Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Pedagogika - ČESKá VÝCHOVNĚ – VZDĚLáVACí SOUSTAVA - Česká výchovně - vzdělávací soustava

Pedagogika - ČESKá VÝCHOVNĚ – VZDĚLáVACí SOUSTAVA - Česká výchovně - vzdělávací soustava, vývoj a současný stav našeho školství Dějiny školství na našem úze ...
Pokracuj

PRACOVNí VYUČOVáNí - VÝROBEK A METODICKÝ PLáN

...
Pokracuj

Republika Sierra Leone

Republika Sierra Leone Hlava státu a vlády:Ahmad Tejan Kabbah Hlavní město:Freetown Počet obyvatel: 4,4, milionu Oficiálně užívaný jazyk: Angličtina Trest smrti: v platnosti Krize politická a krize v oblasti lidských práv se prohloubila, ...
Pokracuj

...
Pokracuj

Pro porovnání vzdělávacích systémů jsem si vybrala vzdělávací systémy Polska a Slovinska. Obě země mají

...
Pokracuj

Otázka - a) vývoj klímy v pleistocéne (2 mil prnl)

Otázka - a) vývoj klímy v pleistocéne (2 mil prnl) - štvrtohory - pleistocén - ráz krajiny sa niekoľkokrát zmenil v dôsledku striedania sa piatich ľadových dôb -glaciálov (Donan, Gunz, Mindel, Riss, Virm) s medziľadovými obdobiami - interg ...
Pokracuj

...
Pokracuj

...
Pokracuj

Rituál - Přístupy ke studiu rituálu - Závěrečná esej

MASARYKOVA UNIVERZITA V  BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Adam Milata(UČO 53984) Politologie – Sociologie bakalářské studium imatrikulační Rituál - Přístupy ke studiu ritu& ...
Pokracuj

Cestina - Charakteristika slovných druhov.

Cestina - Charakteristika slovných druhov. I. Slovné druhy. Slovné druhy sú komplexné lexikálno-gramatické skupiny slov, ktoré sa vyznačujú určitými lexikálnymi a gramatickými vlastnosťami. Tieto vlastnosti sú sémanti ...
Pokracuj

Referaty Ostatni

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40