Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Pravo, diplomové práce Pravo, Semestrální práce

Správní řád

...
Pokracuj

Právnická osoba

Právnická osoba    Právnickými osobami jsou podle § 18 občanského zákoníku: sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy; jiné su ...
Pokracuj

Klasifikace činností veřejné správy

...
Pokracuj

Vývoj životního pojištění v Československu v letech 1918-1945

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta                       seminární práce do předmětu Pojistné právo na téma Vývoj životního pojiště ...
Pokracuj

SKONČENí PRACOVNíHO POMĚRU OBECNĚ

SKONČENí PRACOVNíHO POMĚRU OBECNĚ Především je nutno zdůraznit, že pracovní poměr v našem právním systému může skončit jen způsoby uvedenými v zákoníku práce v ustanovení § 42 ...
Pokracuj

Zakotvení sociálních práv v pramenech pracovního práva 

Zakotvení sociálních práv v pramenech pracovního práva  1.PRáVO NA ZAMĚSTNáNí Právo na zaměstnání je definováno v zákoně o zaměstnanosti č.1/1991 Sb v paragrafu 1,odstavci 3 jako „pr&aac ...
Pokracuj

Vyvlastnění

Seminární práce z předmětu Správní právo Vyvlastnění   Vymezení základních pojmů 1. Vyvlastnění (expropriace)Vyvlastněním se v české právní úpravě rozum&i ...
Pokracuj

Účel trestu

Účel trestu Hlavní cíle trestu, tedy jeho účel, jsou obsaženy v ustanovení § 23 odst. 1 trestního zákona, který stanovuje: "Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzen& ...
Pokracuj

Základní fakta

Základní fakta Ačkoli podle výzkumů veřejného mínění jsou občané jiného názoru, než vláda, je trest smrti ve více než polovině světa, včetně většiny evropských států ...
Pokracuj

Zavinění v trestním právu

Zavinění v trestním právu ZAVINĚNí - vnitřní psychický stav člověka ke skutečnostem, které zakládají TČ - budováno na složce vědění ( vnímání a představa ) a na složce v& ...
Pokracuj

Referaty Pravo

 1  2  3  4  5  6  7  8