Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Historie české a světové kinematografie

Historie české a světové kinematografie

Vývoj světové kinematografie

Prehistorie:

-už v 60. letech 19. stol. fyziolog J. E. Purkyně zavedl pokrokový posuv obrázkové série tepajícího srdce a krevního oběhu. Předvídá dobrou budoucnost filmu.

-jako všechny druhy umění má i film svou historii. V r. 1995 jsem si připomněli teprve100. výročí filmu. Tato doba zahrnuje jak vývoj filmové techniky a průmyslu, tak vývoj samotného filmového umění a jeho jazyka.

-o světovou premiéru filmu se zasloužili bratři Lumierové. Sestavili 1. kinematografický přistroj /16 obrázků za 1 min./ 21534yql51bzh7f- r. 1895 se v Grand Café konalo 1. filmové představení /vstupné 1 frank, 10 krátkých filmů /př: příjezd vlaků/, okouzlení diváků/

- r. 1896 se konalo 1. představení v Bruselu, Londýně a ve Vídni /císařská veličenstva a králové/

- první filmy byli černobílé a němé /klavír/

- r. 1928 se objevil zvukový film, postupně barevný. Po 2. sv. válce panoramatický z důvodu konkurence televize. qz534y1251bzzh

Film se přetvořil v umění /režiséři, kameramani, herci/ a získal si přízeň milionů diváků.

- r. 1907 vznikl 1. filmový ateliér v USA v tehdy neznámém prostředí L. Angeles - HOLLYWOOD. Postupně se stal centrem americké filmové výroby /až 400 filmů ročně, největší komplex filmových ateliérů na světě/.

- r. 1928 vzniká Americká akademie filmového umění a věd. Udělují se Oskary /zlaté, 25 cm vysoké sošky/

Ve 20. letech vstupuje do světa filmu geniální tvůrce Charles Spencer Chaplin se svými groteskami a filmy, př: KID, ZLATÉ OPOJENí, SVĚTLA VELKOMĚSTA.

- americký herec a režisér, úspěch v masce tuláka

- ve filmu Diktátor promluvil v útoční satiře proti Hitlerovi a fašismu

Geraldina Chaplinová - z dětí Chaplina se nejvíce prosadila ve světě filmu.

V kreslených filmech vynikl především Walt Disney, který představoval své hrdiny živočišné říše př: myšák Mickey, kačer Donald. Připravil i 1. celovečerní film SNĚHURKA A SEDM TRPASLíKU.

Jiní velcí komikové:

Harold Loyd, Laurel a Hardy, bratři Marxové

Československé filmy ve světové kinematografii

- oblast loutkového filmu: Hermína Tyrlová - film FERDA MRAVENEC

- loutkové poetické filmy Jiřího Trnky - PRINC BAJAJA, ŠPALíČEK

Nejlepší světoví režiséři:

- Federico Fellini: film SLADKÝ ŽIVOT

- Ingemar Bergman /švéd/

- Andrzej Wajda /polák, válečné filmy/

- Orson Welles: sci-fi VáLKA SVĚTU

- Miloš Forman

- americký režisér českého původu

- filmy: HAIR /adaptace divadelního muzikálu/, AMADEUS /1984/, PŘELET NAD KUKAČíM HNíZDEM /literární adaptace/

LID VERSUS LARRY FLYNT: natočen podle skutečného příběhu nejčastěji žalovaného, ale také nejlepšího vydavatele pornografické časopisu HUSTLER. Diváci v USA film přijali příznivě, odborná kritika i odmítavě, podobně i u nás.

- Steven Spielberg

- patrně nejslavnější žijící režisér, označován jako "zázračný samouk"

- v 16 letech natočil svůj 1. amatérský celovečerní film, ve 28 letech už vedl všechny žebříčky s hororem ČELISTI

- v 70. letech se zasloužil o znovuuznání klasicky vyprávěného příběhu

Filmy: E. T. MIMOZEMŠŤAN, JURSKÝ PARK, SCHINDLERUV SEZNAM, AMISTAD

Historie československé kinematografie

- se odvíjí ode dne 15. 7. 1896, kdy byla uskutečněna 1. produkce Lummierova kinematografu v K. Varech

-19. 7. 1898 byl na výstavě v Praze představen československý kinematograf architekta

J. Kříženeckého

-1907 zakládá průkopník české kinematografie Viktor Ponrepo 1. stálé kino v Praze

- v letech 1910-14 vznikají 1. české filmové výrobny: filmy zpravodajské, cestopisné, ale i veselohry. Vážné filmy jen ojediněle.

