Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

VUT v Brně Fakulta technologická se sídlem ve Zlíně

VUT v Brně Fakulta technologická se sídlem ve Zlíně

A) StreifentestTeorie:

Touto zkouškou se určuje vykvétání ( pouštění ) barvy z vrchového či podšívkového materiálu účinkem vody . Znalosti o tom, zda je barvivo dobře fixováno v materiálu jsou důležité u podšívkových materiálů, ale rovněž u vrchových materiálů zpracovaných na bezpodšívkovou obuv.

Postup:

Ke zkoušce vykvétání se připraví po dvou vzorcích 20 x 40 mm ze dvou zkoušených materiálů a přiloží se filtrační papír tak, aby byly přikryty užší strany vzorku . Filtrační papír má délku cca 100 mm. Papír vyčnívá nad vzorek a přikládá se k té straně vzorku, která má mít předpokládaný kontakt s ponožkou nebo nohou. Vnější strany filtračního papíru se překryjí malými destičkami skla, aby byl zabezpečen dokonalý kontakt a papír se neodchlipoval. Prádelním kolíkem se vše připevní dohromady. Takto připravený vzorek se postaví do misky naplněné destilovanou vodou. Hloubka ponoření činí cca 5mm. 21525dqy35ydj8y

Vzorky se ponechají ve vodě 1 hodinu. Posuzuje se zabarvení proužků filtračního papíru.

Vyhodnocení:

Testované pásky by se neměly vůbec anebo jen velmi málo zbarvit v místě kontaktu vzorku s papírem, aby nedifundovalo žádné barvivo do horní zóny nad oblastí kontaktu .

Hodnocení jsme prováděli podle standardní šedé stupnice. Testované pásky se v místě kontaktu vzorku s papírem zbarvily: vzorek A (lesklý) zbarvil filtrační papír v odstínu stupně číslo 3, vzorek B (matný) dosáhl maximálního zbarvení - stupně číslo 1. Usně barvu nezměnily. qd525d1235yddj

B) Odolnost barvy usně proti účinkům vody

Teorie:

Zvlhčená tělíska specifikovaného nevybarveného textilního materiálu, který jsme nahradili filtračním papírem jsme přiložily na tu stranu vlhkého vzorku usně, který měl být zkoušen. Takto složené tělísko jsme pak ponechaly pod tlakem v přístroji Hydrotest. Zkušební tělíska i textil jsme vysušili. Barevná stálost testovaného vzorku usně a zabarvení textilního tělíska se hodnotila podle standardní šedé stupnice.

Postup:

Vyseknou se zkušební tělíska ( po dvou od každého materiálu ) a vystřihnou kousky filtračního papíru o rozměrech 100 x 36 mm. Useň a filtrační papír se ponoří do separátních nádob s destilovanou vodou a zatíží se skleněným ježkem. Zkušební tělíska usně musí být každé zvlášť. Příležitostně se promíchají, až jsou kompletně provlhčena ( látka klesá ke dnu ). Filtrační papír se namočí těsně před použitím.
Usně se vyjmou z vody a ihned se přiloží testovanou stranou k filtračnímu papíru. Složený útvar se překryje druhou skleněnou deskou. Po té se zatíží závažím 4,5 kg. Aby se odstranil přebytek vody, skloní se celý systém asi o 30° směrem k vodorovné rovině na každou stranu po dobu několika sekund. Takto složená kompozice se nechá při laboratorní teplotě po dobu 1 hodiny.

Na konci zkoušky se odstraní závaží, kompozitní tělísko se vyjme z aparátu, sešije se v rohu a zavěsí se za jeden roh při normálních podmínkách ( 20°C , 65% rel. vlhkosti ) tak dlouho až se zkušební tělíska samovolně oddělí od tělísek textilních.

Vyhodnocení:

Hodnotili jsme zbarvení filtračního papíru, tak i změnu barvy zkušebního tělíska usně podle standardní šedé stupnice. A došli jsme k následujícímu závěru: vzorek A (lesklý) se zbarvil do odstínu číslo 4, vzorek B (matný) do odstínu číslo 1. Useň č. 1 (hladká) barvu nezměnila, a useň č. 2 (matná) změnila barvu do odstínu dle stupnice číslo 3.

Streifentest a odolnost barvy usně proti účinkům vody IUF 421

Pomůcky: teflonová deska

přístroj Hydrotest

filtrační papír

kolíčky

krystalizační misky na destilovanou vodu 2x

skleněný ježek 2x

Petriho miska velká 2x

skleněná tyčinka

skleněné destičky 8 ks

šedá stupnice

kancelářská spona 4 ks