Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Metody a techniky vedoucí k osobní kvalitě

Metody a techniky vedoucí k osobní kvalitě

Úvod

V této části se dostáváme k jedné ze tří nejklíčovějších oblastí
diplomové práce. Pro zjednodušení našeho výkladu a lepší chápání
tomuto přiřadíme zkrácený název stimuly.

Mnoho technik a metod tento název může nést. K těm, které dělají
obrovský rozdíl v porovnávaných výsledcích dvou manažerů patří ty
modernější. Je sice fakt, že většina z nich vznikla o pár desítek
let dříve, ale pod posledním názvem, či koncepcí se objevují
krátce. A právě zde vzniká obrovský problém.Tyto stimuly musí nalézt své uplatnění - svůj význam. K tomuto
však dojde až tehdy, kdy na tuto problematiku bude existovat
dostatek literatury, posléze odborníků. Ti budou mít určitý svůj
specifický vliv na posluchače či studenty a teprve nyní bude
plně, jasně a zřetelně doceněn jejich význam. Výše popsaná cesta
trvá v některých případech velmi dlouho, někdy jsou změny
rychlejší. Při této úvaze mne napadá skutečný, ale na druhé
straně i vzorový příklad - rétorika.

Nejenže je to oblast, kterou musí manažer zvládat. Schopnost
mluvit, veřejně vystupovat by měl mít, dle mého názoru, každý z
nás. S tímto souvisí tyto následující otázky:
1. Je jasné, že rétoriku musí schopný manažer bezpodmínečně
ovládat. Učí se ji?
2. Už jste si všimli, jakým způsobem se vyjadřuje dnešní mládež?
Ne? Stačí shlédnout pouhé jedno vysílání VOX POPULI.
3. Nestálo by za zvážení, zařadit již na základní či střední
vzdělávací stupeň předmět jakkoli se nazývající, avšak plnící
úkol naučit posluchače veřejnému vystupování, schopnosti správně
se vyjadřovat?
Ke konci 2O. století se člověk dostává do situace, kdy musí čelit
nárůstu stresových situací, nedostatku času, přísunu informací
atd.Co vše se tedy nabízí manažerovi ku pomoci, který je zcela
určitě daleko více zatížen než kdokoli jiný?
25958zpo51gdu7g

Time management /TM/

První stimul zná už spousta z nás. Většina používá obyčejné
diáře, zápisníky či některé z jejich kombinací. Ti movitější, či
ostatní s potřebou osobního plánování vlastní už vývojově vyšší
ale i značně dražší pomocníky. Na našem trhu se můžeme setkat s
výrobky firem TMI, ADK, REGO či dalšími. V mém okolí se nejvíce
vyskytují Time Manager od firmy TMI, nebo systém ADK od firmy se
stejným názvem. Osobně používám Time Manager,a proto jsem ho
zvolil jako představitele Time managementu.

Historie TM

Tento výrobek pochází od firmy Time Manager International z
Dánska. Myšlenka vznikla v roce 1975 a od té doby prochází TM
množstvím změn. Pro všechny inovace vlastní firma výzkumné a
vývojové centrum v Kodani. V současné době existuje zastoupení
TMI v 39 zemích. Proto tento plánovací systém i kurzy jsou k

dispozici ve více než deseti jazycích. Od loňského roku máme i my
v ČR , konkrétně v Praze, zastoupení TMI. Tím se samozřejmě vše
urychluje a zkvalitňuje.
pd958z5251gddu

Komponenty TM

Hned ze začátku je nutno říči, že tento produkt je k dostání ve
třech hlavních verzích: Standartní, Speciální a Exekutivní.
Přizpůsobením standardního obsahu a přidáním zvláštních doplňků
může být každá z těchto verzí upravena na specifickou verzi pro
jasně definovanou roli specialisty např. obchodníka, sekretářky,
vedoucího projektů, studenta, vedoucího pracovníka atd.

