Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Marketingové agentury

Marketingové agentury V této práci bych vás chtěl, vážení studenti, seznámit s činností marketingových agentur, tedy agentur pro výzkum veřejného mínění. Konkrétně budu mluvit o činnosti firmy Opini ...
Pokracuj

Analýza trhu s kurýrními službami nabízenými prostřednictvím Internetu v ČR

Analýza trhu s kurýrními službami nabízenými prostřednictvím Internetu v ČR Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Informatika 1Kurýrní služby a elektronický ...
Pokracuj

MANAGEMENT OBCHODNíCH PODNIKŮ - Analýza a vyhodnocení situace ve způsobu prodeje

SLEZSKá UNIVERSITA OBCHODNĚ PODNIKATELSKá FAKULTA V KARVINÉ Seminární práce z předmětu MANAGEMENT OBCHODNíCH PODNIKŮ - Analýza a vyhodnocení situace ve způsobu prodeje ...
Pokracuj

Seminární práce do předmětu Propagace a reklama

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podikatelská fakulta v Karviné Seminární práce do předmětu Propagace a reklama ...
Pokracuj

Japonské systémy marketingu

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra marketingu Japonské systémy marketingu Semi ...
Pokracuj

Vymezení problému předmětu zkoumání

Vymezení problému předmětu zkoumání OBSAH Úvod ………………………………………………………………………………2 Vymez ...
Pokracuj

ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO ÚVOD ŠKODA AUTO a. s. je s ročním obratem přesahujícím 90 miliard korun největší podnik v České republice, který zaměstnává přes 22 tisíc pracujících. Sloučení s automobilkou Volkswa ...
Pokracuj

PRáVA NA OZNAČENí VÝROBKŮ A SLUŽEB - Seminární práce z předmětu Marketing

PRáVA NA OZNAČENí VÝROBKŮ A SLUŽEB - Seminární práce z předmětu Marketing                     ...
Pokracuj

Portfolio analýzy

Portfolio analýzy Většina výrobců produkuje více než jeden produkt. Produkty tvořící výrobní asortiment mají pro firmu různý přínos a jsou spojeny z vynakládáním různé úrovně f ...
Pokracuj

Konkurence v oblasti klimatizací a vzduchotechniky pro Třinecké železezárny-inženýring, a. s.

Vysoká škola Báňská-technická univerzita Ostrava Fakulta ekonomická Seminární práce Konkurence v oblasti klimatizací a vzduchotechniky pro Třinecké železezárny-i ...
Pokracuj

Referaty Marketing

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11