Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Mzdová politika a stimulace zaměstnanců

Mzdová politika a stimulace zaměstnanců

 1. Mzdová soustava

 • obsahem odměňování je především hmotná odměna za práci, plat nebo mzda

 • vyjadřuje souhrnné ek. zhodnocení pracovních výsledků zaměstnance

 • je prostředkem, kt. slouží k zajištění jeho potřeb, společenského postavení a živ. úrovně


 • Užívaná měřítka
  33983vts63tqq5f  • znaky práce

  • požadované znalosti a dovednosti, osobní odpovědnost pracovníka

  • fyzická, neuropsychická a duševní namáhavost práce

  • další skutečnosti charakt. pro náročnost práce (hygiena, úrazy, choroby z povolání, monotónnost, prac. tempo) tq983v3363tqqq

  • intenzita prac. vypětí v průběhu směny

  • znaky pracovníka

  • podnikové okolnosti

  Formy mzdy

  • časová – hodiny * tarif; nebereme v úvahu intenzitu výkonu ani vytvořenou produkci; předpokládá dobrou prac. morálku

  • úkolová – podle výkonové normy; individuální nebo kolektivní

  • podílová – podíl na dosaženém měřitelném ukazateli jeho činnosti (např. podíl na obratu)

  • smíšená – úkolová složka stimuluje k vyššímu výkonu, neovlivnitelné podmínky jsou kompenzovány složkou časovou

  • smluvní – před. pro pracovníky mimořádně přínosné pro organizaci; čím dál tím častěji

  • doplňkové formy mzdy – odměny za mimořádné výsledky a zásluhy; prémie; podíly na hosp. výsledcích

   1. Stimulační účinek mzdy

  Zjištění

  • lidé pracují, i když to nemají finančně zapotřebí

  • mnozí pracovníci odmítají přejít na lépe placenou práci, pokud se jim z nějakého důvodu nelíbí

  • velká většina pracovníků má svou práci ráda

  • lidé pracují mnohem lépe a raději, když cítí spojení mezi nimi a společností prostř. práce

  • špatné prac. podmínky nemusí nutně nepříznivě působit na prac. morálku

  Na čem závisí stimulační účinky mzdy

  • celková velikost v závislosti na objemu mzdového fondu firmy (dle Æ mzdy)

  • vztah ke mzdě jiných pracovníků v rámci organizace

  • vnitřní složení (závažnost a přiměřenost mzdových kritérií)

  • působení dalších stimulačních prostředků ek. i neek. povahy

  Stimulační prostředky

  • hmotná stimulace

  • průběžné hodnocení činností a osobnosti pracovníka bezprostředně nadřízeným

  • hodnocení pracovníka v jeho prac. skupině

  • porovnávání výsledků vl. činnosti s výsledky práce jiných osob

  • osobnost a jednání bezprostředně nadřízeného

  • vlastní provádění práce

  1. Konflikty na pracovišti a jejich řešení

   1. Typy a úrovně konfliktů

  2. konflikt = rozpor, spor, boj

  3. ohrožuje spolupráci i ek. výsledky; „otravují život“

   • vnitřní – konflikt požadavků z vnějšku (zvoní 2 telefony, který mám zvednout?)

   • vnější – mezi jednotlivci, skupinami, organizačními jednotkami, firmami,…

   • chceme konflikt identifikovat à řešit

   Stupně závažnosti konfliktů

   1. spolupráce, shoda, pohoda, harmonie

   2. potíž, problém, svízelná či náročná situace – běžné v každodenním životě

   3. nesrovnalost, chyba

   4. neshoda jako spor názorů na věc nebo její odlišné vnímání

   5. spor, svár – má názorové (racionální) jádro

   6. konflikt – má také postojovou a motivační složku + polarizuje účastníky konfliktu
   7. boj – konflikt obsahující agresi; záměrný (chceme bojovat + vyhrát); častým rysem je „vše nebo nic“; nechuť ke kompromisnímu řešení

   8. nepřátelství – nejde jen o vítězství, ale i o oslabení / poškození druhé strany bez ohledu na vlastní prospěch / neprospěch

    1. Složky konfliktů

   1. jevová

   2. názorová

   3. postojová

   4. motivační

   5. situační

   6. záměrná

     1. Stádia vývoje a řešení konfliktů

    1. inkubace

    2. první symptomy

    3. propuknutí

    4. polarizace

    5. adaptační stádium

    6. výskyt možných řešení

    7. konsensuální proces

    8. potřebná shoda o řešení, rozkol nebo přetrvání konfliktu

    1. Obchodní jednání

     1. Obchodní jednání obecně

    2. odlišnosti plynou před. z kupního záměru

    3. konflikty: nemožnost uspokojit přání zákazníka, vliv emocí nebo stresu, pokoutní jednání, jednání mezi konfliktními osobami

      1. Strategie jednání se zákazníkem

     1. adaptibilita a flexibilita

     2. odborná připravenost prodávajícího a její obratné zvládání

     3. vlastní techniky / způsoby ovlivňování zákazníka

     4. snaha prodávajícího dosáhnout kontroly nad průběhem interakce se zákazníkem

       1. Osobní předpoklady prodávajícího

      1. odborné obchodní znalosti – průběh a způsob obch. jednání

      2. znalosti komodity (předmětu obch. činnosti)

      3. znalosti z oblasti evidence, UCE a OP

      4. znalosti skladby a používání vhodných sociálních technik

      5. verbální schopnosti

      6. koncentrace

      7. logické usuzování

      8. organizační schopnosti

      9. sociální citlivost

      10. osobní vystupování

      11. neuropsychická stabilita

      12. extroverze

        1. Fáze obch. jednání

       1. příprava obch. jednání

       2. vlastní průběh

       3. závěr

       1. Marketing (výzkum trhu, propagace)

       2. Podnikatelská aktivita

       3. Psychologická expertiza a poradenství v podniku