Všechny verze Time Manager obsahují pět hlavních komponentů:
1. Kroužkový vázací blok
2. Krabici se standardním výběrem formulářů
3. Uživatelskou příručku "Klíč k osobní efektivnosti"
4. Katalog výrobků
5. Vzorky doplňků.
Typ dodaného kroužkového vázacího bloku závisí na požadované
verzi Time Manager. Další prvky /2,3,4, a 5/ jsou identické pro
všechny verze. Pro plné přizpůsobení majiteli je poskytnuta
šance, koupit si vše samostatně a složit si svůj vlastní osobitý
plánovací systém. Ideální je určitě si zakoupit TM jako celek,
avšak v tom případě za něj zaplatíme částku bližící se k 5.OOO,-
Kč. Pro kvalitnější službu a servis existuje i spousta doplňků,
ale platí o nich to stejné, jako u méně důležitých komponentů.
Kvalitní, značkové, ale právě proto velmi drahé.

Filozofie TM Vám - nám
TMI vypracovala řadu kurzů zabývajících se osobní efektivností a
řízením. Tyto kurzy vám mohou pomoci vytěžit více ze svého života
jak doma, tak i v práci. Nabízíme vám jak všeobecné kurzy, tak i
specializované kurzy zabývající se do hloubky specifickými
oblastmi rozvoje osobnosti.

Všechny všeobecné kurzy TMI vycházejí z filozofie Time Manager.
Uvádějí vás do nejpokrokovějších metod a plánovacích systémů
osobní efektivnosti.

Kurzy vás nutí zavést a udržovat kladné životní návyky, nést
zodpovědnost za svůj život a definovat jasně své životní cíle.
Dozvíte se mnoho o životních zkušenostech, dvě z nich zvláště
životně důležité pro to, aby se jakákoliv osoba stala
efektivnější.
1. Schopnost dosáhnout výsledků
Každá osoba má základní potřebu cítit se oceněná, dosáhnout
něčeho, vidět výsledky a cítit se úspěšná. Každý potřebuje vědět,
že to co dělá má význam a přináší uznání ostatních.

2. Schopnost vytvořit si přehled a strukturu
Každá osoba potřebuje přehled a strukturu a pocit kontorly. To je
nutný předpoklad pro dosažení vysoké úrovně výkonnosti a energie,
předejíti stresu a grustraci a plného využití kapacity mozku.


TM - výsledkový systém

Jedna z hlavních používaných tezí zní - Systém TM je navržen tak,
aby vám umožnil dosáhnout cílu. Má vše, co potřebujete k
vytvoření výsledku.Proto toto zde existuje jednoduchý a praktický
model.

Výsledkový model TM má čtyři kroky:
1. Definujte své celkové cíle.
2. Stanovte priority vašich cílů.
3. Vytvořte zdravou rozhodovací bázi pro použití osobních zdrojů.
4. Koordinujte rozhodovací bázi s vaším časovým plánováním.

1. Definujte své celkové cíle
Budete schopen dosáhnout svých cílů pouze tehdy, když vám budou
zcela jasné. Pokud si je nemůžete jasně představit a
nepřipomínáte si je pravidelně, není pravdopodobné, že pro ně
můžete něco udělat.

2. Stanovte priority vašich cílů
Většina lidí má mnohem více cílů a úkolů, než kolik dokáže
zvládnout - alespoň krátkodobě. Jednoduše nemají dostatek času,
peněz a energie k tomu, aby je zvládli. Z toho důvodu je nezbytné
stanovit priority, tj. rozhodnout: Které cíle/úkoly jsou
důležité? Které mohou počkat? Na které úkoly by měly bý využity
vaše nedostatečné osobní zdroje?

Zdroje, které máte k dispozici, zahrnují vaše osobní zdroje (čas,
talent, zkušenost atd.) a možná i další prostředky, které máte k
dispozici (lidé, budovy, stroje, kapitál atd.)

Dosáhnete svých vytoužených výsledků pouze tehdy, když uspějete v
nasazení svých celkových zdrojů, především svého času a talentu,
ku prospěchu věcí, které produkují výsledky.

