Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Marketing, diplomové práce Marketing, Semestrální práce

Reklama a propagace

Reklama a propagace Úvod Reklama - propagace. V dnešní době se s reklamou setkáme snad všude. Ze všech stran na nás utočí billboardy, televizní šoty, rozhlas, tisk, prostě všude kam se podíváme. Jediné co po nás rekl ...
Pokracuj

Rozbor a zhodnocení televizních reklam stanice Nova z hlediska použitých prostředků

Motto : Na počátku 20. století definice říkala, že reklama nevyvolává na diváka žádný tlak. Avšak její dnešní podoba obsahuje zcela jiné prostředky. Rozbor a ...
Pokracuj

Železárny a drátovny Bohumín, a.s.

Železárny a drátovny Bohumín, a.s. Železárny a drátovny Bohumín, akciová společnost se sídlem v Bohumíně je podnikem s více než 110-ti letou tradicí. Myslím, že všem obyvatelům karvinskéh ...
Pokracuj

DISTRIBUCE - Založení firmy

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra marketingu a managementu DISTRIBUCE - Založení firmy Firma TURPRESS je společnost zalo& ...
Pokracuj

REKLAMAAJEJíÚSKALí

S e m i n á r n í p r á c e z o d b y t u v ý r o b k ů a s l u ž e b T é m a : REKLAMAAJEJíÚSKALí M o t t o : " V propagaci a reklamě je každý ...
Pokracuj

PROMOTION, ZáKLADNí NáSTROJE KOMUNIKACE

PROMOTION, ZáKLADNí NáSTROJE KOMUNIKACE   1. PROMOTION Pro uskutečnění všech funkcí podniku je nutné zjistit potřeby a přání zákazníků a co nejlépe je uspokojovat. K tomu slouží marketingový mix, kte ...
Pokracuj

Metody stanovení ceny

Název školy Management organizací Metody stanovení ceny PŘEDMĚT: Základy marketingu JMÉNO: ………… ROČNíK: 2 ...
Pokracuj

Marketingový mix, výrobková politika, životní cyklus výrobku, metody stanovení ceny, distribuce, nástroje propagace

Marketingový mix, výrobková politika, životní cyklus výrobku, metody stanovení ceny, distribuce, nástroje propagace pojem: Představuje vzájemnou provázanost jednotlivých nástrojů marketingu a správnou kombinaci všech s ...
Pokracuj

Marketingové řízení

Marketingové řízení situační analýza, stanovení cílů a strategií marketingový program realizace a kontrola marketingových činností Proces řízení vychází z cílů firmy. Cíle firmou m ...
Pokracuj

Promotion

Seminární práce Promotion Obsah: Marketingová komunikace 3 Komunikační strategie 3 Reklama 4 Publicita 4 Sponzoring 5 Podpora ...
Pokracuj

Referaty Marketing

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11