Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

DOLNí RAKOUSY - NIEDERÖSTERREICH

DOLNí RAKOUSY - NIEDERÖSTERREICH

ÚVOD – všeobecné informace

Jsou největší spolkovou zemí, o rozloze 19 172 km2, což je jedna čtvrtina rozlohy celého Rakouska (přibližně stejně velké je i Slovinsko, Izrael nebo Kuvajt). Žije zde 1 450 000 obyvatel, pro srovnání - je to počet obyvatel, které má celá Praha spolu s Hradcem Králové a Pardubicemi dohromady. Od r. 1986 je hlavním městem Sankt Pölten. Toto území má nejdelší hranice s ČR. Oblast má rozlehlé sady, vinice a nejvíce obdělané zemědělské půdy, na níž se pěstuje hlavně pšenice a cukrovka (cukrová řepa). Vína z těchto míst, tzn. z okolí Vídně, Wachau, Badenu u Vídně a Vöslau patří k nejvyhledávanějším.Země je krajinně tvořena čtyřmi různými celky. Prvním je Wienerwald se slavnými lázněmi Baden a mnoha historických místy. Další částí je Mostviertel. Název tomuto regionu dala moštová hrušeň, která na jaře proměňuje celou krajinu v jedno moře květů. Nedotčenou, nezaměnitelnou přírodu najde návštěvník ve Waldviertel, nebo-li lesní částí v severní části Dolního Rakouska. Celé hodiny se zde můžete toulat tmavě zelenými lesy kolem jezer, aniž byste potkali živou duši. Weinviertel, která začíná severně od Vídně, vděčí svému názvu vynikajícím vínům, která se zde pěstují.

Průmysl

V Dolních Rakousích je poměrně velká zásoba ropy a zemního plynu, proto byla ve Schwechatu vybudována největší rakouská rafinerie. 15825umg28xhb1b

Průmysl je zaměřen převážně na chemickou výrobu v okolí Vídně a dále na strojírenství a ocelářství. Je zde také dřevozpracující a elektrotechnický průmysl. Vyrábějí se automobily, železniční vozy, letadla a textil. Po 2. sv. válce byla postavena řada vodních elektráren, jak přímo na Dunaji, tak i na jeho přítocích.

HISTORIE

Z historického hlediska jsou Dolní Rakousy centrálou země.

do 11. století mh825u5128xhhb

Při Dunaji na hranici římské říše postavili Římané řadu měst a pevností. V 6. století zde sídlili Bavoři, které později vytlačili Slované a Avaři. V 8. st. se císaři Karlovi Velikému podařilo ovládnout území a založil zde Východní marku. V 9. a 10. st. napadli území několikrát Maďaři, které porazil až císař Ota Veliký v r. 955 v bitvě u Augsburgu. Když dalšími výboji v r. 996 hranice upravil markrabě Leopold, byl vytvořen státní útvar, který dostal jméno Ostarrische.

11. – 20. století

Významným byl rok 1156, kdy císař Fridrich I. Barbarosa učinil z dnešních Dolních Rakous dědičné vévodství, jehož prvním vévodou se stal Jindřich II. Babenberský. Babenberkové své území dále rozšiřovali, a tak již v r. 1192 připojili k Dolním Rakousům Štýrsko. Neklidnou dobou bylo i 13. století, kdy byla ohrožována hlavně východní hranice, kam opět vpadali Maďaři. Konec jejich nájezdům učinil až český král Přemysl Otakar II., který celou zemi, jako svůj majetek, zvelebil. Přemysl Otakar II. se odmítl podrobit nátlaku Habsburků a neshody vedly až k bitvě na Moravském poli, německy Marchfeld, kde král padl. Tím zde byla ukončena přemyslovská vláda. V následujících letech byly Dolní Rakousy majetkem Habsburků. Ve 14. a 15. století napadali východní hranici opět Maďaři a sever ovlivňovalo české husitské hnutí. V 16. st. způsobili velké škody Turci. V době třicetileté války byla postižena hlavně oblast severně od Dunaje, kterou obsadili r. 1645 Švédové. Konec 17. st. a celé 18. st. byly naopak ve znamení rozkvětu obchodu a řemesel, rozvíjelo se i umění. Stavěly se reprezentační budovy i kláštery.

20. století

Během první a druhé světové války velmi utrpělo hospodářství. Po osvobození území sovětskou armádou byly Dolní Rakousy do r. 1955, pod vojenskou správou. Do r. 1986 byla hlavním městem nejen státu, ale i země Vídeň, ale od tohoto roku se hlavním městem Dolních Rakous stal Sankt Pölten.
ATRAKTIVITY

Turisticky je země atraktivní jak z přírodního, tak historického hlediska. Složité dějiny zde zanechaly řadu stop. Mnoho historických památek je např. v hlavním městě Sankt Pölten. V mnoha městech a obcích stojí pozoruhodné kostely, kaple a karnery. Turistickou atrakcí je zpřístupněný někdejší sádrovcový důl u Mödlindu (Seegrotte Hinterbruhl).

Pozoruhodné je také místo Carnuntum, zvané rakouské Pompeje, kde uvidíte pozůstatky staveb z období římského impéria.

V Dolních Rakousích najdete deset klášterů, jako je např. nejkrásnější klášter v Rakousku Melk. Na svazích kopců nad Dunajem se tyčí kolem 60 zámků ze 16. – 18. st., hradů a zřícenin, 165 muzeí a výstavních síní, 20 památných míst a také se tu koná na 22 různých místech mnoho festivalů.

I když se Dolní Rakousy nevyznačují vysokými horami a mají menší možnosti pro rozvoj pěší turistiky, jsou velmi oblíbené některé přírodní parky, jako je např. Schwarzau.

Dolní Rakousy jsou také oblastí s velkým množstvím jeskyní, ale mnohé jsou přístupné jen pěšími několikahodinovými túrami.

Mnoho návštěvníků si oblíbilo zdejší lázně, kterých tu je více než 450, z nichž nejpřednější jsou Baden u Vídně (Baden bei Wien) a nedaleké Bad Vöslau.

Pokud máte rádi tenis, je to pro vás ideální země. Je zde více než 1900 tenisových kurtů a kolem 100 tenisových hal.

Dolní Rakousy mají také svůj typický folklór, udržovaný především v tzv. Vinné části, německy Weinviertelu, kde se konají různé národopisné slavnosti. Např. do konce listopadu trval Weinherbst, podzim vína, při kterém mají četní návštěvníci možnost zažít pravé vinobraní. Program je mnohotvárný a je spojen s tradicemi vinobraní a tématikou vína. Při podávání vína je tradicí, že se vám hospodyně pochlubí domácími specialitami, jako např. různými pomazánkami, nakládaným i pečeným masem, saláty, knedlíky, štrůdli – a to zdaleka není všechno.

Tato země prázdnin, dovolených a kultury má v létě i v zimě každému co nabídnout. Velké množství uměleckých a kulturních pokladů, dunajské pralesy, náhorní roviny, malebné vinné terasy a romantická údolí řek, bizarní skalní útvary a zasněžené vrcholky Alp – to vše najdete v Dolním Rakousku.

ZAJíMAVOSTI

Jistě sami víte, že mnoho rakouských měst nebo míst má české tvary. Např. název Rakouska, ojedinělý v celé Evropě pro tuto zemi, vyplynul z názvu hradu Rakús, nynějšího města Raabs na soutoku Moravské a Rakouské Dyje, neboť to bylo první větší místo, se kterým se naší lidé po přechodu hranic setkávali.