3. Vytvoření zdravé rozhodovací báze
Aby vám dala vše, co potřebujete, vaše rozhodovací báze by měla
být:
- Kompletní
Měla by zahrnovat všechny aspekty vašeho života. Měla by
zahrnovat ty úkoly, na kterých musíte trávit svůj čas, a zdroje,
a současné i budoucí, bez ohledu na důležitost, obtížnost a
urgentnost.

- Jasná
Potřebujete mít přehled nad všemi činnostmi. Utřídit je do skupin
podle velikosti, kategorie, fáze kompletnosti atd.

- Praktická z hlediska práce s ní
Vaše rozhodovací báze musí být okamžitě přístupná, přenosná,
snadno obnovitelná a jednoduchá pro komunikaci s ostatními.

- Jak realistická, tak ambiciózní
Někteří lidé mají sklon brát na sebe příliš moc a stanovovat si
cíle příliš ambiciózní. To vede k rozčarování a frustraci. Jiní
mají příliš mnoho denní rutiny a "udržovacích funkcí" a mají
nedostatek času na rozvoj, zlepšování a inovaci.
Ve svém úsilí pro stanovení cílů se zaměřte na rovnováhu mezi tím
být realistický a ambiciózní.

4. Koordinujte rozhodovací báze s vaším časovým plánováním
K dosažení svých cílů potřebujete využít svůj čas na věci, které
k nim povedou. Potřebujete proměnit své dlouhodobé cíle a záměry
v činnosti, které je potřeba uskutečnit "nyní a zde". Z toho
důvodu je rozhodnutí "co dělat nyní" podstatné pro vaši osobní
efektivnost.

K zajištění maximální efektivnosti výsledkového systému je třeba
"postavit most" mezi spolehlivou a jasně organizovanou
Rozhodovací bází, která obsahuje vaše cíle, klíčové oblasti,
úkoly a činnosti společně s pružnou Diářovou částí, plány na rok,
měsíc, týden a den.

Time Manager také obsahuje část Různé, která zahrnuje informace a
praktické nástroje, které potřebujete při běžném plánování. Navíc
zde existují unikátní pomocné funkce - Nápady, Nezapomeň a
Plánované úkoly.

Je nutné však nalézt správnou rovnováhu mezi fungující
efektivností a uchovanou spontánností, tvořivostí a klidnou
myslí.

Je všeobecný omyl, že plánování a pořádek brání tvořivosti,
spontánnosti, pružnosti a volnosti činu. Je nepochybně pravda, že
mnoho tvořivých a spontánních lidí postrádá dobrou
organizovanost, avšak jsou stěží tvořiví v důsledku
zmatku.Všeobecně se mezi odborníky zabývajícími se mozkem věří,
že individuální tvořivost analytický talent může být rozvíjen
souběžně.

Pořádek a tvořivost se vzájemně nevylučují.
Tato myšlenka blízce souvisí s probíhajícími procesy v našem
mozku. Pro další výklad si přesně nadefinujeme jeho základní tři
části se zcela odlišnými funkcemi a kapacitami:

Vědomý mozek - Kapacita vědomého mozku je velmi omezená. Může
najednou obsáhnout pouze jedinou myšlenku.
Svůj vědomý mozek aktivizujete, když se na něco soustřeďujete,
nebo když pracujete s něčím novým. Střetávání se s obtížnými
problémy nebo vymýšlení nových idejí vyžaduje plnou koncentraci
vědomého mozku bez přerušení a rozptylování.
Pokaždé, když se pokoušíte soustředit na více než jednu věc nebo
pracovat s více než jedním prvkem, váš vědomý mozek je přetížen.

Předvědomý mozek - Je to proto, že váže předvědomý mozek může
obsahovat až deset myšlenek současně a udržet si přehled. To je
možné pokud jednotlivé prvky jsou známé nebo běžné záležitosti
t.j. věci, které nevyžadují vaši plnou pozornost.Slouží tedy k
řešení a činnosti rytinných a známých věcí, problémů.

