Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Marketing Referaty Referát

PROPAGAČNí PROSTŘEDKY A MÉDIA

PROPAGAČNí PROSTŘEDKY A MÉDIA Média sdělení přenášejí televizní spoty, intstruktážní programy… v Americe a Evropě jsou preferovány noviny pro přenos informací, v ČR a Itálii je to hlavně t ...
Pokracuj

OCHRANNá ZNAČKA A ZNáMKA V PROPAGACI

OCHRANNá ZNAČKA A ZNáMKA V PROPAGACI 6.1 Vývoj a význam ochranných známek a značek v době, kdy do směny vstoupil obchod, začala značka fungovat jako propagace dobrého jména konkrétního výrobce à rychlejš& ...
Pokracuj

POSLáNí VÝSTAV V PROPAGACI

POSLáNí VÝSTAV V PROPAGACI 7.1 Vývojové etapy výstavnictví zpočátku výstavy ek. charakteru jako prostředek k podpoře obchodu postupně - úloha zapojování nár. trhů do mezinár. dělby práce jednotliv&ea ...
Pokracuj

CO JE (A CO NENí) DOVOLENO V REKLAMĚ

CO JE (A CO NENí) DOVOLENO V REKLAMĚ 8.1 § 44 obchodního zákoníku Pojmy nekalá soutěž = je jednání v hosp. soutěži, kt. je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jinému soutě& ...
Pokracuj

Psychologické aspekty rozmístění zboží v prodejnách

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Psychologické aspekty rozmístění zboží v prodejnách seminární práce do předmětu Ekonomika obchodu ...
Pokracuj

Reklama

                Reklama Vypracoval: Obsah:  Úvod.........................................................................................................2 1. Reklama - dùležitý prvek marketingového mixu3 1.1. ...
Pokracuj

Obchodně podnikatelská fakulta, Slezské univerzity Opava - Seminární práce do předmětu Marketing

Obchodně podnikatelská fakulta, Slezské univerzity Opava - Seminární práce do předmětu Marketing Formule 1 Seminární práce do předmětu Marketing &Ua ...
Pokracuj

Trh a cílený marketing

Trh a cílený marketing Tržní hospodářství je složitý mechanismus mimovolné koordinace lidí, činností a podniků. Mechanismem, který je schopen koordinovat a řídit složité ekonomické vztahy a procesy probíhaj ...
Pokracuj

Význam sponzoringu pro P.R.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.   Seminární práce Význam sponzoringu pro P.R. Obsah: Úv ...
Pokracuj

Zhodnocení podmínek cestovního ruchu v kraji Vysočina

Zhodnocení podmínek cestovního ruchu v kraji Vysočina Obsah1VYMEZENí ZKOUMANÉ OBLASTI3 2OBECNá CHARAKTERISTIKA KRAJE VYSOČINA3 3CESTOVNí RU ...
Pokracuj

Referaty Marketing

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11