Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Anketa: Supermarkety

Seminární práce

Anketa: Supermarkety

Obsah:

 
 
  1. Definice maloobchodu a supermarketu
str. 3
 
  1. Otázky a přehled odpovědí
str. 4
 
  1. Grafy a tabulky
str. 7
 
  1. Závěr
str. 9
Definice maloobchodu a supermarketu

Maloobchod zahrnuje veškeré činnosti zaměřené na prodej zboží individuálnímu spotřebiteli. Maloobchodníci poskytují svým dodavatelům a zákazníkům v různé míře služby související s prodejem zboží. Zboží nakupují od dodavatelských firem a tedy zásoby zboží financují. Obvykle též zboží přepravují a skladují. Někdy upravují velikost balení s ohledem na spotřební zvyklosti zákazníků. Maloobchodní organizace většinou disponují vyškolenými prodejními silami, které poskytují pomoc a odbornou radu zákazníkům. Někteří maloobchodníci poskytují spotřebitelské úvěry. Často rovněž rozšiřují poskytované záruky či pozáruční servis zakoupeného produktu a nesou riziko i náklady s tím spojené.

Maloobchod se převážně uskutečňuje formou osobního prodeje zákazníkům. V maloobchodních prodejnách, pouličních stáncích, na tržištích atd.

Pro maloobchodníky je důležité zjistit, jaké jsou typické vlastnosti jejich zákazníka. Jakou má záminku pro uskutečnění nákupu, vzdělání, finanční situaci, rovněž je nezanedbatelný jeho věk, vkus a další vlastnosti.

Zde se objevuje celková strategie prodeje, která je souhrnem přesného vymezení okruhu obsluhovaných zákazníků, odpovídající volby sortimentu a rozsahu poskytovaných služeb a psychologickou působivostí, kterou lze nazvat atmosférou prodejny. Pochopitelně je velmi významným hlediskem také cenová a propagační politika. Nemalý vliv má i umístění prodejny.

Maloobchodní prodejny jsou děleny do několika druhů podle sortimentů, služeb, velikosti prodejní plochy a dalších parametrů.

▪ Specializované prodejny

▪ Obchodní domy

▪ Obchodní střediska

▪ Prodejny s prodlouženou dobou provozu

▪ Supermarkety 41812dfj74gxj6q

▪ Hypermarkety

▪ Prodejní sklady

▪ Členská velkoobchodní zařízení

Supermarket je velká samoobslužná prodejna, která se specializuje na prodej zboží časté spotřeby, avšak na rozdíl od prodejen s prodlouženou dobou provozu supermarkety zpravidla poskytují větší výběr a prodávají levněji. Intenzita hospodářského boje přinutila mnoho supermarketů k zavedení prodloužené, často nepřetržité pracovní doby. Odlišností proti předcházejícímu typu prodejen však bývá méně vhodné umístění obchodního zařízení. Podíl nepotravinářského zboží je přibližně 25% celkového sortimentu. Zákazník si může vybírat z cca 12000 položek.

S použitím literatury:

Iveta Horáková, Marketing v současné světové praxi, Grada, 1992 fx812d1474gxxj

Philip Kotler, Marketing, Management – analýza ..., Victoria Publishing, 1991

Otázky a přehled odpovědí

Respondentům byly kladeny tyto otázky:

1) Má se stavět více supermarketů ve Vašem městě?

2) Nakupujete v nich rádi?

3) Jste spokojeni s nabídkou?

4) Jste spokojeni s personálem?

Muž, 19 let,student, ZŠ
Muž, 54 let, úředník, VŠ
Žena, 24 let, úředník, VŠ
1)      Ne
 
 
1)      Ne
 
 
1)      Ano
 
 
2)      Ano
 
 
2)      Ano
 
 
2)      Ano
 
 
3)      Ano
 
 
3)      Ano
 
 
3)      Ano
 
 
4)      Ano
 
 
4)      Ne
 
 
4)      Ano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muž, 23 let, student, SŠ
 
Žena, 55 let, profesor, VŠ
Žena, 33 let, úředník, VŠ
1)      Ne
 
 
1)      Ano
 
 
1)      Ano
 
 
2)      Ano
 
 
2)      Ano
 
 
2)      Ano
 
 
3)      Ano
 
 
3)      Ne
 
 
3)      Ano
 
 
4)      Ne
 
 
4)      Ano
 
 
4)      Ano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muž, 52 let, mechanik, vyuč.
Žena, 39 let, profesor, VŠ
Žena, 28 let, úředník, SŠ
1)      Ano
 
 
1)      Ano
 
 
1)      Ne
 
 
2)      Ano
 
 
2)      Ano
 
 
2)      Ne
 
 
3)      Ano
 
 
3)      Ne
 
 
3)      Ano
 
 
4)      Ne
 
 
4)      Ano
 
 
4)      Ne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žena, 79 let, důchodce, ZŠ
Žena, 36 let, profesor, VŠ
Žena, 53 let, úředník, SŠ
1)      Ne
 
 
1)      Ne
 
 
1)      Ne
 
 
2)      Ano
 
 
2)      Ano
 
 
2)      Ne
 
 
3)      Ano
 
 
3)      Ano
 
 
3)      Ano