Podvědomý mozek - Kapacita podvědomého mozku je prakticky bez
hranic.
Váš podvědomý mozek je vždy aktivní - ať už jste vzhůru nebo
spíte. Je zaplněn nápady, sny a novinkami. Umožňuje vám dělat
množství věcí, aniž byste museli na ně vědomě myslet, za
podmínky, že tyto věci, jako je zamykání dveří, vypínání světel,
psaní těsnopisem a na stroje, předem ovládáte.


Váš podvědomý mozek může ohodnotit vaši zkušenost a dojmy,
kombinovat je a vytvářet mezi nimi vazby mnoha novými a
zajímavými způsoby.
Na základě existujících znalostí o mozku TMI doporučuje
následující způsoby optimalizace potenciálu vašeho podvědomého
mozku:

- Naučte se vidět problémy a cíle jasně
Čím jasněji vidíte váš problém, tím větší je šance, že váš
podvědomý mozek jej vyřeší. Kdykoliv je vám váš problém
připomenut, váš podvědomý mozek se zaměřuje na jeho vyřešení.

- Zapisujte si nápady, v tom okamžiku, kdy vás napadnou
Tak nejsou vaše nápady ztraceny. Kdykoliv se podíváte na záznam o
nich, obnovujete myšlenkový proces, který již začal.
Zaznamenávání nápadů také odlehčuje váš podvědomý mozek. Z
tohoto důvodu obsahuje Time Manager zvláštní pododdělení Nápady.

- Vyhraďte si čas pro snění a fantazii
Kladné snění a fantazie stimuluje představivost vašeho
podvědomého mozku. Ve světě fantazie nejsou žádné limity.

- Mějte představivost - vytyčujte cíle
Většina lidí, kteří dosáhli velkých věcí, měla schopnost odvážně
myslet. Měli představivost. Nebáli se vytýčit si odvážné cíle.
Když se odvažujete překonávat normální limity, váš podvědomý
mozek mobilizuje své kapacity, aby přeměnil vaše ambice na
skutečnost.
Člověk bez představivosti získává málo čtením a posloucháním
rádia a sledováním televize, má pouze zábavu a získává všeobecné
informace. Na druhé straně osoba, která má představivost, je
stimulována informacemi tak, že proces zpracování myšlenek v
podvědomém mozku uvolňuje, a někdy i zcela nečekaně, nápady a
řešení problémů.
Máte představivost? Je váš mozek naladěn na rozvoj nebo na
údržbu?

- Naučte se odpočívat
Bylo ukázáno, že výkonnost a tvořivost mohou být značně
stimulovány odpočinkem.

- Naučte se využívat techniky tvořivosti
V dnešní době máme mnoho netradičních metod zlepšujících výuku a
povzbuzujících tvorbu nápadů, řešení problémů a správné
rozhodování.

- Učiňte svůj život pestrým
Dbejte o to, aby váš život nebyl příliš jednotvárný. Pestros je
kořením života. Umožňuje vám vidět řešení, která jste nebyli
schopni vidět dříve.

- Tvořte strukturu a přehled
Tím, že to budete dělat, váš podvědomý mozek bude mít příležitost
generovat nápady jak zlepšit výsledky ještě před tím, než
skutečně začnete vlastní práce.
Pouze když máte pocit kontroly nad následujícím dnem a vaše hlava
není plná nepodchycených konců, můžete plně prožít večer.


Udělejte si procházku do lesa - příroda našla způsob, jak
dosáhnout struktury a přehledu již dávno. Nebudete vyčerpáni
přemýšlením o miliónech jehliček. Můžete volně kráčet s hlavou
vzhůru a obdivovat tvary stromů, jejich barvy a vůně. Také vy
potřebujete strukturu stromu jako podporu vašich jehliček.

