Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

LEONARD BERNSTEIN - Umeni

LEONARD BERNSTEIN - Umeni Leonard Bernstein se narodil 27.9.1918 v Lawrence ve státě Massachusetts. Hudbu začal studovat na Harvardu, pokračoval na Curtis Institute ve Philadelphii. V letech 1940-1941 navštěvoval Tangelwood, kde byl žákem Sergeje Kusevického. Roku 1943 byl jmenován ...
Pokracuj

Slovo

Slovo Aby jazyk mohl dobře sloužit společnosti jako nástroj myšlení a dorozumívání, musí být schopen vyjadřovat neustále narůstající a prohlubující se poznávání veškeré skutečnost kolem n&aac ...
Pokracuj

Demografie ČR a její historický vývoj

Demografie ČR a její historický vývoj Úvod Česká republika se dnes podle demografických charakteristi ...
Pokracuj

SMLOUVA O PŘEVZETí DLUHU

SMLOUVA O PŘEVZETí DLUHU Tuto smlouvu uzavírají: Dlužník: Jaroslav Sýkora, nar.4.4. 1946, bytem České Budějovice, Kostelní 54 Nový dlužník: Petr Jirota, nar. 7.8.1963, bytem Český Krumlov, Hradební 6 ...
Pokracuj

Antropologie - Wallersteinova teorie světového systému, historické předpoklady vzniku antropologického myšlení. Prolomení izolacionis

Antropologie - Wallersteinova teorie světového systému, historické předpoklady vzniku antropologického myšlení. Prolomení izolacionismu Západu ve středověku Wallersteinova teorie světového systémuNěmecký sociolog Immanuel Waller ...
Pokracuj

Antropologické myšlení v údobí osvícenství a romanismu (Montesquie, Rousseau, Herder, skotské osvícenství)

Antropologické myšlení v údobí osvícenství a romanismu (Montesquie, Rousseau, Herder, skotské osvícenství)  Moderní antropologie navazuje mimo jiné i na osvícenství a romantismus. Je výsledkem obou těchto směrů ...
Pokracuj

Vznik a rozvoj rasové teorie. Arthur de Gobineau a jeho následovníci.

Vznik a rozvoj rasové teorie. Arthur de Gobineau a jeho následovníci. Vznik a rozvoj rasové teoriePod pojmem rasa (správněji česky plemeno) rozumíme poddruhovou systematickou jednotku živočichů a rostlin. Pojem rasa byl zneužit v  teorii o nerovnosti lidských ...
Pokracuj

Biblická antropologie. Giambatista Vico

...
Pokracuj

Americký konfiguracionismus, představitelé a teorie.

Americký konfiguracionismus, představitelé a teorie. Americký konfiguracionismusKonfiguracionismus je směr americké kulturní antropologie rozvíjený od 20. let 20. století, kterým byl překonán klasický difusionistický výklad kultury. Konf ...
Pokracuj

Sapirova a Whorfova teorie, základy lingvistické antropologie, lingvistický a kulturní relativismus

Sapirova a Whorfova teorie, základy lingvistické antropologie, lingvistický a kulturní relativismus Antropologie zdědila mnoho nejrůznějších zájmů. První antropologové a jejich předchůdci se setkali s dosud neznámými jazyky ...
Pokracuj

Referaty Ostatni

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40