Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau 1712 – 1778  Jean Jacque Rousseau byl francouzský myslitel, který se vyjadřoval zpravidla k otázkám nerovnosti mezi lidmi a společenského uspořádání. K této problematice se vyslovil v řadě svých prac ...
Pokracuj

HLEDáNí SMYSLU - EXISTENCE NATO

                HLEDáNí SMYSLU - EXISTENCE NATO   KONEC DĚJIN? Psal se rok 1989 a jedna z nejsilnějších ideologií všech dob se zhroutila. Dnes nás nepřekv ...
Pokracuj

VĚCI, JEJICH ROZDĚLENí

VĚCI, JEJICH ROZDĚLENí - co může být objektem majetkových práv, určuje právní řád toho kterého státu - v ŘP mohl za určitých předpokladů být objektem práv i člověk - "RES IN COMMERCI&Oacut ...
Pokracuj

OPERA

...
Pokracuj

RAMONES - Hudba moderni

RAMONES - Hudba moderni (Joey Ramone, Johny Ramone, Douglas Ramone, Tommy Ramone a později Marc Ramone a po něm Richie Ramone) Pocházejí z Ameriky a svůj řízný hardrock hráli veřejně poprvé 30.3.74 v N.Y. klubu. Od tohoto koncertu se z nich stali Ramonovi - p ...
Pokracuj

RABí

RABí Největší hradní zříceninou v Čechách je hrad Rabí. Patří mezi objekty s bohatou architektonickou minulostí, neboť prodělal řadu přestaveb a rozšiřování. Nejstarší částí hra ...
Pokracuj

Rozstrieľané mesto

Rozstrieľané mesto Dielo Rozstrieľané mesto je silnou výpoveďou. Výpoveďou o večnej ľudskej nevraživosti, nenávisti a neznášanlivosti. Výpoveďou o fenoméne, ktorý ľudstvo sprevádza snáď od jeho po ...
Pokracuj

Románská kultura

Románská kultura Písemnictví, malířství, sochařství, architektura, hudba a vzdělanost šířené v západní a střední Evropě přibližně v letech 900 – 1200 se souhrnně nazývá rom ...
Pokracuj

Bídníci

Bídníci Bídníci (neboli ubožáci) je dvoudílný film natočený na motivy proslulého románu Victora Huga. Zhlédla jsem několik zpracování. Nejvíce mne zaujalo zpracování s Jeanem Gabinem, který si zahrál ...
Pokracuj

KUPNí SMLOUVA

KUPNí SMLOUVA Podle obchodního zákoníku ji uzavírají: 1. Prodávající : 2. Kupující : Pavel Rejnek, U lomu 1575/1, 43401 Most, r.č. 761018/2767 I. Předmět koupě a cena Předmětem koupě je osobní automobil &Scar ...
Pokracuj

Referaty Ostatni

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40