Co pro vás znamená přehled
- Lepší výkonnost a více energie.
- Větší pružnost a svobodu podnikání.
- Jasnější priority a lepší rozhodování.
- Více tvořivosti.
- Snížení stresu.
- Méně podrážděnosti.
- A tedy - lepší kontrolu nad vaším životem.

Time Manager jako systém pro dosažení přehledu - vaše osobní
borovice.
Oddělení Klíčová oblast v centru vašeho Time Manager je vaše
borovice složená z kmene, větví, větviček a jehličí. Strom je
srdcem vašeho Time Manager, okolo kterého jsou vystavěny ostatní
části. Oddělení Klíčová oblast vám poskytuje strukturu a přehled
na všemi vašimi jehličkami a tím kontrolu nad celým vaším
životem.

Co jsou to Klíčové oblasti?
Chceme-li dosáhnout svých celkových cílů, je nutné učinit si o
nich jasnou představu a věnovat čas tomu pravému, čili Klíčovým
oblastem.
Klíčové oblasti jsou hlavními oblastmi vašeho života - jak v
práci, tak doma. Je nutné soustředit váš čas i ostatní zdroje na
tyto oblasti, chcete-li dosáhnout svých cílů, ať už ve sféře
pracovní nebo soukromé. Klíčovým oblastem by se též dalo říkat
Výsledkové oblasti: čili oblasti, kde musíte dosáhnout výsledků.
Klíčové oblasti jsou srdcem vašeho Time Manager. Určením a
průběžným aktualizováním Klíčových oblastí si vytvoříte
perspektivu svého času a života. Toto vám usnadní rozhoddnout, co
je pro vás důležité. Rovněž tak vám to umožní rozhodnout, kolik
času budete chtít strávit na každé Klíčové oblasti, abyste si
poté mohli v souladu s tím plánovat časový rozvrh.

Počet Klíčových oblastí
Tím, že se omezíte nejvýše na deset Klíčových oblastí, snáze si
udržíte přehled a kontrolu. Zkušenosti společnosti TMI ukazují,
že většina lidí může klasifikovat všechny aspekty svého života -
jak v práci, tak doma - do ne více než deseti kategorií.

V případě, že by počet Klíčových oblastí překročil deset, TMI
doporučuje používání dvou soustav Klíčových oblastí, např. jednu
pro práci a jednu pro domov.

Kmen
Celkové cíle vašeho soukromého a pracovního života - vaše životní
cíle

Větve
Vaše Klíčové oblasti - hlavní oblasti, na které soustřeďujete své
úsilí pro dosažení hlavních cílů, oblastí, ve kterých chcete
dosáhnout výsledků.

Větvičky
Hlavní úkoly, které je třeba splnit v mezích každé vaší Klíčové
oblasti.

Jehličky
Veškeré praktické činnosti, drobné záležitosti, informace a
ostatní detaily, nezbytné pro dokončení vašeich hlavních úkolů.

Zásady pro udržování přehledu

Filozofie TM je určena podle statisticky vyhodnocených zkušeností
jeho uživatelů. Stejně je tomu tak i ve vytýčených zásadách pro
udržování přehledu. Firma TMI navrhla tři zásadní postupy:

1. Plánovací periody
2. Tzv. sloní technika
3. Pravidla zapisování

Plánovací periody

K maximálnímu využití času - kvalitativně i kvantitativně - je
nezbytné pracovat s různými plánovacími periodami, například den,
týden, měsíc, rok a možná víkend, doba potřebná na cestování,
prázdniny.

Výsledkově orientovaná práce na drobných úkolech v krátkých
termínech podporuje hlavní výsledky v dlouhých termínech.

Den jako plánovací perioda
Den musí být považován za nejdůležitější plánovací periodu ze
všech ostatních. Denní plánování je otázkou určité činnosti
"právě zde a nyní", ne pouze přemýšlením o cílech nebo záměrech.

