Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

ZáPOČTOVá PRáCE

 

 

ZáPOČTOVá PRáCE

( překlad )

Diversification Strategies

(Obměňovací strategie)

Obměňovací strategie jsou těsně svázané v tržním hospodářství a můžou být adresovány jako část celkové marketingové strategie. Úspěšné obměnění vyžaduje opatrný výzkum, snad skrz proveditelnost cvičení. To vyžaduje v prvé řadě rozpoznání, že je na trhu potřeba změny a soustředěnosti strategie k rozvoji. Tento postup byl úspěšně proveden jedním podnikatelem, který se vmísil do marketingu květin. Komentoval tento průběh takto:je to velmi těžké utrhnout se od tradičního velkoobchodníka nebo dovozce. Museli jsme provést něco odlišného, něco jedinečného. Pokusili jsme se dostat produkty, které nikdo jiný neměl. S ohledem na trh jsme museli neustále zavádět změny. Nemalá překážka pro nás byl také odpor veřejnosti koupit si zboží od barevných osob ( afroameričanů, atd. ). Já bych to nechtěl nazývat diskriminací, raději snad zaujatostí.

A v rozvojové strategii: „museli jsme najmout konzultanta, který u nás pracoval po 6 měsíců.“

Potřeba obměnění je doložená rychlou výměnou povahy obchodu v malém. Velký prodej za hotové velkoobchodníci předpovídali:

v prosinci 1993 měl nezávislý sektor 9 % přes rohový obchod, já jsem však předpovídal, že se do roku 2 000 ztratí 6 % ...... chystáme se ztratit 40 % z obchodu v tomto sektoru.

Ovšem, překládání potřeby obměnění do přijatelné strategie vyžaduje značné myšlenky a plánování. To také vyžaduje vzdělání a výcvik existujících obchodních vlastníků, jestli-že se ekonomický pokles vyhne asijské společnosti.

Jak jeden podnikatel komentoval:

je zde skepticismus, jistě zde je a nezávislí obchodníci mají skutečně sklon položit tento vozík před koněm, potřebují akceptovat změny a přijmout že v jejich podnikání bylo nedostatečné plánování.

Empowering the Community through Entrepreneurship

(Posilování společnosti skrz podnikání)

Zplnomocnění bylo nalezeno jako důležitý faktor v motivaci a podnikovém vývoji. V našem případě tento faktor studujeme na konci této kapitoly. Týkalo se to nakladatelské úřadovny, která začala se dvěma mladými asijskými podnikateli. Jako příklad odstartování to bylo ve Skotsku netypické. Oba podnikatelé byli mladí (pod 25), vysoce kvalifikovaní, měli profesionální kariéru a jejich rozhodnutí vstoupit do podnikání představovalo vysokou cenu. Jeden z nich pracoval jako doktor a mohl se těšit na kariéru vedoucí k pozici konzultanta. Motivace pro něho ležela v zplnomocnění jeho samého k dosažení jeho cílů pracovat a pomáhat své místní společnosti. Komentuje to na těchto důvodech:

Rozhodl jsem se zplnomocnit sebe samého k práci doktora. Jako lékař nemáte čas věnovatt se pracující společnosti. Pracujete s nejmodernější technikou a ambiciózními lidmi. Myslíte si, že jste v pozici pomáhat jim (společensky), ale nemůžete, jednoduše kvůli vaší pozici.

Ačkoli měli podnikatelé různá pozadí, jejich jednota byla v objektivní práci a pomoci jejich společnosti. Oni brali podnikání pouze jako myšlenku vedoucí k dosažení těch vytičených plánů. Bylo to zaměřeno na založení fondu na nějaký budoucí den, který by mohl přidělovat zisky ( z jejich obchodu ) na pomoc veřejnosti: „Chtěli jsme uspořádat charitativní fond pro nějakou věc v budoucnu z výdělku vedlejšího produktu. Biznis byl spravován jako veřejný podnik. Kde možná přišli s dělníky ze společnosti. Oni to komentovali: „my jsme mohli mít lidi pracující u nás od času k času.“ Dva podnikatelé si vzali počáteční rozhodnutí s vědomím, že by to nepříznivě ovlivnilo jejich postavení v Asijské komunitě. Znovu to komentovali: „Naše postavení uvnitř společenství se drasticky změnilo, když jsme se vzdálili naší profesionální kariéře.“

Tato zvláštní případová studie, spolu s jinými, ilustrovala, jak úspěšné bylo dosáhnutí podnikového vývoje podle specializace v rozšiřovní pevného místa trhů. Inovace byla představena buď skrz uvedení nové služby nebo produktu. Dva z případů byly zastoupeny pevným místem softwarouvých firem, ale v obou byla zpevněna sílná touha dosáhnout posilujících zásad.

