Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Ústavní vývoj na českém území do roku 1968

Ústavní vývoj na českém území do roku 1968 1) Oktrojované ústavy císařské monarchie Pillesdorfova (dubnová) ústava (1848) Stadionova ústava (1849) a Říjnový diplom (1860) Únorová (Schmerlingova) & ...
Pokracuj

Koncepce právní úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi

Seminární práce z rodinného práva Koncepce právní úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi ...
Pokracuj

PRáVNí VZTAHY

              SEMINáRNí PRáCE         na téma                     ...
Pokracuj

Počítačová kriminalita

Počítačová kriminalita Definovat jednoznačně pojem ,počítačová kriminalita, není tak jednoduché, poněvadž tato se váže na nejrůznější oblasti trestního práva, spojených různými vazbami ...
Pokracuj

KOLEKTIVNí VYJEDNáVáNí

KOLEKTIVNí VYJEDNáVáNí Účast nutná – prezenční listina   Seminární práce v rozsahu 1 – 3 stran, odevzdat s časovou rezervou, posléze zápis zápočtu dne 13. 1. 2001 na poslední předn&aac ...
Pokracuj

PRáVO NáRODŮ NA SEBEURČENí - Patří, nebo nepatří do mezinárodního kodexu lidských práv

PRáVO NáRODŮ NA SEBEURČENí - Patří, nebo nepatří do mezinárodního kodexu lidských práv 11. LEDNA 1999 „All peoples have the right of self-determination. By virtue of that righ ...
Pokracuj

PORUŠENí PRáV HUDEBNíCH SPOLEČNOSTí

PORUŠENí PRáV HUDEBNíCH SPOLEČNOSTí   " Universal music group versus Mp3.com " V druhé části mé práce bych chtěl popsat soudní proces, kdy hudební společnost žalovala firmu, která ve ...
Pokracuj

Postavení mladistvého pachatele v trestním právu

Postavení mladistvého pachatele v trestním právu Mladistvý - mladistvým se člověk stává dnem následujícím po dni jeho 15. narozenin a je jím až do dne jeho 18 narozenin (včetně). O zvláštnostech postavení ml ...
Pokracuj

Odvětví práva v ČR

Odvětví práva v ČR Právní odvětví = souhrn právních norem, které upravují určitou skupinu právních vztahů vychází z tradic, z četnosti a významu určité skupiny vztahů Ved ...
Pokracuj

Ústavní právo, Ústava České republiky

Ústavní právo, Ústava České republiky Odvětví ústavního práva Tvoří je souhrn právních norem, upravujících především formy a druhy států, obsah státní moci, rozdělení a v ...
Pokracuj

Referaty Pravo

 1  2  3  4  5  6  7  8