Toto je pravděpodobně nejlepší rada, kterou jste kdy dostali -
Udělejte si denní plán na zítřek než odejdete dnes z práce domů.
Pokud budete mít podrobný přehled o nejbližší periodě a
nedovolíte nahromadění příliš mnoha volných konců, získáte
množství výhod:
- Získáte pocit kontroly a přehledu, což zvýší vaši energii a
výkonnost. To zpětně povede k příjemnějším večerům, větší
energii, lepšímu společenskému životu atd.
- Jasným stanovením úkolů a problémů zítřka můžete uvést svůj
podvědomý mozek v činnost. Začne produkovat nápady a řešení -
dokonce i když budete spát. Přijdete následující den do práce s
myslí připravenou a zásobou nápadů a možných řešení.
- S jasně definovanými plány na den, kdy se události mají konat,
je snadnější zabránit odbočování od problému. Také zjistíte, že
je snadnější zabránit nežádoucímu přerušování. Ve skutečnosti
zjistíte, že využíváte svou denní kapacitu - hodiny a minuty -
mnohem efektivněji. Fakt, že jste naplánovali a připravili
všechny své úkoly, vám umožní dosáhnout výsledků potřebných pro
splnění vašich cílů. Vaši kolegové shledají snaží komunikovat s
vámi a koordinovat svůj čas s vaším. To posiluje vaši sebedůvěru
a sníží stres.


Sloní technika

"Sloní technika" je původní koncept Time Manager.
Sloní technika je užitečná, když se setkáte se značně velkými
úkoly, tj. sloními úkoly. Sloní technika je součástí jednotlivých
prvků diáře Time Manager: úkoly denní, týdenní, měsíční a roční.

Co přesně jsou sloní úkoly?
- Velké úkoly vyžadující dlouhodobé úsilí.
- Úkoly, u nichž můžete vidět jen malý pokrok po splnění každé
fáze, což snižuje odhodlání s nimi začít.
- Úkoly často odkládané nebo omezované v prioritě při krátkodobém
plánování.

Problém se sloními úkoly

Mnoho lidí uvažuje o svých sloních úkolech následovně:
"Slon je příliš velký pro má ústa. Měl bych tedy raději odložit
toto jídlo na pozdější dobu, až budou má ústa dosti velká".

To se však nikdy nestává... tedy ... žádný slon není sněden, ani
dnes, ani zítra.

V zásadě jediný způsob, jak sníst velkého slona malými ústy je
udělat slona menším.

Rozkrájejte jej na malá sousta
To je jediný způsob jak dosáhnout cílů a sníst slona. Uspějete,
když použijete sloní techniku Time Manage.

- Rozdělte slona na malá sousta.
- Naplánujte pravidelné ukusování slona jako "úkol dne", "týdne"
atd.
- Zajistěte, abyste ukusovali každý den i při plnění ostatních
každodenních úkolů.
- Pokračujte v ukusování z jednoho slona, dokud není celý sněden.
- Nestarejte se o všechny velké slony. Pohlížejte na ně jako na
ohromné, fascinující a úžasné živočichy, což také jsou. Myslete
na ně jako na vzrušující výzvu. Soustřeďte se na dnešní "porci
slona" a buďte spokojeni, když ji sníte. Dělejte to tak a jste na
správné cestě ke zvládnutí těžkého úkolu. To zvýší váš pocit
spokojenosti a budete si lehčeji užívat života.

Příliš mnoho lidí má zbytečné obavy z velkého množství slonů, se
kterými pravděpodobně nemohou dnes nic udělat. Myslí si, že si
nemohou užívat živote, dokud nejsou splněny sloní úkoly a všechny
volné konce podchyceny. To je nereálné a vede pouze k frustraci.

Nikdy se nedožijete dne, kdy budou všechny vaše sloní úkoly
vyřešeny. Noví sloni se objeví a vy se musíte naučit žít s nimi
pohodlně.

Př. Studium španělštiny

Jestliže se chcete naučit španělsky, je důležité, abyste
neuvažovali o vlastním projektu (celém slonu) najednou. Namísto
toho zajistěte, abyste snědli malý kousek španělského slona
každý den.

