Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Okruhy zkoušky z předmětu Základy informatiky

Okruhy zkoušky z předmětu Základy informatiky

 1. Hardware

Základní struktura počítače. Části počítače. Funkce jednotlivých částí. Systémová jednotka. Procesor, řadiče.

Architektura počítačového systému. Konfigurace počítače.

Základní skupiny počítačů.

 1. PaměťJednotka paměti. Její význam. Jednotka informace. Paměť z různých hledisek. Parametry paměti. Rozdělení paměti.

Paměťová hierarchie. Použití jednotlivých pamětí. Vnější paměti. Výhody a nevýhody. Zařazení v hierarchii. Kritéria rozdělení vnějších pamětí. Typy vnějších pamětí.

 1. Výstupní zařízení

Režimy výstupních zařízení. Rozdělení zobrazovacích medií.

Grafické řadiče a jejich charakteristiky. Vývoj grafických řadičů.

 1. Tiskárny

Hlediska rozdělení tiskáren. Charakteristiky tiskáren.

Kreslící zařízení.

 1. Počítačové sítě

Vysvětlení základních pojmů. Server, file server, print server, workstation boot rom, LAN, security, WAN. Vlastnosti sítí. Kritéria rozdělení počítačových sítí. Charakteristiky lokálních sítí. Topologie sítí. Typy lokálních sítí. Prvky lokálních sítí. Zaveditelné moduly. Komunikační prvky. Použití protokolů při komunikaci. Zapouzdření dat. Funkce routerů.

 1. Programové vybavení

Struktura programového vybavení. Systémové programy - použití a příklady. Pomocné programy - použití, typy a příklady. Aplikační programy - rozdělení a příklady jednotlivých skupin. Vysvětlení pojmů - demoverze, autodemo, Beta verze, upgrade, shareware, freeware, public domain, firmware.

 1. Operační systém

Význam operačního systému. Úkoly OS. Postavení OS. Charakteristika OS. Proces zavedení OS do paměti. Struktura OS. Základní části OS a jejich funkce. Příklady operačních systémů a jejich základní popis. MS DOS a UNIX - základní charakteristiky. Vývoj operačních systémů.

 1. Operační systém MS DOS

Struktura MS DOS. Základní charakteristiky. Kompatibilita zdola. Proces zavedení OS do paměti. Inicializace počítače. Uložení MS DOS na disku. Funkce jednotlivých částí MS DOS. Funkce a použití CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT.

 1. Příkazy operačního systému

Rozdělení příkazů. Spustitelné soubory. Příklady používaných přípon. Vlastnosti příkazu MS DOS. Příklady příkazů - skupiny příkazů. Vstupní a výstupní zařízení v příkazech. Názvy zařízení. Princip přesměrování vstupu a výstupu. Systémové filtry, princip a jejich použití, příklady.

 1. Programovací jazyky a algoritmizace

Programovaní. Algoritmizace. Vlastnosti algoritmu. Hierarchie programovacích jazyků. Rozdíl překladače a interpretu. Fáze vytvoření spustitelného modulu. Druhy a příklady chyb. Příklady vyšších programovacích jazyků. Jejich použití.

 1. Aplikační programové vybavení

Směry vývoje. Charakteristika prg. vybavení z pohledu uživatele. Kategorie programů. Použití a příklady.

 1. Datové typy

Pojem dat,informace. Datová základna. Příklad datové základny.

Vznik dat, informací. Metainformace. Rozdělení datových struktur. Základní datové typy. Abstraktní představa, vlastnosti, použití.

 1. Tabulky

Popis datové struktury tabulka. Datové typy v tabulce.

