Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

BIEDERMEIER

BIEDERMEIER

Odvozeno od Gottlieba Biedermaiera, pomyslné postavy satiricky zosobňující názory středních měšťanských vrstev; jméno zvolil L. Eichrodt podle dvou básní J.V. von Scheffela: Biedermanns Abendegeműtlichkeit a Bummelmaiers Klage.

Nazýván též měšťanský empír, ve středoevropském malířství a uměleckém řemesle výtvarný názor doby mezi 1815 (vídeňský kongres) a 1848 (revoluce); termín není vztahován na architekturu a sochařství. Biedermeier je vyústěním klasicismu a je charakterizován jako měšťanské rozvinutí empíru ve skromnějších podmínkách středních vrstev (levnější materiály, menší bytové prostory), v němž však nalézá odezvu i romantismus a rysy, které připravily pozdější realismus. V širším významu je označení životního způsobu měšťanstva, které bylo vystaveno v katolickém prostředí Německa a Rakouska tlaku feudální reakce po 1815, a odvrátilo se proto od velkých politických, národních a demokratických ideálů společenského a osobního života, uzavřelo se do soukromí, kde v rodinné idyle nalézalo pravé životní hodnoty. Životní postoj a přesun hodnot vedl proto ke kultivaci nejbližšího životního prostředí (dům, byt, zahrádka) a k vynikajícímu řemeslu; nábytkářství prosazovalo jasné a účelné tvary, oblíben byl porcelán, květinový dekor textilií, drobné umění, malé formáty v malířství (miniatura, podobizna, krajina, knižní ilustrace, drobné tisky) apod. Ve všem biedermeier slučoval klasicistní střízlivost s romantickou citovostí a odrážel věčnost, střízlivost a sociální úroveň společenské vrstvy, jejímž životním a uměleckým názorem byl; zrcadlil i zúžení její společenské a politické úlohy. Jakkoli působí názor biedermeieru harmonicky a poklidně, není prost dobového romantického konfliktu, tj. napětí mezi ideálem a skutečností. Vědomí tohoto dobového rozporu je zdrojem nostalgie, melancholie a rezignace, i neobvykle silného příklonu k přírodě a zájmu o národní minulost (historické náměty, pohádky).

Malířství rozvíjelo náboženskou malbu se střízlivým a věcným vypravěčstvím a se zřetelem k prosté životní zkušenosti; ten doceňoval význam jednotlivostí a drobností také v krajinářství a motivem malých měst a venkova, stejně jako v žánru, který odrážel intimní prostředí středních vrstev poetizujícím, anekdotickým, moralistním a humorným pohledem (K. Spietzweg). Značný význam měla podobizna, v níž pokračovala empírová portrétní tradice, pojatá měšťansky spíš jako reprezentace středního stavu (odění, póza) než jako psychologická studie.

V českém prostředí se biedermeier v různé podobě a míře dotkl tvorby Q. Mánesa, A. Machka, V. Mánesa, J. Mánesa aj.

(PhDr. Jan Baleka, Výtvarné umění – výkladový slovník, Academia Praha 1997) 27983opi97dfk9v