Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

PORUŠENí PRáV HUDEBNíCH SPOLEČNOSTí

PORUŠENí PRáV HUDEBNíCH SPOLEČNOSTí

 

" Universal music group versus Mp3.com "

V druhé části mé práce bych chtěl popsat soudní proces, kdy hudební společnost žalovala firmu, která ve svém on-line internetovém katalogu nabízela hudební alba bez svolení majitele autorských práv.Tato kauza hudební společnosti Universal music group versus společnost Mp3.com vejde pravděpodobně do dějin Ameriky, neboť nezávislý soud 6.9. 2000 rozhodl, že Mp3.com bude muset zaplatit pokutu poškozené firmě za porušení autorských práv z hudebních alb neuvěřitelnou sumu 250.000.000. $

POPIS SPORU

Společnost Universal music group, která je největší hudební společností na světě před nedávným časem žalovala firmu , která na svých internetových stránkách www.Mp3.com nabízela hudební skladby z nabídky již zmíněné společnosti Universal music group a to v současně velmi používaném formátu vhodném pro poslech hudby na pocitaci v tzv. MP3 a to bez autorského svolení firmy, která má na všechny uvedené skladby veškerá práva vyhrazena. Jednotlive skladby z alb byly uveřejněny v on-line katalogu firmy Mp3 a mohl si jej kdokoliv nakopírovat na svůj pevný disk počítače.

Celkové množství, které se nacházelo v katologu činilo 80.000 hudebních alb. Soudce Rakoff, který celý spor soudil rozhodl v této kauze tak, že společnost MP3.com musí zaplatit pokutu 25 000$ za každé nabízené album. Soudce svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že je nutné poslat takto vzkaz v podobě odstrašujícího příkladu internetové komunitě, jako prevenci porušování práv do budoucna. Dále dodal, že mohl uložit sazbu až $150.000 za jedno album, ale rozhodl se pro poněkud nižší cenu, protože universal přesně neodhadl škody a Mp3.com se tvářili zodpovědněji než jiné internetové subjekty.

Právník společnosti Mp3.com Michael Rodges argumentoval tím, že neexistuje jediný důkaz, že společnost Universal music group přišla o jediný cent a že pokud vznikne takovýto precedens, mohl by Mp3.com takto zaplatit nakonec téměř 3.6 miliard dolarů, kdyby musel zaplatit všem hudebním společnostem. Jeden ze šéfů Mp3.com na svoji obhajobu uvedl, že byl připravován software, který by potvrdil, že lidé , kteří si kopírují a tak si archivuji hudební alba ve formátu mp3 na svém počítači, a již mají originální CD koupené a pouze si ho uchovávají v jiném formátu, avšak ani tento argument neuspěl.

Navíc firma Universal music group universal chtěla původně ještě vyšší částku, téměř 450 milionů za jejich údajné ztráty, ale i tak mohou být celkem spokojeni, neboť podle dřívějších argumentů mp3.com jakýkoliv poplatek vyšší než $500 je prostě potopí.

VLASTNí KOMENTáŘ

 

 

Myslím si, že soud v této kauze postupoval zcela správně, a použil tak dle mého názoru oprávněně zákon na ochranu autorských práv, neboť zde byly zřejmě porušeny autorská práva společnosti Universl music group , čímž jim mohla být utrpěna finanční ztráta.

Společnost Mp3.com porušila jednoznačně autorský zákon tím, že veřejně šířila hudební díla pomocí svého on-line katalogu na své internetové stránce bez souhlasu majitele práv, což v tomto případě byla splečnost Universal music group.

Dále si myslím, že argument, který použil při soudním jednání jeden z představitelů firmy Mp3.com, není žádným argumentem, neboť nikdy nikdo nemůže 100 % tvrdit, že každý kdo využíval jejich služeb, tj. mohl si okopírovat hudebninu z jejich nabídky, již měl album ve formě autorizovaného CD-media koupené. A ipřestože by zde existovala taková naděje že si každý již před samotným kopírováním pořídil CD, nemění nic na věci, že firma Mp3.com se dopustila porušením autorského zákona tím, že umožnila volné šíření neautorizovaneho materiálu.

