Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Spoje pomocí čepů a rozporů

Spoje pomocí čepů a rozporů

 

 

Jedná se o mechanické spojení dřevěného materiálu. Tyto spoje se řadí mezi tzv. rámové konstrukce.

Rámové konstrukce jsou složené z tyčových prvků, které v konstrukci vytvářejí nosnou kostru. Rámy tvoří nosnou konstrukci mnohých truhlářských výrobků, jako jsou např.: okna, dveře, vestavěné skříně apod. Rám se skládá ze čtyř vlysů, větší rámy jsou ještě vyztuženy příčkami (obr. 1). Rámy se mohou vyskytnout v různých kombinacích, hlavně u výrobků stavebního truhlářství (okna, dveří, dřevěných mezistěn apod.), ale i u nábytkových konstrukcí (podnože, spížní police, sedadlové rámy apod.). Plošné prvky konstrukcí mají funkci výplňovou.

Obr. 1

Spoje pomocí čepů a rozporů- (obr. 2) tyto spoje mohou být buď jednoduché (obr. 3a) nebo dvojité (obr. 3b), se používají Nejčastěji u okenních rámů apod. Čepy děláme zpravidla na vodorovných vlysech, rozpor na svislých.

Tloušťka jednoho čepu se rovná třetině, u dvojitého čepu se rovná pětině tloušťky vlysu. Čepy i rozpory se rýsují současně, stejně jako dláb a čep a čep u zadlabávaných příček.

Obr. 2

Obr. 3

Rámy okenních křídel se dělají z hranolků a opatřují se dvojitými čepy a rozpory. Jelikož jsou tyto rámy profilovány, je nutno délky i polohu čepů a rozporů přizpůsobit tomuto profilování (obr. 4).

Obr. 4

Při řezání je nutné dávat pozor, aby se čep nenařízl. Aby čepy do rozporů přesně zapadly, je nutné řezat rozpory těsně vedle rysky z vnitřní stěny. Rozpory se po naříznutí vydlabou. Po naklížení čepů a rozporů se rámy v rozích stáhnou.

Pracnější je pokosný spoj s polozakrytým a zakrytým čepem (obr. 5).

Obr. 5

Spoje pomocí zadlabaných čepů s pérem (obr. 6) jsou pevné, ale pracnější na výrobu. Dělají se u zakleslých rámových konstrukcí dveřních hřídelí. Šířka čepu se rovná 2/3 šířky vlysu a na zbylé třetině vlysu je vytvořeno péro. Podle tohoto čepu a péra je vytvořen dláb pro čep a drážka pro péro.

Obr. 6

Čepy nemusejí procházet celou šířkou svislých vlysů- mohou být kryté. Krytí tvoří 1/4 až 1/3 šířky vlysu. Dláb děláme o 2mm větší než je délka čepu, aby pata čepu přesně dosedla na líc dlabu (obr. 7). Mezera mezi patou čepu a vlysem nevypadá pěkně a snižuje i pevnost rohového spoje. Sklížené spoje není nutno stahovat, čepy se však rokliňují.

Obr. 7

Použitá literatura:

  • Hájek, Václav: Pracujeme se dřevem; vyd. Nakl. Svoboda-Libertas, Praha 1993

  • Hájek, Václav: Truhlářské práce; vyd. Grada Publishing, Praha 1997