Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Ostatni, diplomové práce Ostatni, Semestrální práce

FRANCOUZSKá KUCHYNĚ - Gastronomie

  Slezská univerzita v Opavě     Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné         Katedra marketingu                                 ...
Pokracuj

...
Pokracuj

Matematika

Matematika OBSAH: Co je matematika Vývojové období matematiky historie současnost Matematika dnes a zítra Matematika je věda o kvantitativních a prostorových vztazích skutečného světa. P ...
Pokracuj

Moderní rodina

Moderní rodina (mýty a skutečnosti) Kapitola 1 – O rodině stále stejné a vždycky jiné Původní význam slova rodina - středověk a starověk tímto slovem označoval d ...
Pokracuj

Zemedelstvi - KOLEKTIVIZáCIA POLNOHOSPODáRSTVA - A jeho dve diskontinuity

Zemedelstvi - KOLEKTIVIZáCIA POLNOHOSPODáRSTVA - A jeho dve diskontinuity Po dlhé stáročia patrilo poľnohospodárstvo medzi tie preja ...
Pokracuj

OKRUŽNí DOPRAVNí PROBLÉM

ČESKá ZEMĚDĚLSKá UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKá FAKULTA OKRUŽNí DOPRAVNí PROBLÉM Firma xxxxxx 2003 Po ...
Pokracuj

Seminární práce z náslechové praxe (ODIDP) - POJETí VÝUKY – INTERAKTIVNí MODEL

...
Pokracuj

Politické strany – vývoj, strukturování

Politické strany – vývoj, strukturování pol. strana – organizovaná velká skupina lidí, dobrovolně se sdružujících za účelem získání politické (státní) moci vznik: původn ...
Pokracuj

SMLOUVA O PŘEVZETí POHLEDáVKY

SMLOUVA O PŘEVZETí POHLEDáVKY Tuto smlouvu spolu uzavírají: Věřitel: Jan Novák, nar 5.11.1955, bytem České Budějovice, Hroznová 31 Nový věřitel: Věra Fousková, nar. 6.6.1960, bytem České Budějovice, Širok& ...
Pokracuj

PRACOVNí SMLOUVA

PRACOVNí SMLOUVA Tuto smlouvu uzavírají: Zaměstnavatel: Hotel Blanice Protivín, Josef Klíma, Blanická 496, 398 11 Protivín, IČO 65982112 Zaměstnanec: Hana Rotbauerová, Husova 319, 398 11 Protivín, r.č. 775828/1586 ...
Pokracuj

Referaty Ostatni

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40