Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Principy počítačů

1. SEMINáRNí PRáCE

Principy počítačů

  • Budoucnost počítačů

  • Já a počítače v budoucnosti

  • Budoucnost světa, lidstva

  • Budoucnost počítačů

Nejčastější druh počítače, se kterým se v dnešní době můžeme setkat je postaven na bázi IBM PC. Existují i jiné typy počítačů, ale ty jsou určeny pouze pro plnění speciálních úkolů například v oblasti kosmonautiky. Ve srovnání s jinými odvětvími dnešního průmyslu, je vývoj výpočetní techniky mnohonásobně rychlejší. Vývoj počítačů se ale také promítá do ostatních odvětví průmyslu a i tím dochází ke zlepšení kvality, velikosti produkce a jiných faktorů nejen výroby. Trendem dnešní doby, pohybujeme-li se v oboru výpočetní techniky, jsou stále větší nároky na výkon počítačů. S rychlým vývojem počítačů souvisí samozřejmě i jejich morální stárnutí. To je způsobeno neustálým vývojem a objevováním novějších a dokonalejších metod, jak zvýšit výkon počítače. Jedním z prvních markantních znaků rychlosti počítače je bez pochyby taktovací frekvence procesoru (CPU). Mezi nejznámější procesory na trhu patří produkty firem Intel, AMD, Cyrix a IDT. Dále se také můžeme setkat s počítači společnosti Apple Computer, těch je však menšina. Soutěživost a konkurenceschopnost firem produkujících počítačové komponenty je také jedním z hlavních hnacích motorů vývoje.V současné době se na trhu objevují nejrychlejší procesory s taktovací frekvencí 300 – 450 MHz. Intel rozdělil své čipy do tří kategorií. První skupinu tvoří procesory s označením Celeron. V podstatě se jedná o procesor Pentium II, ale nejprve s úplně odebranou vyrovnávací pamětí druhé úrovně (L2 cache) a později s touto pamětí o velikosti 128 kB. Tyto procesory mají sice o něco nižší výkon, ale na druhé straně mohou být prodávány za přívětivější cenu. Druhou skupinou jsou čistokrevné procesory Pentium II. Ty mají paměť druhé úrovně o velikosti 512 kB, podporují technologii MMX a jsou vyráběny s 0,25 mikronovou technologií. Jsou určeny pro uživatele požadující vyšší výkon, za který jsou ochotni si připlatit. Poslední skupinou jsou procesory Xeon. Architektura těchto procesorů je shodná s Pentii II, ale liší se velikostí vyrovnávací paměti druhé úrovně. Nyní je na trhu procesor Xeon s pamětí 1 MB a připravují se procesory i s 2 MB pamětí. Na příští rok Intel připravuje mnoho novinek. Mezi jinými například uvedení procesoru Dixon s 256 kB vyrovnávací pamětí implementovanou přímo v čipu (512 kB paměť u Pentia II sdílí pouze pouzdro s procesorem), dále pak Pentium II na 500 MHz s rozšířenou sadou instrukcí Katmai a Pentium II s taktovací frekvencí 600 MHz. To jsou však “pouze” 32-bitové procesory. Intel připravuje 64-bitový procesor s typovým označením Merced.

Největším konkurentem Intelu je společnost AMD. Jako konkurenci procesorům třídy Pentium II tato společnost vyrábí procesory třídy K6. Přibližně na konci srpna tohoto roku byly na trh uvedeny procesory K6-2 3D Now! s 21 novými instrukcemi pro zvýšení výkonu v multimediálních aplikacích a programů pracujících s 3D grafikou. Oproti nejnovějším procesorům společnosti Intel, tyto procesory K6 využívají i nadále patici Socket 7, stejně jako jejich předchůdce. Velkou konkurencí pro Intel jsou proto, že nabízejí stejně vyrovnaný výkon za přibližně poloviční cenu. Do budoucna plánuje AMD produkci další řady procesorů (K7). Ty však budou vyráběny novou technologií, kdy místo hliníku bude využito mědi, která díky své lepší vodivosti dovolí procesoru dosáhnout mnohem vyššího výkonu s menším nárokem na velikost.

Další dvě společnosti Cyrix a IDT vyvíjejí v současné době procesory na podobném principu jako AMD, ale podle mého názoru jsou o trochu pozadu.