 

Conclusions

(Závěry)

Tato kapitola zkoumala sporné otázky v etnické menšině podnikového vývoje. Literatura je nyní dobře ustanovena a dávala najevo, že v Severní Americe a v UK, potenciální význam podnikatelů etnické menšiny v revitalizaci centra města. Více nedávné literatury studovalo udržování úspěšné etnické menšiny podnikání skrz přístupu hlavního proudu trhů. Omezení v minulosti bylo uvědomělé, týkající se přístupných zdrojů, zvláště financí a s přístupem nových trhů. Ačkoli, nehledě na upozornění těch hlavních otázek a problémů charakterizujících etnické menšiny podnikového rozvoje, tam byl malý způsob návrhů pro překonání těchto omezení a rozvoj úspěšných podnikatelských strategií.
Náš výzkum s etnickou podnikatelskou menšinou ve Skotsku utvrdil význam přístupu financí a velmi důležitá potřeba vyvinout obměňovací strategie bránili realitě obchodního prostředí ve kterém oni operují. Úspěšné strategie se otáčely na vývoj faktického trhu a sítí, vhodných podpory, když požadované a dostupné finanční nástroje , aby vyhověl potřebám společnosti. Rozmanitost etnických-menšin podnikového vývoje vyplynuly z výzkumu, bod který byl udělaný jinými autory (30). Ještě výhodnější navržení pomoci etnické menšině podnikatelů v překonáníi omezení spojených ve středu města a omezeným přístupem k hlavnímu městu jsou často generické a ignorují rozmanitost takového podniku a podnikatelské aktivity.

Sporné otázky, omezení a hranice byly dlouze uznávané, už zdvihání výhod navržených k překonání těchto hranic byl žalostně malý. Etnický podnikový vývoj byl úspěšný převážně podporou vnějšku hlavního prouduktu a převážně bez přístupu k zvláštním podporám. Ve Skotsku, úspěch byl dosáhnutý skrz podnikatele a další společenství vedoucí k jednotlivým činnostem a usazování jejich vlastních výhod, používání etnické menšinové literatury k zajištění, že firmy a podnikatelé jsou zaměstnáni. Jak jeden asijský podnikatel komentoval:

Jedna věc že agentury mají dostat, že se začíná dělat a obchodovat účinně s etnickou menšinou. Například, Skotská energie ......... chtěla dospět k černým a etnickým společenstvím, oni navrhli leták v různých etnických jazycích a pak vzaly jejich zprávu k chrámům a mešitám - a měli hodně úspěchů.

Rozmanitost etnické menšiny podniků je rostoucí. Generační sporné otázky nebyly prozkoumané v této kapitole, ještě noví mladí asijaté a další etnické menšiny podnikatelů vstoupí do podnikání s velmi různými pozadími od jejich rodičů , dědečků a babiček. Zatímco rodinná zkušenost a tradice je ještě důležitá v asijském společenství, mnoho z těchto nových mladých podnikatelů může mít rodinný původ, který nemá tradici v obchodním vlastnictví. To jsou ti noví podnikatelé, kteří kují budoucnost etnické menšinypodnikového rozvoje v UK. Oni mají různá očekávání. Jsou často vysoce školení a vstupují do podnikání na pozadí vysoce postavené rodiny. Ta však očekává, že dotyční nebude následovat kariéru vlastního zaměstnání. Chytrost stále vzdoruje této zkušenosti.

Tato rozmanitost podnikových vývojů potřebuje být adresovaná skrz politiky, kteřé jsou více ohební a vnímavý k potřebám jednotlivé etnické menšiny podnikatelů a jejich firem. V Skotsko, Enterprise Forums bylo ustanoveno jednotlivými vedoucími asijské společnosti. Kdo rozpoznaly potřebu šírokého kontaktu k asijské ( a další ) obchodní společensti a rozvine ji s hlavním proudem obchodu a agentur. Tyto výhody zevnitř etnické menšiny potřebují povzbuzení a podporu. Nejlepší praktikují prostředky práce s infrastrukturou a společenstvím, které již existuje. Vyvinutí kompletně nové politiky není jenomb marnotratné zdroje, ale také pravděpodobně demoralizující vůdce společností, kteří již investovali značné úsilí a zdroje do vybudování spojení.

Jedna cesta vpřed by měla být zkrz organizace více ohebného flexibilního "expert" týmu opatřeného jako oddílová jednotka pro zvláštní úkoly. Princip zahrnuje přípravu týmu, který by se mohl skládat z vedoucích etnických společenství, obchodní a marketingová odbornost a schopnost vést další odbornou znalost k odpověďím na jednotlivé potřeby firem etnických menšin. Tento typ podpory má množství výhod, které zahrnují: pružnost, závažnost členů etnické skupiny