Možnosti tabulkových procesorů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hardware

 

 • Počítač = systém určený ke zpracování informací

 • Systém, který transformuje informace dodané člověkem

 • Komunikace s okolím probíhá pomocí přídavných zařízení

Von-Neumanovo schéma – zpracovávání dat dodaných člověkem

výstupní zarízení

vnejší pamet

vstupní zarízení

Hlavní

 

operacní

 

pamet

Rídící cást

(radic)

Aritm.-logická

jednotka

data

instrukce

Pocítac

vstupní

informace

výstupní

informace

energie

programy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika v ekonomických disciplínách

 • tvorba dokumentů pomocí textových editorů

 • tvorba reklamy pomocí DTP programů

 • uchování a přehled informací v databázích (zákazníci, faktury, zaměstnanci, dodávané zboží…)

 • zpracování a použití ekonomických ukazatelů firmy pomocí tabulek

 • přehled a využití makroekonomických ukazatelů pomocí tabulek

 • získávání informací z Internetu

 • nabídka zboží a reklamy firmy na Internetu, případný nákup zboží

 • využití síťové pošty pro komunikaci s obchodními partnery…

 

Základní struktura počítače

 

Koncepce - John von Neumanna - data i instrukce do společné paměti

možnost vytvářet nová data a pracovat s nimi jako s instrukcemi

Základní části počítače

 • aritmeticko-logická jednotka (ALU)

 • řídící jednotka (řadič)

 • paměť (memory)

 • vstupně-výstupní zařízení (I/O devices)

Procesor - řídí činnost celého počítače

 • ALU

 • Řadič

ALU - provádí instrukce dodané řadičem

- provádí základní početní operace (součet, rozdíl,součin)

- pomocí řadiče ukládá výsledky do operační paměti

- je řízena pomocí mikroinstrukcí mikrojazyka daného procesoru

Řadič - zajišťuje tok dat mezi ALU a pamětí

- určuje pořadí instrukcí pro vykonání v ALU

- je řízen mikroinstrukcemi mikrojazyka daného procesoru

Základní jednotka (uložena spolu s dalšími zařízeními na motherboardu)

 • procesor

 • hlavní operační paměť

Vstupní/výstupní zařízení ( I/O devices) (Periferie)

 • zajišťují komunikaci počítače s okolím

 • zadávání informací do počítače

 • výstup transformovaných informací z počítače

Př. řadič harddisku ,grafická karta, řadič floppy disků, řadič CD ROM mechaniky, síťový adaptér (síťová karta)…

Všechna zařízení jsou umístěna na základní desce (motherboardu) a komunikují mezi sebou, pamětí s procesorem pomocí sběrnic.

Sběrnice

 • umožňují modulární výstavbu výpočetního systému

 • spojují jednotlivé funkční bloky (procesor, operační paměť, I/O zařízení)

 • tvoří slabý článek systému (bottleneck - úzké hrdlo)

Části počítače:

 • monitor

 • klávesnice

 • vlastní počítač + přídavná zařízení

 • paměť

Monitor

 • výstupní zařízení podporované grafickými kartami určujícími kvalitu obrazu

 • druhy:

 • velikost úhlopříčky (14“, 19“, 21“)

 • rozlišitelnost (podporovaná grafickou kartou např. 1024x640 bodů)

 • podpora jednotlivých modů (Hercules, CGA, VGA, HGA) , způsob ukládání grafické informace

 • zapojení monitoru (přímo, přes centrální jednotku)

 

Klávesnice

Numerická klávesnice

Editacní kláv.

Alfanumerická klávesnice

indikace

Syst. Kláv.

Esc

Klícová klávesnice F1-F12

101/102 US klávesnice

Šipky

Centrální jednotka (vnitřnosti počítače)

 • Procesor (80386, Motorola 68000)

 • Sběrnice

 • Koprocesory

 • Řadiče

 • Porty – brány – styk počítače s okolím; standardní porty LPT1 (2) Tiskárny, COM1 (2), sériové, paralelní

Možnost přidat další styková zařízení karty + porty – např. Modem, faxmodem

Přes porty (interface) se spojíme s vnějším přídavným zařízením

Přídavná zařízení (I/O drivers)

 • vstupní (scanner, elektronické pero, myš, klávesnice)

 • výstupní (tiskárny, plotry, monitor)

