Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Etiketa a kultura

Společenský styk a diplomatický protokol   Etiketa a kultura xxxxxxxxxxxxxxx ...
Pokracuj

Sponzoring

...
Pokracuj

MOTIVACE

SLEZSKá UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKá FAKULTA V KARVINÉ Katedra managementu a podnikání   Seminární práce MOTIVACE Vypracoval: Ročník:I. Datu ...
Pokracuj

...
Pokracuj

 Příprava obchodního jednání

...
Pokracuj

OBCHODNí JEDNáNí

...
Pokracuj

 Příprava obchodního jednání

Předmětem obchodního jednání mezi nově otevíranou velkokapacitní maloobchodní prodejnou s potravinami a smíšeným zboží, jejíž majitelem je pan Jan Rucký, a velkoobchodem Trend, který se specializuje na dodávky cukrovi ...
Pokracuj

Komunikace a informační procesy v organizaci

Komunikace a informační procesy v organizaci Charakteristika komunikace komunikace = sdělování určitých informací (významů) v přímém nebo nepřímém kontaktu dvou nebo více lidí prostředky: mluvená + psan& ...
Pokracuj

Organizační kultura a etika

Organizační kultura a etika Vytváření a rozvoj organizační kultury kultura v organizaci má vliv na efektivnost podniku je to vlastně vzorec základních a rozhodujících představ, v jejichž rámci jsou zvládány probl&ea ...
Pokracuj

KREATIVNí PŘíSTUPY K ODMĚŇOVáNí PRACOVNíKŮ

SLEZSKá UNIVERZITA Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra společenských věd KREATIVNí PŘíSTUPY K ODMĚŇOVáNí PRACOVNíKŮ Seminární pr&aa ...
Pokracuj

Referaty Public-relations

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15