Další argument, který pronesl právní zástupce Michael Rodges Mp3.com je dle mého názoru přinejmenším závádějící neboť, tvrzení, že neexistuje žádný důkaz o tom, že společnost Universal přišla o jediný cent nemůže ani on sám dokázat ani vyvrátit, neboť existuje zde veliká pravděpodobnost, že jestli někdo má možnost si okopírovat z webové stránky internetu nejakou hudebninu a přenést si ji na svůj hardware, těžko si ten samý produkt bude kupovat v autorizované prodejně, když už ho sám vlastní.

Jediné snad nad čím bych pozastavil je nad samotnou výší požadované sumy, která se mi zdá poněkud přehnaná, ale na druhé straně, pokud soudce svým verdiktem chtěl pohrozit ostatním společnostem v případě zájmu podvodu v autorských právech, tak svému učinění udělal dle mého názoru více než za dost, což mu jeho kompetence samozřejmě dovoluje. 24317oxy21rhr4h

 

 

 

ZDROJ : www.redbox.cz , www.underground.cz

spor o ochrannou známku

 

"sex tečka com"

 

V první části mé práce, bych se pokusil popsat a vyjádřit své stanovisko k velmi známému sporu o internetovou doménu " sex.com ". Ipřestože se jedná o poměrně choulostivé téma, myslím si, že je velmi důležité se o tomto sporu zmínit, neboť právě internetové stránky s erotickým obsahem zaplavují vysoké procento webových serverů.

Poměrně jednoduchý přístup k těmto stránkám by měl být alarmujícím signálem pro naši legislativu, která by měla zajistit, aby provozovatele tyto stránky provozovali legálně pomocí zaregistrovaných domén a měla by být zajištěna kontrola obsahu těchto stránek, neboť spousty z nich uveřejňují materiálý, které jsou nejen ilegální, ale jsou i proti zásadám dobrých mravů. Zde by měl být kladen důraz dle mého názoru především na zajištění nepřístupnosti nezletilým osobám na tyto www stránky, z důvodu přirozené sexuální výchovy mládeže.
.

 

POPIS SPORU

 

Tento případ je v zasadě založen na tom, že majitel domény sex.com, firma Ocean fund international, kterou na veřejnosti zastupuje právě Stephen M. Cohen, získala před několika lety úspěšnou registraci slovního tvaru "sex tečka com" jako svoji ochrannou známku.

Klíčovým bodem tohoto sporu tedy je, že prakticky všichni majitelé domén tohoto slovního tvaru porušují jejich práva, což se Ocean fund international velmi znepokojuje a dle platné registrace mají právo, které je s ní spojeno na vyhrádní exkluzivitu používání této domény. Proto již v roce 1996 obeslala firma téměř všechny majitele takovýchto domén dopisem, upozorňujícím na tuto skutečnost a obeznamila je s porušováním autorských práv.

Firma OFI nabídla majitelům neprávem užívající jejich doménu dvě varianty řešeni. První byla, že provozovatel sporné domény přeregistruje doménu na OFI, tedy na firmu Ocean fund international a webová stránka by tak byla pod jejich záštitou anebo jako druhou variantu řešení navrhla ostatním uživatelům poskytnutí řádné, placené licence a tím tak možnost ji za licenční poplatek dále využívat. Tato událost způsobila mezi pornowebmastery velké pozdvižení, řada webmasterů své domény raději uvolnila než, aby museli čelit případným soudním sporům.

Avšak z důvodu vzájemné soudní pře mezi významnými představiteli firmy OFI, panem Kremenem údajným právoplatným majitelem domény "sex.com" a současným majitelem Cohenem firmy polevila OFI ke konci roku 1998 ve svém tažením proti pornowebmasterům OFI, ale díky zdárnému vyhlížejícímu konci sporu mezi oběma účastníky, hodlá firma znovu avizovat novou kampaň proti porušování svých práv.