 • kombinovaná (Modem, Streamer, diskové mechaniky, řadič harddisku (HDD Controler) + harddisk

Architektura počítačového systému

Struktura počítače a jeho vlastnosti, chování z hlediska systémového programátora na nejnižší úrovni strojového jazyka daného procesoru (assembler - jazyk symbolických adres)

 • formáty instrukcí

 • adresní režimy

 • soubor instrukcí a obecnou organizaci registrů CPU (Central Proccess Unit)

 • organizace hlavní paměti (způsob adresace, rozsah)

 • organizace vstupně/výstupního systému (systém přerušení)

Konfigurace počítače

Složení jednotlivých komponent pro konkrétní počítačový systém.

Uvádí se základní technické ukazatele a modulární komponenty

 • označení počítače (PC, DEC systém, Workstation)

 • použitý procesor, koprocesor, druh sběrnice (DX 486, ADM Pentium, ISA, EISA)

 • taktovací kmitočet, rychlost počítače (66 Mhz, 150 Mhz)

 • druhy a typy přídavných zařízení, vnější paměti

 • řadič pro floppy mechaniky (2)

 • řadiče pro harddisky (2) (IDE, SCSI)

 • řadiče pro CD-ROM mechaniky (IDE, SCSI)

 • řadiče pro sériové a paralelní porty

 • síťový adapter (síťová karta)

 • VGA grafická karta, zvuková karta

 

Rozdělení počítačů

 • hledisko shodných technických parametrů

 • hledisko vlastnosti technických prostředků, druh přídavných zařízení, vlastnosti programových prostředků

 • hledisko okruhů problémů řešitelných počítači dané generace

Základní skupiny počítačů

 • mikropočítače a osobní počítače

 • počítače střední třídy (midrange)

 • střediskové počítače (mainframe)

 • superpočítače

 1. Mikropočítače a osobní počítače

 • jednouživatelské počítače

 • řídící jednotka - mikroprocesor

 1. Počítače střední třídy

 • minipočítače

 • víceuživatelské užití

 • workstations

 • terminály zapojené do komunikačních sítí

 1. Střediskové počítače

 • speciální prostředí

 • rozdílná organizace a výkon I/O zařízení

 • přechod na minipočítače a mikropočítače

 1. Superpočítače

 • malé množství

 • vysoce paralelní architektura

 • vysoká rychlost

 • zpracování omezeného okruhu aplikací

 

 

Komponenty osobního počítače

 • systémová jednotka

 • vnější přídavná zařízení

 • klávesnice

 • monitor

 • disková paměť

 • periferie

 

Systémová jednotka

 • mikroprocesor a zdroj časových impulsů, matematický koprocesor
 • operační paměť + místo pro další paměť (SIMM)

 • rozhraní pro připojení periferií (řadiče, desky-karty)

 • napájecí zdroj

 • pozice pro vložení rozšiřujících desek

 • integrovaná přídavná zařízení

Jednotlivá zařízení spolu komunikují pomocí sběrnice

Mikroprocesor

Integrovaný obvod s vysokou mírou integrace

Obsahuje 1 mil. až 10 mil. elementárních prvků

Základní charakteristiky

 1. Délka slova mikroprocesoru - informační jednotka udávaná v bitech
  Velikost zpracovávané informace pro operace v procesoru (instrukce, data)
  Velikost slova ovlivňuje rozsah souboru instrukcí a velikost adresovatelné paměti

 2. Rychlost mikroprocesoru - dána frekvencí zdroje hodinových impulsů
  Instrukce je prováděna sadou mikroinstrukcí v jednotlivých cyklech
  (Frekvence 4 Mhz = 1 cyklus = 250 ns)
  Instrukci může tvořit 2 - 10 mikroinstrukcí (cyklů)

 

 

 

 1. P A M Ě Ť

 

 • základní jednotka 1 BYTE = 1B

 • nejmenší adresovatelná část paměti

 • každý byte má své jednoznačné číslo označující jeho adresu

1 Byte

 • množství paměti

 • množství informace

 

 

Hledisko informace

 • 1B = 8 bitů (8b)

 • 1 bit (binary digit) - jednotka informace

 • 1 bit - paměťová buňka

Odpověď na otázku "PRŠí ?"