V předcházejících odstavcích jsem přibližně popsal vývoj CPU v dnešní době. Procesory jsou sice hlavním aspektem, které ovlivňují rychlost a výkon počítače, ne však jediným. Dále to je například operační paměť. V současné době jsou hojně využívány 168-pinové 100 MHz DIMM paměti typu SDRAM. Dalším faktorem, který ovlivňuje výkon počítače je i rychlost hard disků a ostatních periferií.

Rozvoj počítačů, jak je známe dnes, se bude podle mého názoru ještě nějakou dobu vyvíjet stejným způsobem jak tomu bylo doposud. Například lze uvést třeba technologii zálohování dat. Dnešní zálohu dat většího objemu provádíme hlavně na média CD-R, případně CD-RW. Nedávno se na trhu však objevil i způsob DVD (Digital Versatile Disc), díky kterému lze na 1 médium s dvěma vrstvami zapsat oboustranně až 17 GB dat, což je asi 26 krát více oproti obyčejnému 650 MB médiu. Z různých testů DVD mechanik je však jasně znatelné, že nejen v této oblasti je stále co zlepšovat.

Jak si představuji počítače ve vzdálené budoucnosti. Myslím si, že počítače budou stále více využívány v mnohem více oblastech než dnes. Hlavně si představuji, že vývoj počítačů bude pokračovat nejméně stejnou rychlostí jako dnes. Technologie bude však například v roce 2200 zcela odlišná. Člověk je tvor vynalézavý a tak bude počítače využívat stále více. Vždyť již dnes jsou počítače zabudovány i v prototypech automobilů, a jsou využity nejen k přístupu do sítě Internet, ale hlavně pro zajištění bezpečnosti posádky vozidla a všech účastníků dopravního provozu. Senzory takovéhoto počítače jsou zabudovány v postranních částech, ale hlavně v přední a zadní části vozidla a vysílají signály směrem k ostatním vozidlům. Jde například nastavit maximální vzdálenost od ostatních jedoucích vozidel. Ve speciálně upravených vozovkách tohoto projektu jsou taktéž zabudovány senzory, takže automobil jedoucí po takové silnici může jet i bez nutnosti řízení řidičem. Možná, že se to zdá jako úryvek z nějakého sci-fi filmy, ale skutečností je, že tento projekt je již ve vývoji a funguje již pilotní projekt.

Myslím si, že počítače budoucnosti budou postaveny na nějakém biologickém základě, protože stále dochází k poznávání možné, nevyužité kapacity a funkce mozku a samozřejmě i k hlubšímu poznávání přírody. Určitě lidé v budoucnosti zjistí jak kvalitně a efektivně využít nejen telepatických, biotronických a jiných dnes ještě neobjevených vlastností, kterými člověk a jeho mozek disponuje, jaké ještě neznáme či je nedokážeme plně využít. Počítače v budoucnosti budou určitě hrát svou nezastupitelnou roli, ale vždy se najde někdo, kdo toho dokáže patřičně využít pro svůj prospěch, získání moci nebo rozpoutání válečného konfliktu, tak jako v dnešní době. Avšak kdyby mělo v budoucnu dojít k nějakému válečnému konfliktu, tak si myslím, že to spíš bude na úrovni informační a technologické (něco jako informační a technologická válka) namísto zabíjení lidí. Rozvojem výpočetní techniky dojde jistě i k hlubšímu prozkoumání vesmíru.

  • Já a počítače v budoucnosti
V této části nebudu popisovat počítač, který mám doma, ale počítače obecně, můj vztah k nim a jak si představuji sebe a počítač v budoucnu. I když je počítač vlastně jen stroj, znamená pro mě něco víc. Je to nástroj, díky kterému mohu získat mnoho cenných informací i připojením na Internet, tvořit, komunikovat se svým okolím a v neposlední řadě i relaxovat. Pro mne má počítač mnohostranné využití a řekl bych, že se stal nedělitelnou součástí mého života. Jak si tedy představuji sebe a počítače v budoucnosti. V první řadě doufám, že zdárně absolvuji vysokou školu a poté, že najdu vhodné uplatnění v nějaké společnosti orientované na počítače. Svět kolem počítačů je pro mne koníčkem a doufám, že se stane i mým budoucím povoláním. Teď ještě nemám úplně konkrétní představu jaké zaměstnání bych chtěl dělat, ale rozhodně vím, že to bude něco s počítači a angličtinou. Zastávám totiž názor, že ten kdo má co do činění s počítači by měl určitě ovládat alespoň základy angličtiny. Já sám jsem absolventem roční jazykové školy zaměřené pouze na angličtinu, ale své jazykové schopnosti si chci prohlubovat i díky počítačům. Počítače jsou v dnešní době zaváděny do mnoha odvětví průmyslu a proto si myslím, že znalost výpočetní techniky bude nejen výhodou, ale nezbytností.