Jinými slovy nebudeme se "učit španělsky, jako úkol příštího
roku", ale budeme se "učit deset španělských slovíček jako denní
úkol". Pokud to můžete dělat každý den - což je celkem dobře
možné - naučíte se 3 65O slovíček za rok.

Pravidla zapisování

Když se budete držet těchto jednoduchých zásad při zapisování do
diáře, můžete si ušetřit čas a mít záležitosti pod kontrolou:
- Používejte tužku nebo snadno vymazatelné pero pro usnadnění
nezbytných změn zejména ve vaší knize schůzek.
- Používejte zkratky a symboly. Tak využijete lépe prostor, který
máte k dispozici a zajistíte si přehlednost.
-Pište zřetelně. Používejte tiskací písmena. lépe se rozlišují a
mohou je číst i ti, kteří potřebují znát váš program nebo mají
kopii vašich plánů.

Tyto zásady se mohou zdát příliš zřejmé, než aby je bylo nutné
uvádět, nicméně zkušenost ukazuje, že jsou každodenně ignorovány.

Barvy a symboly v TM

Poslední výzkumy ukázaly, že si pamatujeme a chápeme lépe, když
pracujeme s barvami a obrázky. Nový Time Manager byl vyvinut za
použití těchto principů.

TMI sloučila moderní vzdělávací principy s nejnovějšími
informacemi o tom, jak pracuje mozek a vyvíjí si funkční schéma
barev a symbolů.

Tento systém je použit v celém Time Manager na formulářích a
rozlišovačích, v kroužkovém bloku a zakládací krabici.

Principy barev a symbolů Time Manager jsou následující:

Barvy

Rozlišovače v kroužkovém bloku a v zakládací krabici Time Manager
jsou v různých barvách. Formuláře jsou vytištěny v barvách tak,
aby odpovídaly rozlišovačům a naznačovaly, pro jaká oddělení
budou nejpravděpodobněji použity. Formuláře, které mohou být
použity pro několi různých oddělení, jsou vytištěny šedou barvou.
Toto barevné schéma poskytuje okamžitý přehled a ulehčuje práci s
Time Manager.

Symboly

Symboly byly vybrány tak, aby byly:
- Jednoduché
- Jednoznačné
- Snadno srozumitelné
- Mezinárodní

Odrážejí filozofii Time Manager a funkci jednotlivých
rozlišovačů, formulářů a sloupců.

Symboly pro časová období
Dny, týdny, měsíce a roky jsou jednoduše symbolizovány číslicemi.

1 = den
7 = týden
31 = měsíc
365 = rok /rozdělený na dny/
52 = rok /rozdělený na týdny/

Toto všechno vyjadřuje fakt, že použití symbolů v TM je velice
důležité a klíčové. Jejich úplný seznam by nesplnil v našem
případě svoji funkci, protože pro výklad filozofie Time
managementu v pojetí firmy TMI existuje zhruba 70 symbolů.

Zde jsou nejdůležitější z nich:

"Kruh", jako kolečko, symbolizuje běžné plány dne, týdne a roku.

"Čtverec" symbolizuje naplánovaný program, který je pevný,
zaběhlý a obtížně převeditelný.

Telefonní číslo/zpráva nebo "prosím zavolejte"

Adresa

Poznámky: Použito všude tam, kde byl ponechán prostor pro vaše
vlastní poznámky.

Nezapomeň: Toto znamení symbolizuje, co si potřebujete pamatovat.

Hodiny: indikují čas, buď dobu nebo datum. Také použito jako
symbol diáře a na dalších formulářích.