 • Ano 1

 • Ne 0

Má hodnotu informace 1 b (21)=2 možnosti

Odpověď na otázku "PRŠí ?"

 • Neprší 00

 • Mrholí 01

 • Poprchává 10

 • Prší 11

Má hodnotu informace 2 b (22)=4 možnosti

 • Čím větší množství bitů máme k dispozici , tím větší hodnotu informace získáme

 • Otázka: 1 B = ? Kolik možností může nést ?

Kolik různých čísel mohu pomocí něho zakódovat ?

Odpověď : 256 různých čísel tedy 256 různých znaků tedy

Hodnota čísla= Kód znaku 5

(65='A') tedy 1 Byte = 1 znak

1 Byte může vyjádřit číslo 0 - 255 (256 různých čísel)

Paměť fyzicky

 • Vnitřní (rychlé, drahé, menší kapacita, „elektrická“)

 • Operační paměť RAM (Random Access Memory – paměť s přímým přístupem)

 • RWM (Read Write Memory – RAM)

 • ROM (Read Only Memory – pouze pro čtení)

 • Kapacita 1 MB, 2 MB, 4 MB…

 • Vnější /magnetická, větší kapacita, pomalá) – disky, streamery, CD

Disky

 • Pevný (harddisk)

 • Floppy disk (disketa)

VelikostKapacitaDruh

5 1/4“360 KB, 1,2 MBdisketa

3 1/2“1,44 MB, 360 KBdisketa

- 20 MB, 40 MB, 80 MBHarddisk

1 disketa 360 KB = 100 stránek

1,44 MB = 400 stránek = 1 kuchařka

kapacita závisí ne hustotě stop a formátování (mechanika)

diskety DD Double Density (360 KB), HD High Density (1,2 MB)

neplatí čím menší disketa, tím menší kapacita

Uložení dat na disku – strukturu získá disk po zformátování (vytvoří se sektory, stopy a clustery např. 360 KB je 72 stop, kde stopa má 8 nebo 9 sektorů a sektor je 512 B)

Inzerát v novinách:

BABY 286/12 Mhz, 1 MB RAM, HDD 40 MB, 28 ms, 1 FDD 3,5, 1 FDD 5,25, 1:1, US klávesnice 101/102, monitor VGA 14“ (1024x680), karta 512 KB, cena 1 999Kč

Hledisko paměti

 • 1 stránka textu = 60 ř. x 60 sl. = 3600 znaků textu tedy pro uchování 1 stránky textu potřebujeme 3600 B paměti.

Množství paměti:

K (kilo) = 1024 = 210

M (mega) = 1048576 = 220

G (giga) = 1073741824 = 230

T (tera) = 1099511627776 = 240

 

Základní parametry paměti

 • kapacita

 • vybavovací doba

 • rychlost toku paměti

 • cena paměti (za uložení 1 Byte)

Rozdělení - polovodičové paměti

 1. RWM (Read Write Memory)

 1. RAM Random Access Memory

 2. FIFO First In First Out - Fronta

 3. LIFO Last In First Out - Zásobník

 1. ROM (Read Only Memory)

 1. PROM - programovatelná paměť

 2. EPROM - prg. paměť mazatelná

 3. EEPROM - prg. paměť mazatelná po B

 4. flash EEPROM - zdokonalený EEPROM

 1. Zvláštní paměť - CMOS

Zrušení obsahu paměti - možnosti

 • energetická závislost

 • destruktivní čtení

 • dynamické uložení

Paměťová hierarchie

 • Registry - dočasné uložení informace přístupné ze strany programátora (Registry procesoru - A,B,C,DE,HF)

 • Hlavní (operační) paměť - maximum podle možností procesoru velikost adresovatelného prostoru. Jak velkou paměť může adresovat procesor s adresní sběrnicí velkou 16 bitů

