Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Psychická zátěž, poruchy duševní rovnováhy, obranné mechanismy (reakce na psychickou zátěž)

...
Pokracuj

Psychologie vyslýchajícího (soudce)

Psychologie Psychologie vyslýchajícího (soudce) Vyslýchající může být soudce, vyšetřovatel, státní zástupce i advokát. Z hlediska psychologického je to náročná profese (jde o práci s lidmi). V praxi ro ...
Pokracuj

Vymezení psychologie

Vymezení psychologie Předmět psychologie = zákonitosti dušev. života člověka, lidské psychiky, duševna (všechny pojmy jsou totožné) jak člověk skutečnost a sebe sama poznává à prož ...
Pokracuj

Osobnost v prac. procesu

Osobnost v prac. procesu Osobnost – vymezení pojmu, charakteristika v psychologii osobnost = integrita člověka, tj. jednota jeho duševních vlastností a dějů, založená ne jednotě těla a utváření + projevující se v jeh ...
Pokracuj

Mzdová politika a stimulace zaměstnanců

Mzdová politika a stimulace zaměstnanců Mzdová soustava obsahem odměňování je především hmotná odměna za práci, plat nebo mzda vyjadřuje souhrnné ek. zhodnocení pracovních výsledků zaměstnance je prostřed ...
Pokracuj

Pozornost

Pozornost Všeobecná charakteristika pozornostiPozornost = zaměření a soustředění psychické činnosti na objekt, který má pro člověka jistý význam. Pod vlivem zaměřenosti na jistý předmět nebo jev se tento předmě ...
Pokracuj

AUTISM: A Pervasive Developmental/Spectrum Disorder

AUTISM: A Pervasive Developmental/Spectrum Disorder Autism or PPD (pervasive developmental disorder) is defined by the Columbia encyclopedia as a rare neurodevelopmental disorder characterized by the inability to relate to and perceive the environment in a realistic manner. The onset of the disorder is in infancy or early childhood, g ...
Pokracuj

Zdraví a stres

...
Pokracuj

ŽIVOTOSPRáVA - Seminární práce –Duševní hygiena

  ŽIVOTOSPRáVA - Seminární práce –Duševní hygiena ÚVODPod poj ...
Pokracuj

...
Pokracuj

Referaty Psychologie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12