Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

...
Pokracuj

Organizace školení

Semestrální práce z předmětu Základy managementu II Organizace školení         Úvod Jako téma seminární práce jsem si vybral organizaci školení, přesněji seminář z oblasti IT p ...
Pokracuj

Nákup a rekonstrukce objektu 

S E M I N á R N í P R á C E PODNIKATELSKÝ ZáMĚR Nákup a rekonstrukce objektu  OBSAH Realizační resumé Nákup a rekonstrukce objektu ...
Pokracuj

...
Pokracuj

...
Pokracuj

Co je P řízení (vztah N, termínů a kvalitativního stupně, kořeny P řízení)

Co je P řízení (vztah N, termínů a kvalitativního stupně, kořeny P řízení) projektové řízení = používání znalostí, dovedností, nástrojů a technik při projektových činnostech ...
Pokracuj

Systémový přístup k řízení

Systémový přístup k řízení pokrokové řídicí metody (štíhlá organizační struktura, reinženýring) přistupují k řízení ze systémového hlediska systém = soubor e ...
Pokracuj

Základní pojmy v řízení: Personální zajištění, vedení lidí

Základní pojmy v řízení: Personální zajištění, vedení lidí Pracovní štáb – personální zajištění výběr prac. personálu = proces získávání poža ...
Pokracuj

Řízení P nákladů

Řízení P nákladů je nutno počítat s vlivem projekt. rozhodnutí na provozní náklady (méně kontrol při navrhování à nižší náklady projektu, ale zvýšení provozních nákladů ...
Pokracuj

P manažer a jeho vlastnosti

P manažer a jeho vlastnosti je to nejdůležitější pracovník vedení projektu musí rozumět celého spektru problémů jeho technické zázemí tvoří: plánování, rozpočtování, předpoví ...
Pokracuj

Referaty Public-relations

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15