Typy operační paměti

 • ROM - kapacita stovky kB - informace od výrobce, části systému

 • RAM - kapacita stovky kB až desítky MB

 • slouží pro zápis dat a programů a jejich čtení

 • určuji druh operace (čtení/zápis) a adresu informace

 • Vyrovnávací paměť - vyrovnání

 • vzhledem k rozdílné rychlosti dvou různorodých jednotek (paměť - procesor)

 • vzhledem k nestejné šíři toku dat

 • vzhledem k převodu formátu přenášených informací (sériový/paralelní)

 • Př. Paměť - Procesor - vyrovnávací paměť Cache memory

 • Přídavné zařízení - sběrnice - vyrovnávací paměť Buffer

 • Paměť Cache - Hlavní paměť není ve své kapacitě cenově dostupná a používá se tedy Cache vyrovnávací paměť do 1 MB

 • Vnější paměť - přídavná zařízení přes sdruženou řídící jednotku spojení více vnějších pamětí na jednu sběrnici

Zařazení vnějších pamětí do paměťové hierarchie

Typ paměti podle úrovně vypovídá od kapacitě a rychlosti

1. úroveň - nejrychlejší s nejmenší kapacitou

6. úroveň - nejpomalejší s největší kapacitou

Úroveň Typ paměti

 1. CACHE

 2. Operační (hlavní) paměť

 3. Disk CACHE

 4. Pevný disk 24553ylx17emy7z

 5. Přepisovatelný optický disk

 6. WORM, CD ROM, magnetická páska, pružné disky

Informace se ukládají po sektorech - velikost sektoru závisí na použitém zařízení a použitém systému

Výhody vnější paměti

 • nízká cena (Srovnání: 4 MB - 1500 Kč, 1200 MB - 7000 Kč)

 • energetická nezávislost

 • nedestruktivní čtení

 • vyměnitelnost

 • snadná archivace

Nevýhody vnějších pamětí

 • dlouhá vybavovací doba

 • složité mechanické uspořádání

 • náchylnost k poruchám

Rozdělení vnějších pamětí podle různých hledisek

 • Fyzikální princip záznamu (magnetické paměti, optické paměti)

 • Typ záznamového media (diskové paměti - magnetické nebo optické, páskové paměti - magnetické)

 • Možnost výměny záznamového media (pevný disk, flopy disky, CD ROM)

 • Typ kontaktu čtecí/záznamové hlavy (kontaktní záznam - magnetické pásky, pružný disk, bezkontaktní záznam - pevný disk.

 • Pohyb hlav (pevné čtecí/záznamové hlavy - magnetická pásková paměť
  pohyblivé hlavy - většina diskových pamětí

 • Diskové paměti - stopy, formátování disků, hustota záznamu spirálovitá nepřerušovaná stopa

 • Magnetické diskové paměti

 • pevné disky - rychlost desítky ns, kapacita 100 MB až GB

 • pružné disky - rychlost 170 ms, kapacita 720 KB až 2.88 MB

 • Optické diskové paměti - CD ROM - kapacita 560 MB pouze pro čtení

 • WORM - kapacita 5 - 6 GB -(Write Once Read Many)

 • Přepisovatelné disky- kapacita 300 MB - 10 GB, nákladné

 • Magnetické páskové jednotky - dlouhá vybavovací doba

 • vhodné jako archivní medium

 • magnetopáskové jednotky

 • jednotky pro archivaci disku

 • Streamery - kapacita 1350 MB

 

Struktura dat na disku

 • Používáme data z různých oblastí (všechno je pouze shluk bytů)

Název souboru:

XXXXXXXX.XXX (jméno max. 8 znaků. přípona max. 3 znaky)

Standardní přípony:

BAT – dávkový soubor, Batch file

SYS – systémový soubor

EXE – spustitelné soubory obsahujíc kód AP

COM

PAS – soubor zdrojového programu v Turbo Pascal

BAK – záložní soubor

DBF – datový soubor databáze

TXT – textový soubor

Adresáře dělíme na hlavní (Root, kořen) a podadresáře (Subdirectory)

