Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

...
Pokracuj

Brainstorming, myšlenkové mapy

Brainstorming, myšlenkové mapy Obě tyto metody bývají, pokud je objevíme v literatuře či méně v praxi, zařazovány mezi prostředky podporující tvořivost našeho mozku. Situace, která přetrvává ohled ...
Pokracuj

Smysl života

Slezská Univerzita Obchodně podnikatelská fakulta Katedra společenských věd Smysl života referát ...
Pokracuj

...
Pokracuj

Výpovědi svědků

Psychologie Výpovědi svědků Zvláštnosti výslechu dětí Je to celkem dlouhé období, nedospělec je až do 18-ti let. Zajímají nás rozdíly oproti jiným skupinám. Musíme brát v potaz věk d&iacut ...
Pokracuj

Interakce, komunikace a percepce

Psychologie Interakce, komunikace a percepce Percepce Vnímání člověka člověkem. Není to jen zrakové vnímání, ale obsahuje hodnotící prvky. Promítají se tam i emoce, intuice atd. Percepci podléhá i řeč  ...
Pokracuj

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka Vymezení pojmu vedoucí pracovník, role vedoucího pracovníka 3 pohledy na vedoucího pracovníka = osoba v ústředním postavení, která odpovídá za výsle ...
Pokracuj

PSYCHOTERAPIE

PSYCHOTERAPIE OBSAH 1. Něco málo z historie oboru 3 1.1. Myšlení starověkého Řecka 3 1.2. Středověká křesťanská kultura 3 1.3. Novověká filosofie 4 1.4. Úvahy nad trendy minulosti 4 2. Začátky vlastní psycho ...
Pokracuj

...
Pokracuj

DUŠEVNí HYGIENA

SEMINáRNí PRáCE DUŠEVNí HYGIENA ÚKOLOVÉ STRESORY STRESORY ZAMĚSTNáNí Existuje řada faktorů, které dávají člověku pocit spokojenosti v zaměstnání, anebo m ...
Pokracuj

Referaty Psychologie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12