Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

ZALOŽENí ŘíMA A JEDNOTLIVá OBDOBí ŘíMSKÝCH DĚJIN Z HISTORICKOPRáVNíHO HLEDISKA, LITERáRNí PRAMENY

ZALOŽENí ŘíMA A JEDNOTLIVá OBDOBí ŘíMSKÝCH DĚJIN Z HISTORICKOPRáVNíHO HLEDISKA, LITERáRNí PRAMENY - založení Říma r.753 př.n.l. /báje o Rémulovi a Rémovi na 7 pahorcích - Doba Krá ...
Pokracuj

Hans von Aachen

Hans von Aachen  Hans von Aachen se narodil v Kolíně nad Rýnem. Datum jeho narození není přesně znám, ale veškeré literární zdroje uvádějí roky 1551/52. Zemřel 4. 3. 1615 v Praze. Aachen patřil ve své době, s ...
Pokracuj

 Mágia

 Mágia Mágia, niečo čo predchádzalo vede, iný spôsob myslenia. Základ je viera že určitou činnosťou môžme ovplyvniť ľudí.. Viera vo vnútorný súlad. Nejaké spojivo skryté spojivo.Veci ktoré sa na seb ...
Pokracuj

BAROKO

BAROKO   sloh evropského umění 17. a 18. století. vzniká z pocitu člověka otřeseného třicetiletou válkou, nedůvěřujícího rozumu renesanční úsilí o poznání celého života není zapomenut ...
Pokracuj

VELHARTICE

VELHARTICE Na konci 13. století se český pán Bohumil z Budětic rozhodl, že si postaví nový pevnější hrad.Vybral místo nad malou vsí pojmenovanou po svém zakladateli- Wilhartice. Jméno vesnice pak přejal i pro svůj hrad. Nejpr ...
Pokracuj

Bibliografie uvedená v této práci se vztahuje k problematice církevních staveb na Pardubicku, a to pouze kostelů, chrámů, kl&aacu

...
Pokracuj

Cesta ke kubismu

Cesta ke kubismu Kubismus nastupuje jako nový sloh nedlouho po secesi a jedním z jeho prvních projevů je pravá část velkého obrazu, jejž během zimy 1906 až 1907 namaloval Pablo Picasso (1881-1973) a který později vešel ve známost jako Avignonsk&ea ...
Pokracuj

Jako téma své první seminární práce z Dějin umění jsem si zvolila kulturu starověkých Keltů, protože m

Úvod   Jako téma své první seminární práce z Dějin umění jsem si zvolila kulturu starověkých Keltů, protože mě tento úsek dějin zajímá a protože Keltové jsou jedním ze základn ...
Pokracuj

...
Pokracuj

...
Pokracuj

Referaty Ostatni

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40