Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Proč jsem si vybrala téma šikana ve školách?

Proč jsem si vybrala téma šikana ve školách? Násilí a šikanování ve školách je dnes bohužel stále častější. Výzkumy ukazují, že šikanou se cítí ohrožena jedna desetina až je ...
Pokracuj

...
Pokracuj

...
Pokracuj

...
Pokracuj

SOCIOGRAM, JEHO TVORBA A METODA

SOCIOGRAM, JEHO TVORBA A METODA Již od počátku vývoje lidstva si je člověk vědom velké síly, která spočívá ve sdružování jednotlivců, v řešení problémů ve vícero lidech, v žit&iac ...
Pokracuj

C. G. JUNG – dílo

C. G. JUNG – dílo Carl Gustav Jung byl a stále je jeden z nejvýznamnějších psychologů všech dob. Byl to žák a přítel doktora Sigmunda Freuda, z jehož teorií vycházel. I přes jejich přátelský vztah se nakone ...
Pokracuj

Jsme lepší než zvířata

  Jsme lepší než zvířata   Tato kniha se zabývá lidskou přirozeností. Snaží se porovnat lidské chování a chování zvířecí, přičemž vymezuje specificky lidské chování. ...
Pokracuj

Základní pojmy, Asertivní desatero, Některé základní dovednosti vedoucí k úspěšnému jednán&iacut

...
Pokracuj

Život po životě

...
Pokracuj

VÝVOJOVá PSYCHOLOGIE – seminární práce

...
Pokracuj

Referaty Psychologie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12