Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

STAVBA A FUNKCE LIDSKÉHO OKA

STAVBA A FUNKCE LIDSKÉHO OKA Stavba oka Oko má přibližně tvar kulový o průměru asi 24 mm; je zasazeno v dutině, která mu dovoluje jen otáčivé pohyby. Střed otáčení je ve vzdálenosti asi 13 mm od předního vrcholu ok ...
Pokracuj

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka Člověk žije v proměnlivém životním prostředí, kde na něho působí mnoho nejrůznějších biotických a abiotických faktorů. Tyto faktory je mo ...
Pokracuj

Psychologie nemocných - Úloha psychologie po amputaci končetiny

Psychologie nemocných - Úloha psychologie po amputaci končetiny    Amputace končetiny je zákrok prakticky tak starý jako lidstvo samo, kdy amputace sloužily jako viditelný důkaz justičního trestu. Amputaci končetiny z psychologického hlediska ...
Pokracuj

SPáNEK A SPáNKOVÉ PORUCHY - Seminární práce z Biologie, Medicina

SPáNEK A SPáNKOVÉ PORUCHY - Seminární práce z Biologie, Medicina OBSAH 1. Úvod………………………&helli ...
Pokracuj

Alkohol - Sociologie

Seminární práce ze Sociologie Téma: Alkohol - Sociologie Alkohol Úvod: Úryvek z textu písně Jaroslava Nohavici "Pochod marodu": Krabička cigaret a do kafe rum, rum, rum Dvě vodky a fe ...
Pokracuj

Zdravotní politika ovlivňuje jednání jednotlivců i institucí s cílem chránit a podporovat zdraví populace a léči

Zdravotní politika ovlivňuje jednání jednotlivců i institucí s cílem chránit a podporovat zdraví populace a léčit již vzniklá onemocnění. Zdraví definuje Světová zdravotnická organizace (WHO) jako stav ...
Pokracuj

KDY ZAČíNá LIDSKÝ ŽIVOT?

Mnohé skupiny lidí v dnešní době musely zaujmout postoj k morálním otázkám, jež se váží k umělému přerušení těhotenství. Proto je problém interrupce problémem navzájem neslu ...
Pokracuj

Krev. Transfůze vs její alternativy.

Krev. Transfůze vs její alternativy. Co je krev? Krev je tekutina protékající srdcem, tepnami, žilami, vlásečnicemi, rozvádí živiny, hormony, vitamíny a pomáhá udržovat tělesnou teplotu, okysličuje tkáně a odvád&i ...
Pokracuj

SESTAVENí VÝKONNOSTNí KŘIVKY

SLEZSKá UNIVERZITA Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SESTAVENí VÝKONNOSTNí KŘIVKY Seminární práce &Uac ...
Pokracuj

Seminární práce z fyziologie sportů - Účinky vysoce intenzivního intervalového tréninku v předstírané

Seminární práce z fyziologie sportů - Účinky vysoce intenzivního intervalového tréninku v předstírané nadmořské výšce na aerobní a anaerobní kapacity a odezva na supram ...
Pokracuj

Referaty Medicina

 1  2  3