Denní plán nedatovaný
Denní plán datovaný

Týdenní plán nedatovaný
Týdenní plán datovaný

Roční plán podle dnů

Plán schůzek

Klíčová oblast

Cíl

Daruma: připomíná vám váš cíl

Sloní úkol, úkol dne, týdne, měsíce, roku

Úkol, téma

Činnost, drobný úkol/téma

Nezapomeň, drobné záležitosti

Poznámky, text

Telefon


Adresy

Nápady

Splněno, OK

Místo jednání

Seznam zákazníků/kontaktů

Cestovní plán

Informační formulář

Figurka Daruma

Figurka Daruma, která byla vyrobena v Japonsku, je vizuální
pomůcka, která vám pomůže dosáhnout výsledků.

Zorničky musí být domalovávány do bělma očí po jedné. První při
stanovení cíle, druhá při jeho dosažení. Smyslem je, aby nevidící
oko vás upozorňovalo, že cíl nebyl doposud dosažen, a tak vás
nutilo něco udělat.

Figurka Daruma byla pojmenována podle indického prince, známého
svou disciplínovaností a kladnými postoji. Figurka je stále
široce používána na Dálném Východě, kde je považována za
efektivní výsledkový nástroj.

Je také uznávána jako symbol štěstí, neboť jedním z aspektů
štěstí je dosažení cílů.

Vyústění TM

Poslední kapitolou v Time managementu bude stručný přehled
významů a výsledků TM v praxi.

Širší pojetí - Váš Time Manager vám poskytuje metody, inspiraci a
praktické pomůcky pro:

- Získání výsledků. Váš Time Manager může znamenat rozdíl mezi
pouhým přemýšlením o cílech a jejich skutečným dosažením. Může
vám pomoci převést vaše záměry v činy.

- Stanovení priorit. Můžete rozlišovat podstatné od nepodstatného
a učinit správnou věc - věc která přinese výsledky.

- Poskytnutí přehledu a pocitu, že máte záležitost pod kontrolou.
Přehled zajišťuje vysoký stupeň energie a efektivnosti a pomáhá
zabránit únavě a zbytenčému stresu.

- Upozorňování na důležité úkoly. Váš Time Manager je vaše
vizuální paměť, která zajišťuje, že vám jsou připomínány věci,
které je potřeba udělat v pořadí, které jste stanovil vy a ne
vlivy okolí.

- Získání více času prostřednictvím určitého šetření s časem -

lepší využití čekací doby, doby cesty, doby setkání a mezer mezi
nimi. Zlepšuje kvalitu způsobu, jak trávíte čas. Strávíte více
času s rodinou, přáteli, kolegy, zaměstnanci, obchodními partnery
a dalšími, kteří tvoří součást vašeho života.

- Lepší komunikaci s ostatními. Zajistí koordinaci vašich
činností s činnostmi ostatních na základě vzájemného pochopení
cílů atd.

- Zvýšení vaší tvořivosti. Váš Time Manager stimuluje tvořivý
proces vašeho mozku pravidelným připomínáním nápadů, které jste
dostali, a stejně tak i úkolů a problémů, které vyžadují
okamžitou akci.

- Poskytování základu pro pověřování. Váš Time Manager vám pomůže
rozhodnout, co byste měl udělat sám a co je nejlépe přenechat
ostatním.

- Dobře vyvážený život. Váš Time Manager vám pomůže vytvořit
rovnováhu mezi vaší prací a vaším úsilím vytvořit uspokojivý
osobní život.

- Vytvoření pružnějšího a uvolněnějšího postoje ke změnám. Jasně
identifikované cíle, dobře organizované plány a pečlivě
definované priority vám poskytují přehled a kontrolu. To vám
umožňuje žít snadněji s nepředvídatelným a neočekávaným bez
stresů a bez ztráty přehledu o vašich cílech.

Uzší pojetí - TM vám může pomoci:

- Řídit váš čas
- Zorganizovat vaše telefonní čísla a adresy
- Věci realizovat
- Dělat správné věci
- Dělat věci rychleji
- Dělat věci lépe
- Zvládat vaše velké a malé úkoly
- Uvolnit energii
- Zvládat stres
- Být tvořivější
- Být pružnější
- Vytvořit si osobní disciplínu