  • Budoucnost světa, lidstva

Myslím, že vývoj světa i lidstva bude určitě velmi ovlivněn technikou a hlavně počítači. Díky počítačům dokáže člověk zvládnout mnohem více práce v kratším časem a kvalitněji. Některá odvětví průmyslu si již bez počítačů nelze ani představit, jsou například používány pro tak přesné ovládání, které by člověk ani s největší snahou nemohl zvládnout (např. stroje CNC). Počítače budou jistě něčím více než potřebným pomocníkem v lidském dobývání kosmu a v dalším vývoji letectví. Vždyť počítače dnes již dokáží pilotovat i stíhací letoun či raketoplán. Velmi výmluvným příkladem je jistě i sonda Pathfinder, která v nedávné době dorazila na rudou planetu Mars. V budoucnosti se počítače jistě stanou samozřejmou součástí každodenního života a budou využívány na věci, které si dnes nedokážeme ani představit. Myslím, že díky počítačové technice dojde k obrovskému rozvoji všech lidských činností. Počítače budou velkým pomocníkem v oboru lékařství a vědy vůbec, protože dokáží mnohem rychleji a přesněji vyhodnotit výsledky. Již dnes jsou sestrojeny počítače, které dokáží s člověkem nejen komunikovat, ale jsou schopné se sami i učit a zdokonalovat. Dnes již je dokonce možné ovládat osobní počítač pomocí myšlenky. Spočívá to v tom, že uživatel si na prst připojí senzor elektromagnetických impulsů, které vysílá mozek. Podle mého názoru se počítač stane rovnocenným společníkem člověka, ale doufám, že člověk nikdy nedovolí, aby technika ovládala člověka, a že si ponechá výsadní právo techniku ovládat.

Jako dnes existují hackeři a podobní “škůdci”, bude zde i v budoucnosti podobná hrozba a myslím, že to bude mnohem horší než dnes, když se jedná například o převod peněz z konta na konto. V budoucnosti to bude souviset s mnoha lidskými životy. Také dojde k mnohonásobnému zlepšení možnosti komunikace prostřednictvím počítače a to díky sítě podobné dnešnímu Internetu. Bude to však síť na úplně jiné technologické úrovni.

Vývoj techniky neodlučitelně souvisí i s vojenstvím. Díky vojenství bylo vyvinuto mnoho věcí, které by se možná k obyčejnému používání dostaly až mnohem déle. Na toto odvětví a jeho vývoj je věnováno velké množství prostředků, hlavně u velmocí jako jsou Spojené státy nebo Rusko. Jenom doufám, jak už jsem uvedl výše, že se technika jednou neobrátí proti člověku. I když tuto situaci je možné shlédnout v některých sci-fi filmech, při rychlém vývoji počítačů a robotiky by bylo docela možné, aby byly vyvinuty takové stroje, které by se uměly sami učit novým postupům, zdokonalovat se, objevovat nové technologie a nakonec by se obrátily proti lidem. Tak jak by byly stroje učenlivé, určitě by se naučily i lidským vlastnostem jako je hamižnost, touha po moci nebo nenávist. Tak jen doufám, že k tomu nikdy nedojde.

Lidé by se do budoucna měli také zaměřit na efektivní nakládání s přírodními zdroji, které nám naše modrá planeta skýtá. Nejsou nevyčerpatelné a proto by se lidé měli naučit jak z nich vytěžit maximální užitek při minimálním znehodnocení přírody. Možná už v příštím století nastane problém přelidnění planety Země a bude muset být řešen. Myslím, že jistým řešením by mohlo být osídlení jiné planety v naší sluneční soustavě. Tou první, která mě napadá je Měsíc. Už jsem měl možnost shlédnout uveřejněné projekty americké NASA. Nevím, zda se jednalo pouze o fikci, ale tento problém jistě jednou nastane a toto bude jedno z řešení. Určitě i zde najdou počítače široké využití, ať už se bude jednat “jen” o hlídání životně potřebných funkcí vesmírného komplexu. Myslím, že v příštím století nastane rozvoj i cestování do kosmu. Možná, že teď to vypadá jako směšný nesmysl, ale lidé jsou tak bádaví a zvědaví, že ani cestu do vesmíru si nenechají ujít. Jednoho dne bude cestování vesmírem tak samozřejmé, jako je dnes cestování autem.