Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Trnava

Trnava

 

Preklad

 

Mesto Pamiatky 12887dmd85rlb5b

 

Veľa dokumentov o živote, zozbieraných pracovníkmi sú zakonzervované a sprístupnené v západoslovenskom múzeu, najväčšia kulturna inštitúcia v Trnave. Kostol sv Heleny je najstaršia budova v Trnave. Bol postavený v prvej štvrtine 14 storočia blízko malej komunálnej časti na Hlavnej ulici. Divadlo, je na námestí Trinity a patrí medzi najvýznamnejšie stavby v meste.

V 16 storočí sa začalo stavať v stredovekom slohu a v gotické zdanie bolo založené. Nová rola stretávacieho miesta námestia prezentuje na Trinity námestí komunálna veža. Postavenie trvalo niekoľko rokov. Po požiari v roku 1666 a obzvlášť 1683 veža bola opravená v barokovom štýle jej kupola. Stavebná aktivita 17 storočia bola ukončená s kostolom svätého jamesa Francisiana, zahrňujúca aj kláštor uvidíme ju na Františkánskej ulici. Bol postavený 1633-1640 po sponzorstve petra Pazmanyho. O začatí stavebnej práce z barokovým štýlom o čom sa vie že Trnava je baroková na Slovenskuje stavba univerzita sv. Jána Baptistu umiestnenej na námestí. Dalej kostol univerzity ktorého návrhárom je pietro Spazza V 1663 peter Pazmany prerobil jezuitské kolégium na univerzitu. Mikuláš Oláh seminárna budova na Svätoplukovom námestí je daľšou renesančnou pamiatkou.Prestavaná bola 1566 a neskôr 1974.Trnavská katedrála sv. Mikuláša dokončená v 1440, Je postavená v neskorogotickom štýle, neskôr dostala barokovú rekonštrukciu..Originál oltar na ktorom je posledná večera je od Jozefa Zanussi.1798.

  ml887d2185rllb

Sociálno-kulturny život

  ml887d2185rllb

 

Trnava je stredisko kulturneho a spoločenského života a patrla aj v minulosti. Odmitnutie inej a uznanie Bernolákovskej kodifikácie jazyka Trnavu povýšilo v spoloč.kultur. živote. Mikuláš Sneider Trnavský založil mnohostranné muzeum Slovenskej národnej hudby. Kodaly s Trnavským komponovali spolu a a sú aj osobnosti v našej hodobnej histórii.V prezentačných dňoch ich môžeme počuť v budovách Slovenského muzea od roku 1954. Je to originalny Klariský kláštor, ktorý sa datuje od roku 13 storočia.Kratko potom král Bela IV,dal mestu kraľovské výsady.Koltúrne momenty dali Trnave realistický obraz. Prekrásny komplex budov barokových univerzity a veľa univerzitných kostolov.Nie nadarmo sa Trnave hovorí malý rým Parva Roma.Počas druhej svetovej vojny vlastne po nej sa mesto rozrastalo ešte rapídnejšie.Dnešná populácia je 72 000 obyvaťeľov, a tato expanzia zavisela od stavby bytov, komunikácii, školy, kultur.inštitucií a športových podujatí.V Trnave je 18 stredných škôl a tri univerzity. Trnava je aj organizátorom rôznych kult. A šport. Aktivít. Veľa z nich má aj medzinárodnú účasť.Trnava je centrom sportu západného slovenska, je tu veľmi známy futbalový team Spartak Trnava v 70 tych rokoch dostala 5 majstrovských titulov.Mesto je známe aj dobrou atletikou.Nová epocha v Trnave sa zdá stará.Snád sa to vráti spať. V atletických dôkazoch, tak aj v kulturnom a spoločenskom živote. V Trnave je veľa základných a stredných škôl.Po 215 rokoch sa do Trnavy vrátila aj univerzita v roku 1989. Trnava sa stala aj arcibiskupstvom a sídlom biskupa Slovenska.