Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Bezpečnost

Bezpečnost  Obsah  Úvod3 Definice bezpečnosti4 - 6 Definice bezpečnostní politiky7 Problém bezpečnosti člověka8 Historický vývoj9 - 11 Řízení bezpečnostního systému 12 - 13 Struktu ...
Pokracuj

PRáVNíÚPRAVAZAMĚSTNANOSTI

...
Pokracuj

Dědění - ZáPOČTOVá PRáCE Z PRáVA

VYSOKá VOJENSKá ŠKOLA POZEMNíHO VOJSKA VE VYŠKOVĚ FAKULTA EKONOMIKY OBRANY STáTU Dědění - ZáPOČTOVá PRáCE Z PRáVA ...
Pokracuj

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník charakteristika podnikání, podnik, obchodní jmění obchodní jméno, obchodní rejstřík založení a vznik veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti Podnikání ...
Pokracuj

Skutková podstata trestného činu krádeže je uvedená v osobitnej časti a to konkrétne v deviatej hlave ( trestné činy pro

Skutková podstata trestného činu krádeže je uvedená v osobitnej časti a to konkrétne v deviatej hlave ( trestné činy proti majetku ) trestného zákona č.140/1961 Zb. v platnom znení (ďalej len TZ) v § 247. Trestné ...
Pokracuj

ÚSTAVNí STíŽNOST

...
Pokracuj

Hrdelní soudnictví

          SEMINáRNí PRáCE     Hrdelní soudnictví                       ...
Pokracuj

...
Pokracuj

...
Pokracuj

Úmluva o právech dítěte (zkrácené znění)

Úmluva o právech dítěte (zkrácené znění) Úmluva o právech dítěte byla jednohlasně schválena Valným shromážděním OSN v listopadu 1989.V únoru 1991 se k ní přihlásila tehdejší & ...
Pokracuj

Referaty Pravo

 1  2  3  4  5  6  7  8