Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Základní pojmy v řízení: Plánování

Základní pojmy v řízení: Plánování Základní pojmy v řízení řízení = souhrn činností vedoucí k co nejlepšímu souladu mezi vytčeným cílem a realitou pro řízen&ia ...
Pokracuj

Výkonné procesy

Výkonné procesy obsahují základní i okrajové procesy plnění projekt. plánu – uskutečňování plánu vykonáváním jednotl. činností, které obsahuje potvrzení rozsahu – formáln&iac ...
Pokracuj

Časové řízení projektu: definování činnosti (WBS), sekvence činností

Časové řízení projektu: definování činnosti (WBS), sekvence činností je to časové uspořádání projekt. činností, kt. bere v úvahu časové posloupnosti činností a zdroje pro provedení ...
Pokracuj

Řízení změn

Řízení změn je to všeobecné řízení (regulace) D obsahuje: ovlivňování faktorů, kt. tvoří D + zajištění prospěšnosti D pro projekt rozhodnutí, že se D provede řízení aktuáln&i ...
Pokracuj

Řízení kvality projektu: kvalita, kvalitativní stupeň, plánování kvality

...
Pokracuj

Řízení lidských zdrojů, odpovědnostní matice

...
Pokracuj

Řízení P komunikace: zprávy o výkonu, uzávěrka projektu

Řízení P komunikace: zprávy o výkonu, uzávěrka projektu Zprávy o výkonu shromáždění a rozdělení informací o výkonu obsahuje zprávy o stavu, měření výkonu a prognóz ...
Pokracuj

Řízení obch. činnosti: plánování, typy kontraktů, specifikace dodávky

Řízení obch. činnosti: plánování, typy kontraktů, specifikace dodávky prodávající často řídí svou práci jako projekt důvody: kupující je zákazníkem à klíčovým ú ...
Pokracuj

V České republice

V České republice 1.0 Úvod V České republice je cestovní ruch odvětvím, které prošlo od přelomu let 1989–1990 snad nejrychlejším růstem. Otevření hranic, převratné politické, ekonomické, ale i sociáln&i ...
Pokracuj

...
Pokracuj

Referaty Public-relations

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15