešní podoba z 16. st., sklomalby, zvonkohra, nejstarší kostel ve městě

  • váha - vznikla v 17. st. přestavbou městské brány z r. 1488, dnes muzeum o dějinách města

  • muzeum vína

  • Montelbaanstoren - zbytek opevnění z 15. st.

  • Trippenhuis - 17. st., sídlo král. přírodovědné akademie

  • Jižní kostel Zuiderkerk - 1603 - 11, ve věži zvonkohra

  • Rembrandtův dům - bydle zde v letech 1639 - 58, dnes muzeum

  • Rembrandtplein - stojí zde Rembrandtův památník

  • nám. Waterlooplein - bleší trh

  • Tabáková muzeum - za Rembrandtplein
  • Heerengracht - jeden z nejhezčích grachtů města, lemovaný domy ze 17. - 18. st. s ozdobnými štíty, např.:

  • Willet-Holthuysen Museum - sbírka nábytku z 16. st. - 18. st., porcelánu a skla

  • knihovna

  • Divadelní muzeum

  • Sixsche Galerie - jedna z největších soukromých galerií Nizozemí s díly předních malířů 16. - 18. st. (Rembrandt)

  • Keizergracht

  • Fodor muzeum - založeno obchodníkem s uhlím Carlem Fodorem r. 1860

  • Rijksmuseum (Říšské muzeum) - největší amsterdamské muzeum, umístěno v novogotické a novorenesanční budově (1876 - 85), jedna z největších nizozemských sbírek, 4000 pláten nejvýznamnějších umělců

  • Rijksmuseum Vincent van Gogh - 200 maleb a 500 drobnějších děl, kolekce jeho korespondence s Gauginem či Toulouse-Lautrecem

  • Stedelijk Museum - novorenesanční budova, moderní umění

  • Concertgebouw - r. 1888, koncertní sál

  • Kongresové centrum RAI - plocha 45 000 m2

  • Olympijský stadion - 60 000 míst

  • radnice

  • divadlo Stepera

  • portugalská synagoga - muzeum židovských dějin v Nizozemí

  • proti muzeu památník bojů přístavních dělníků proti rasismu

  • Botanická a zoologická zahrada, zoologické muzeum

  • Tropické muzeum - přírodniny z někdejších kolonií

  • Námořní muzeum; stará radnice; univerzita; Dreigrachtenhuis (historický dům)

  • Allard Pierson Museum - univerzální stírka ze starověké Mezopotámie, Egypta, Řecka a Říma

  • Mincovní věž - původně městská brána z r. 1490, přebudovaná r. 1620, r. 1672 zde na přechodnou dobu umístěna mincovna

  • gracht Singel

  • univerzitní knihovna (2 mil. svazků)

  • muzeum Madame Taussaud

  • Dvůr bekyní založen r. 1346, je to řád

  • kostel sv. Jana a Uršuly (1671), Amsterdamské historické muzeum

  • Wester Kerk - 1620 - 31, patří k nejmohutnějším renesančním kostelům Nizozemí, věž se zvonkohrou vysoká 85 m je nejvyšší ve městě, náhrobek Rembrandta, zde pohřben r. 1669

  • Rosengracht - zde v domě č. 184 Rembrandt zemřel (pamětní tabule)

  • Prinsengracht - dům Anny Frankové, č. 263

  • Noorderkerk - 1620 - 23

  • Muzeum architektury

  • brusírny diamantů, burza diamantů

  • štítové domy, mnohé mají štíty nahnuté nad vodu a kladku ve štítu

  1. den

  - prohlídka města Rotterdam

  46394vde25xme6h

   

  - odlet do ČR

   

  46394vde25xme6h

   

  46394vde25xme6h

   

  46394vde25xme6h

   

  ROTTERDAM

  • provincie Zuid-Holland

  • přístavní a průmyslové středisko Nizozemí s 559 000 obyvatel (aglomerace 1,04 mil), 25 km jv. od Haagu, rozložené při ramenech řeky Maasy, na rýnském rameni Waal a na několika průplavech

  • 35 km od moře, největší světový přístav, největší překladiště na světě, ročně na 40 000 lodí, roční obrat Rotterdamu je větší než Hamburku, Brém, Londýna, Marseille a Bordeaux dohromady

  • centrum průmyslu (stroj., chem., loďařský, potrav., elektrotechn.)

  • r. 1283 dostal jméno podle řeky Rotte, při ní na hrázi (dam) byla postavena rybářský vesnice, rozrůstala se, r. 1340 městská práva

  • nar. humanista Erasmus Rotterdamský (1467 - 1537)

  • 16. st. středisko text. výroby a výr. koberců

  • zanášení přístavu řekami - v 19. st. postaven průplav Nová vodní cesta (od r. 1872)

  • r. 1940 zničeno celé historické jádro, přístav

  • 1958 - Europoort - přístavní komplex, patří k největším na sv.

  pamětihodnosti:

  • moderní město

  • Groothandelsgebouw - velkoobchodní budova, po vybombardování sídlo 200 firem (1947 - 51)

  • Bouwcentrum - mezinárodní středisko pro stavebnictví, expozice - modely

  • De Doelen - kongresové a koncertní středisko z r. 1966, kapacita 2000 lidí

  • Museum Boymans - Van Beuningen - expozice skla, keramiky, porcelánu a uměleckých řemesel, galerie (Nizozemští umělci), díla Bosche, Rembrandta, Rubense, Tintoretta, Moneta, Gaugina

  • Euromast - dominanta moderního města z r. 1960, 185 m vysoká, kapitánský můstek

  • Tunel pod Maasou - 2 roury pro automobily, 1 pro cyklisty a 1 pro chodce

  • Vilémovo nám.

  • Poplatkové muzeum - doklady o poplatcích, daních, clech, jediné na světě, oddělení podloudnictví, kabinet humoru (5000 karikatur)

  • Etnografické muzeum

  • pomník P. Calanda - projektant Nové vodní cesty

  • přístaviště

  • Muz. námořnictva - dějiny nám. od 17. st.

  • Leuvehaven - na kanále, muzeum lodí, např. De Buffel (1868 - 96)

  • Dům někdejšího společenstva pro stavbu hrází - muzeum dějin města

  • Radniční nám. - památník pojmenovaný Zničené město, památník obětem války, radnice (vlámská renesance), socha Huga de Groota, vedle radnice je burza

  • Obchodní dům De Bijenkorf - r. 1958, říká se jí včelín, je téměř bez oken

  • naproti je skleněná budova Schell

  • Konstruktion - moderní, 26 m vysoká platická mříž

  • Lijn baan - jedno z prvních nákupních center pro pěší, je tam i koncertní síň a divadelní budova z r. 1966

  • kostel Grote Kerk - 1440 - 1488, obnoven, náhrobek admirála Egberta Kortenaira od Johana van Brakela a Jacoba Lois pro Witdte de Witha

  • bronzová socha Erasma (1469 Rotterdam - 1536 Basilej)

  • část Delfshaven - válkou nepoškozená

  • gotický kostel Oude Kerk - pamětní deska, že zde byla sloužena poslední mše puritánů, kteří se odtud vydali na exulantskou cestu do Severní Ameriky (1620)

  • na ulici Voorstraat cínařská díla

  • Museum De Dubbelde Palmboom s upomínkami na dějiny města, vývoj řemesel a práce lodníků a přístavních dělníků

  • Koningshave - nejstarší přístav na Maase, r. 1873, vyhlídková cesta kolem přístavu

  • čtvrť Kralingen (Kralingseen) - jezero, výletní místo obyvatel města, na břehu větrné mlýny

  • muzeum hraček