Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Public-relations, diplomové práce Public-relations, Semestrální práce

...
Pokracuj

SEMINáRNí PRáCE Z PŘEDMĚTU

...
Pokracuj

FAKTORY OVLIVŇUJíCí CHOVáNí SPOTŘEBITELE NA TRHU

Slezská univerzita OBCHODNĚ PODNIKATELSKá FAKULTA KARVINá FAKTORY OVLIVŇUJíCí CHOVáNí SPOTŘEBITELE NA TRHU Seminární práce z pře ...
Pokracuj

...
Pokracuj

...
Pokracuj

Seminární práce: Obchodní jednání – koupě zájezdu

...
Pokracuj

Pracovní porady

...
Pokracuj

Stavba týmu (team building)

Stavba týmu (team building) Úvod Tato kapitola má vypovídat nejen o tom, jakým způsobem lze sestavovat tým nebo jeho strukturu, ale i o jiném faktu. Omráčí nás konstatování, že se v současnosti pohybuje na naš ...
Pokracuj

...
Pokracuj

PíSEMNá PRáCE Z NAUKY O PODNIKU - PODNIKATELSKÝ ZáMĚR CESTOVNí KANCELáŘE PROSTĚJOVSKÉ TURISTICKÉ AGENTURY

Slezská univerzita OBCHODNĚ PODNIKATELSKá FAKULTA KARVINá PíSEMNá PRáCE Z NAUKY O PODNIKU - PODNIKATELSKÝ ZáMĚR CESTOVNí KANCELáŘE PROSTĚJOVS ...
Pokracuj

Referaty Public-relations

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15