- po r. 1928 dochází k dalšímu rozvoji výroby filmu často podle literárních předloh př: SIVOOKÝ DÉMON, UKŘIŽOVANá /podle J. Arbese/, KŘíŽ U POTOKA /K. Světlá/

- r. 1921 natočen 1. slovenský film - JáNOŠíK

- r. 1929 se uskutečnilo 1. promítání celovečerního zvukového filmu v Československu v Lucerně - LOĎ KOMEDIANTU /USA/

- r. 1930 vznikají první české zvukové filmy: C. a. K. POLNí MARŠáLEK /režisér Karel Lamač, herec V. Burian: stal se později komikem evropského formátu/
- r. 1933 zahájili provoz moderní filmové ateliéry na BARRANDOVĚ

- 30. léta: přínos veselohry V+W: PENíZE NEBO ŽIVOT, HEJ RUP. Také filmy V. Vančury př. PŘED MATURITOU

- v období okupace vznikalo množství filmů podle literárních předloh např: BABIČKA, POHáDKA MáJE, MĚSTEČKO NA DLANI

- po r. 1945 byl československý film zestátněn, převládaly filmy s okupačním a válečnou tématikou: NĚMá BARIKáDA

- po r. 1948 vznikaly schématické a agitační filmy, vyjímku tvoří dvojfilm PEKAŘUV CíSAŘ, CíSAŘUV PEKAŘ /režisér

M. Fryč s vynikajícím hercem J. Werichem/, PYŠNá PRINCEZNA /režisér Bořivoj Zeman/, VLČí JáMA /podle literární předlohy/

- mezi světově proslulé režiséry vstoupil Karel Zeman /film VYNáLEZ ZKáZY: podle J. Verna, prodán do 80 zení světa, CESTA DO PRAVĚKU, NA KOMETĚ/

60. léta

- objevují se noví vynikající režiséři př: Věra Chytilová, Jan Němec, Miloš Forman,

J. Menzel, Juraj Jakubisko

- již první Oskary př: OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY /r. 1967, režisér J. Menzel/

- další filmy: HOŘí Má PANENKO /režisér M. Forman/

ROZMARNÉ LÉTO /režisér J. Menzel/

70. léta

- doba tzv. „NORMALIZACE“

- stagnace filmu: už tzv. trezorové filmy, VESNIČKO Má STŘEDISKOVá /J. Menzel/

PANEL STORY /V. Chytilová/

80. léta

- J. Menzel: POSTŘIŽINY, SLAVNOSTI SNĚŽENEK

- Juraj Herz: PERLIČKY NA DNĚ, SBĚRNÉ SUROVOSTI, SPALOVAČ MRTVOL

90. léta

- zaujali v oblasti filmu Zdeněk a Jan Svěrákovi: OBECNá ŠKOLA, KOLJA /získal Oskara/

- filmy podle Viewegovy předlohy: BáJEČNá LÉTA POD PSA, VÝCHOVA DíVEK V ČECHáCH

- film BUMERANG /z prostředí komunistického vězení/ - Hynek Bočan

- film NEJASNá ZPRáVA O KONCI SVĚTA - Juraj Jakubisko

- film LEA - Ivan Fíla

- film KNOFLíKáŘI: soubor povídek, TZV. „černá komedie“, Petr Zelenka

- film ZAPOMENUTÉ SVĚTLO - Michálek

Který současný český film mě nejvíce zaujal?

Věty s polovětnými konstrukcemi

Polovětné konstrukce - skladební spojení, po stránce významové samostatný celek podobně jako věta v souvětí

  1. Volný přívlastek -rozvinutý přívlastek, jehož základem je přídavné jméno. Vyjadřuje samostatnou myšlenku.

př: Veliké přístavy, položené u ústí splavných řek, jsou...

  1. Přístavek - rozvitý přívlastek, jeho základem je podstatné jméno

př: T. G. Masaryk, náš první prezident, si získal...

  1. Přechodníková vazba - rozvitý výraz vyjádřený přechodníkem

př: Stroje, podléhajíce atmostérickým vlivům, musí být..

  1. Rozvitý infinitiv - můžeme převést ve vedlejší větu

př: Nebýt vás, nebyl bych to dokázal.