Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Management Referaty Referát

DOTAZNíK

DOTAZNíK Vážený pane inženýre, milí spolužáci. Připravil jsem si pro Vás něco úplně odlišného, než co zde doposud bylo prezentováno. Je to pomocník společností, firem a dalších obchodn ...
Pokracuj

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKá A LESNICKá UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKá A LESNICKá UNIVERZITA V BRNĚ                      Strategický management   SWOT analýza PEF                   ...
Pokracuj

Strategický management – Poslání firmy

Strategický management – Poslání firmy V následující práci se budu zabývat posláním Cesnetu, což je zájmové sdružení právnických osob (dále jen "sdružení"), jehož č ...
Pokracuj

Aktivní zahraniční cestovní ruch – incoming

ZáPADOČESKá UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKá                 SEMINáRNí PRáCE Aktivní zahraniční cestovní ruch – incoming             &n ...
Pokracuj

Sestavení MTG plánu

Sestavení MTG plánu MTG plán – význam, možnosti predikce zabezpečuje součinnost jednotl. složek úkolem je odhadnout budoucí podmínky Kvalitativní metody odhadu odhad pracovníků podniku – vč. os. zájmů odhad prod. ...
Pokracuj

Strategické MTG rozhodování

Strategické MTG rozhodování Úvod a charakteristika rozhodování je jednou z důležitých MTG funkcí souvisí před. s trhem à prostor uskutečňování MTG aktivit Fáze strategického MTG rozhodován&iac ...
Pokracuj

 Úvod do SMTG, vymezení pojmů

Literatura Kotler: Marketing Management Meffert: Marketing a management Tomek: Strategický marketing Horáková: Strategický marketing (Grada 2000, skripta VŠE) Lyková: Marketingový audit  Úvod do SMTG, vymezení pojmů Úvod do SMT ...
Pokracuj

SLEZSKáUNIVERZITA - Charakteristika obalu, Požadavky zákazníka na obal, Požadavky obchodu na obal

SLEZSKáUNIVERZITA - Charakteristika obalu, Požadavky zákazníka na obal, Požadavky obchodu na obal Obchodně podnikatelská fakulta Karviná O B A L Y (Sem. pr& ...
Pokracuj

Výrobek a jeho životní cyklus

Výrobek a jeho životní cyklus Výrobek - je jakýkoliv hmotný statek, služba nebo myšlenka, které se stávají předmětem směny na trhu a je určen k uspokojení lidské potřeby a přání. Je tvořen &# ...
Pokracuj

Založení agentury pro rozvoj mikroregionu

VŠB - TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Poradenství pro managery a podnikatele Založení agentury pro rozvoj mikroregionu Vypracoval TÝM č. 2: ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21