Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Krátké pojednání o kanadské společnosti

Krátké pojednání o kanadské společnosti Kanadská společnost se postupem času vyvinula ze společnosti dualistické (=britsko – francouzské) do nynější společnosti pluralistické (=multikulturní). Pluralistická spole& ...
Pokracuj

ŽALOBA O ZAPLACENí KUPNí CENY

ŽALOBA O ZAPLACENí KUPNí CENY Okresní soud České Budějovice Žalobce: pí Jana Ma ...
Pokracuj

Soudnictví

Soudnictví § 1 - Ústavní a zákonná úprava soudnictví výkon fce soudce patří k nejzodpovědnějším a nejnáročnějším právnickým povoláním a je spojen s vysokou spol. prestiž&ia ...
Pokracuj

Osobnost

Osobnost Téměř všichni významnější psychologové se snažili pokud možno co nejpřesněji vymezit otázku co je osobnost. Allport shromáždil okolo padesáti různých definic. Postupně na základě systematizační ...
Pokracuj

Dějepisné TERMíNY:

Dějepisné TERMíNY: AKANT: bodlákovitá rostlina,jejíž listy , dekorativně stylizované , se od starověku uplatňují v ornamentice.Převládá jako výtvarně upravená parafráze v barokních řezbách ,kam ...
Pokracuj

...
Pokracuj

BAROK - BAROK A SÚČASNOSŤ - STRATENÝ RAJ

...
Pokracuj

BIEDERMEIER

BIEDERMEIER Odvozeno od Gottlieba Biedermaiera, pomyslné postavy satiricky zosobňující názory středních měšťanských vrstev; jméno zvolil L. Eichrodt podle dvou básní J.V. von Scheffela: Biedermanns Abendegeműtlichkeit a Bummelmaiers Klage. Nazý ...
Pokracuj

DĚJINY FOTOGRAFIE

...
Pokracuj

Modlitby pri kázni v Spišskej kapitule

...
Pokracuj

Referaty Ostatni

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40