 

 

 

 1. Výstupní zařízení

Zobrazovací jednotka - standardní výstup

Režimy výstupních zařízení

 • znakový - počet znaku na řádce a vzdálenost mezi řádky

 • grafický - rozlišovací schopnost - počet pixlů (bodů)

 • vektorové zobrazení - skládání obrazu pomocí operací

 • rastrové zobrazení - paměťově náročnější

 • semigrafika

 

Zobrazovací media dělíme na:

 • Obrazovkové - monitory s obnovou obrazu 60 krát/sec

 • Tekuté krystaly - LCD - vhodné pro notebooky, malá hmotnost a malé napájecí napětí.
  Malý kontrast, pomalá změna obrazu

 • Plazmové - velké napájecí napětí, jednobarevné obrazovky

Grafický řadič

 • deska s obrazovou pamětí a grafickým procesorem

 • akcelerátor pro zrychlení video operací

Charakteristiky řadičů

 • textové režimy (25*43 nebo 25*80)

 • grafické režimy - počet bodů na obrazovce (1024*768)

 • maximální rozlišovací schopnost - omezen počtem barev

Historické použití řadičů

 • HGC (Hercules Graphic Card) - monochromatická karta

 • CGA (Color Graphic Adapter)

 • EGA (Enhanced Graphic Adapter)

 • VGA (Video Graphic Adapter)

 • SVGA (Super VGA) - 1280*1024

Velikost obrazovky 17 až 20 palců

 

 

 

 1. Tiskárny

 

 • Nejrozšířenější výstupní zařízení

 • Různá hlediska rozdělení

 • Princip tisku: úderové (mechanické) a neúderové (nemechanické)

 • Způsob vytváření otisku znaku na papír:

 • konturové - omezená množina znaku (psací stroj)

 • maticové - bodové, jehličkové - matice znaku

 • větší množství znaků umožňuje větší kvalitu

 • Způsob tisku znaku na stránce:

 • sériové (znaky na řádce se tisknou postupně)

 • paralelní - řádkové (tisk skupiny nebo stejných znaků na řádce najednou)

 • stránkové - celá stránka najednou - laserové tiskárny

 • Umístění při provozu:

 • stacionární tiskárny (síťové napájení)

 • přenosné tiskárny (bateriové)

 

Charakteristika tiskáren

 • barva tisku - počet barev nebo odstínu šedi

 • režim tisku - znakový nebo grafický

 • rychlost tisku - ve znakovém a grafickém režimu

 • Znakový režim

 • soubor znaků

 • max. počet znaků v řádce

 • kvalita tisku

 • Soubor znaků

 • pevný

 • měnitelný (download)

 • částečně měnitelný

 • Kvalita - draft (standard, velice rychlý)

 • NLQ (Near Letter Quality, velmi dobrá kvalita tisku)

 • LQ (Letter Quality, kvalita odpovídající knihtisku)

 • DTP (Desk Top Publishing, velice pomalý a kvalitní tisk)

 • Grafický režim

 • rozlišovací schopnost

 • Maticové - 360*180 dpi [bodů/palec]

 • Inkoustové - 360*360 dpi

 • Laserové - 360*360 až 800*800 dpi

 • druh výstupního media

 • rozměry a hmotnost

 • ergonomie (hlučnost)

 • cena a náklady na tisk jedné stránky

 • pořizovací cena tiskárny

 • Typ tiskárny z hlediska obchodního označení jménem firmy a číslem vývojové řady.

 • důležité pro určení ovladače tiskárny v používaném SW systému

 • (Windows, textový editor)

 • důležité pro řídící soubory tiskárny (definice znaků, download)

Kreslící zařízení - plotry

 • práce v grafickém režimu

 • mechanický zapisovač nebo stejný princip jako u bezúderových tiskáren

 • laserové, inkoustové, elektrostatické nebo termické

 • práce v rastrovém režimu