Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Trvale udržitelný rozvoj v ČR

Protokol č. 4

Téma:

Trvale udržitelný rozvoj v ČR

Úvod

Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí naplnění potřeb současné společnosti, aniž by ohrozil možnost splnění potřeb generací příštích.

“Pro dosažení racionálnějšího využívání zdrojů a pro zlepšení životního prostředí by státy měly přijmout integrovaný a koordinovaný přístup ke svému rozvojovému plánování tak, aby byl jejich rozvoj v souladu s potřebou chránit a zlepšovat lidské životní prostředí ku prospěchu jejich obyvatelstva.” 33497nnh36qty1gHospodářský a civilizační vývoj u nás rozhodně nemá podle mého názoru trvale udržitelný charakter. Dochází k růstu populace a tím hospodářského rozvoje, v souvislosti s nímž roste poptávka po energii a veškerých materiálech, objem obchodu a dopravy, vytěžování všech přírodních zdrojů a znečištění prostředí. S růstem výroby a spotřeby tedy dochází ke stále rychlejšímu čerpání zdrojů a většímu znečišťování prostředí. Protože zdroje planety Země i absorpční kapacita prostředí pro všechny typy znečištění a odpadů jsou konečné, je zřejmé, že dosavadní hospodářský vývoj nemůže pokračovat v delší budoucnosti.

Hospodářský růst je třeba zastavit, jinak neodvratně hrozí katastrofa způsobená jak vyčerpáním zdrojů, tak zamořením prostředí, a to nechci já a doufám, že ani nikdo jiný. A právě o smíření požadavků účinné ochrany životního prostředí, přírody a přírodních zdrojů s hospodářským rozvojem se pokouší koncepce trvale udržitelného rozvoje. Základem je docílit, že si hospodářský rozvoj a účinná ochrana životního prostředí nebudou překážet, ale naopak se budou vzájemně podporovat.

Opravdu nejlepší cesta, jak se rozvíjet, je trvale udržitelný rozvoj, který nebude devastovat naše životní prostředí. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je využívat obnovitelné zdroje energie. Éra uhlí, nafty a uranu zvolna končí, tyto způsoby výroby elektřiny budou patřit minulosti. Lidstvo opět soustřeďuje pozornost na levné a ekologicky čisté zdroje energie: vítr a slunce. V ČR se o ekologicky čistých zdrojích energie dnes hodně mluví, ale na můj vkus velice málo dělá.

Podmínky trvale udržitelného rozvoje nt497n3336qtty

Ekonomický rozvoj musí být zaměřen tak, aby nezničil základnu přírodních zdrojů a únosnou kvalitu životního prostředí. Jenom tak je možno zanechat příštím generacím stejné podmínky pro život a ekonomickou činnost, jaké má naše generace. Je v tom však jeden háček. Trvale udržitelný rozvoj má velice úzký vztah k lidským hodnotám. Váže se na konkrétní situace lidí v daném regionu a určuje, jak je chápán smysl trvale udržitelného rozvoje.

Myšlenka trvale udržitelného rozvoje patří do kategorie postmateriálních hodnot. Bohaté země mají tendenci jim přikládat větší důležitost, zato obyvatelům nejchudších států neříkají skoro nic. Dalším významným faktorem je sociální a politické uspořádání společnosti. Klíčový význam má rovněž ekonomický systém ČR a naše celková ekonomická situace.

Českou republiku osobně nepovažuji za až tak moc bohatou zemi, spíš bych ji přiřadila k průměru. Řekla bych, že slova jako ekologie a ochrana životního prostředí nejsou pro nás úplně cizí.

Sluneční energie
Slunce nepatří nikomu a zároveň zdarma svítí všem. Jeho záření je všude a navěky decentralizované. Geniálně prosté anebo prostě geniální. Myslím, že čas od času zůstane každý stát nad něčím, co ho zaskočí svou jednoduchou dokonalostí a co se mu pak na dlouho obtiskne do paměti.

Všechno má ale svá úskalí a v případě solárních článků, jinak ekologicky čistého zdroje elektřiny, je to prozatím jejich poměrně vysoká cena. Solární elektřina je stále dva až desetkrát dražší než elektřina, kterou kupují odběratelé z veřejné sítě. Vše ale nasvědčuje tomu, že to tak už dlouho nezůstane. Naštěstí na výrobu elektřiny ze slunce nemá nikdo monopol, ale vhodný výrobce slunečních kolektorů by se mohl najít i u nás. Elektřina ze sítě ve skutečnosti stojí mnohem víc, než kolik se za ni účtuje odběrateli. V ceně elektřiny navíc stále není zahrnuto poškozování životního prostředí.

Dočetla jsem se, že fotovoltaika je vlastně technologie podobného druhu, jako například kalkulačky či mobilní telefony. A právě u těchto předmětů klesla jejich původně vysoká cena na zlomeček původní hodnoty během několika málo let. To je velké plus, které mluví pro solární energii. Hromadnou výrobou, prodejem a hlavně zdokonalováním se jistě cena dále výrazně sníží.

Větrná energie

Větrné elektrárny jsou výbornou investicí. Mají životnost minimálně dvacet let a již po pěti letech provozu se pořizovací náklady zaplatí. Kapacita větrných elektráren ve světě neustále stoupá, což je jedině dobře. V ČR bude asi dost obtížné najít nějaké vhodné místo pro tuto investici. Myslím, že i u nás bývá dost často móóóc větrno a určitě by se větrná elektrárna vyplatila. Navíc využívání větrných elektráren slibuje zvýšení počtu pracovních míst. Zaměstnává ze všech zdrojů elektrické energie nejvyšší počet lidí.

Závěr

Obnovitelných zdrojů energie je tedy dost. Energie větru, vody i biomasy - to vše má svůj původ v slunečním záření. Už v příštím století lidstvo přejde na tyto obnovitelné zdroje energie. Je téměř jisté, že na éru spalování uhlí a ropy se bude jednou vzpomínat jako na krátkou epizodu lidských dějin, která nás ale mohla úplně zničit. Téměř věčný a nevyčerpatelný zdroj čisté energie máme takřka na dosah ruky. Tak proč to vše nevyužít. Vždyť Slunce bude na naší obloze zářit ještě nejméně 7 miliard let.