V současné době firma prozradila, že postup pří řěšení tohoto sporu bude zatím založen na zaměření se na domény, které mají významnější hodnotu a cenu. Mezi ně patří např. domény ve tvaru "sexxx.com, sexy.com", kde budou vyžadovat licenční poplatek od pěti tisíc do pěti miliónu amerických dolarů za rok. Pokud však registrant domény s poplatkem nebude souhlasit, a nadále bude doménu používat, OFI je připravena podniknout veškeré možné právní a legální kroky, kterýmí si chce zajistit získání domény pod svoji správu.

 

VLASTNí KOMENTáŘ

Myslím si že je velmi smutné, že nastávající epocha technického směru nového tísiciletí představována právě internetem není nějak zvlášt právně upravena, neboť internet jako takový je informační centrum vlastně všech lidí na světe a může vytvářet pocit jisté anonymity a bezprávního prostředí, což samozřejmě není pravda. Bohužel si proto někteří lidé myslí, že na něm mohou poskytovat jakékoliv informace a zejména pod jakoukoliv www adresou respektive doménou.

Tuto však mylnou informaci je nutné vyvrátit. Myslím si, že tento řetězový mechanismus, v našem případě tvorba www stránek s erotickým obsahem používající neoprávněně již zmíněnou chráněnou domenu sex.com řádně zaregistrovanou firmou OFI vzpočívá zejména v neznalosti tzv. ochrany duševních statků, které právě začínají získavat na důležitosti teprve v posledních několika letech a neuvědomování si, že jakési zveřejnění svého obsahu pod něakým jménem může být nějakým způsobem trestné. O to víc je to závažnější, že jsou tyto stránky používány k tvorbě vlastního zisku, z kterých samozřejmě firma OFI nemá nic.

Myslím si že firma OFI jednala správným postupem, když v roce 1996 za první krok zvolila obeznámení všech dosud zjištěných provozovatelů užívajících shodné či upravené domény a upozornila je na porušování práv. Dalším pozitivem dle mého názoru bylo to, že firma poskytla hned dvě řešení, které vlastně mohou umožnit vyřešení celého sporu bez soudního procesu a tím zbytečně neprodlužovat celé jednání.

Bohužel díky již zmíněnému vzájemnému soudnímu sporu mezi společníky firmy OFI se celá věc v roce 1998 oddálila, což samozřejmě využili porušovatelé domény a během této doby, kdy na ně nebyl vyvíjen větší tlak využívali dál neoprávněnou doménu, což hrálo v jejich prospěch.

Další krok, kdy se po vyřešení vzájemného sporu společníci firmy rozhodli podniknout je zaměření se jen na významné www stránky, které mají vysokou hodnotu a jsou velmi prosperující a lukrativní, není podle mého názoru zcela správné, neboť pokud někdo chce uplatňovat pravo , musí být dle mého názoru uplatňováno plošně tj. na všechny učastníky, kteří ho porušují a ne provádět selekci mezi jednotlivými provozovateli bez soudního nařízení. V praxi by to znamenalo, že významní provozovatelé by platili za licenci a nevýznamní by neplatili nic, což se mi zdá nepřijatelné. V současné době je však těžké vyvozovat nějaké konkrétnější závěry, neboť celý spor je v jednání firmy a nebyl podán ještě k soudu.

Na závěr bych chtěl říci, že pokud soud bude tento proces projednávat a firma Ocean fund international se bude tak domáhat svých práv, měl by nejen prověřit opravněnost či neoprávněnost užívání domény ostatními provozovateli a vyvodit tak sankční důsledky vůči porušovatelům registrované domény, ale měl by také prověřit, zda již zmiňovaná zaregistrovaná doména " SEX.COM " nebyla před lety firmou OFI zaregistrována jen účelově, tj. pouze pro vlastní charakter lukrativního názvu , a ne pro podnikatelský záměr, ale měla sloužit pouze a jen na poskytování licencí na tuto doménu a vybírání tak vysokých peněžních prostředků a tudíš pouze snahou parazitovat na ostatních provozovatelích což by mohlo být chápano jako vytváření nekalé soutěže firmy OFI.