Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Ústava Slovenskej republiky - základ právneho štátu ?

téma: Ústava Slovenskej republiky - základ právneho štátu ? Kategória ústavy je ústredným pojmom štátneho práva. Vo väčšine demokratických štátov je nadradená všetkým zák ...
Pokracuj

Prameny práva a právní normy

Prameny práva a právní normy Pod pojmem prameny práva rozumíme zdroje , z nichž poznáváme obsah práva.Jde o právní formy, v nichž se nachází platné právo. 1)Formálním : formu vyjádřen&ia ...
Pokracuj

Kupní smlouva

Kupní smlouva I. Smluvní strany Prodávající: Velkoobchod WANZL, s. r. o., Sokolovská 1773, Ostrava-Poruba, č. BÚ 687812-3121, KB Ostrava, zastoupená paní Gabrielou Solichovou, výhradním obchodním zástupcem pro oblast Ostravsko. ...
Pokracuj

Nebezpečnost činu pro společnost

Nebezpečnost činu pro společnost obligatorní ( povinný ) znak TČ nebezpečnost je určena tím, že takový čin ohrožuje hodnoty vypočítané v § 1 TZ chápeme ji jako ohrožení nebo poškození chráněn&yacu ...
Pokracuj

Občanský zákoník - smlouvy

Občanský zákoník - smlouvy kupní smlouva, zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě smlouva o dílo, zhotovení věci na zakázku nájemní smlouva Kupní smlouva Kupní smlouvou se prodáva ...
Pokracuj

Občanský zákoník

Občanský zákoník obsah a struktura občanského zákoníku vztah občanského a obchodní zákoníku vlastnické právo, spoluvlastnictví podílové a bezpodílové Občanský zákoník byl ...
Pokracuj

Pachatel trestného činu a subjekt skutkové podstaty trestného činu

Pachatel trestného činu a subjekt skutkové podstaty trestného činu SUBJEKT - obligatorní znak SKPTČ - známe subjekt - obecný ( většinou slůvko KDO - osoba fyzická, příčetná, starší 15 let ) - konkr&e ...
Pokracuj

Policie

Policie od roku 1939 po současnost Obsah Úvod3 Protektorátní státní správa4 Organizace Ministerstva vnitra5 Řídící orgány státní policie6 Uniformovan ...
Pokracuj

...
Pokracuj

Zákon o ochraně spotřebitele - Předmět a rozsah úpravy

Zákon o ochraně spotřebitele - Předmět a rozsah úpravy (1) Tento zákon stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele ...
Pokracuj

Referaty Pravo

 1  2  3  4  5  6  7  8