Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Management, diplomové práce Management, Semestrální práce

Manažerské rozhodování

SEMINáRNí PRáCE Z MANAGEMENTU Manažerské rozhodování 1. OBSAH1. OBSAH1 2. Teoretická část2 2.1. Manažerská rozhodování2 2.1.1. Programovaná rozhodnut&i ...
Pokracuj

Firma COMPUTERS STUDIO

Firma COMPUTERS STUDIO Firma COMPUTERS STUDIO nabízí ve svém sortimentu kromě hardwaru a celkového zařízení kanceláří také široký výběr programového vybavení. Klasický aplikační ...
Pokracuj

Referát: Marketing v Obchodě David Říman - Proč jsou české výrobky na trhu nekonkurenceschopné

  Referát: Marketing v Obchodě David Říman - Proč jsou české výrobky na trhu nekonkurenceschopné Konkurenční výhoda – základ prodejnosti výrobkuPři expanzi jakékoli výrobní, dodavatelské, distribučn& ...
Pokracuj

Profese manažera

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky   Seminární práce z manažerských metod a technik Profese manažera   Obsah Obsah 2 Úvod . 3 Profese manažera 4 Závěr . 7 Použitá literatura 8 ...
Pokracuj

Syntézy výsledků situační strategické analýzy jako východisku k vl. koncipování strategického projektu

Syntézy výsledků situační strategické analýzy jako východisku k vl. koncipování strategického projektu Výchozí syntetická úvaha Určení výchozíc ...
Pokracuj

Cenová a kontraktační strategie

Cenová a kontraktační strategie Úvod nutno přihlížet k nákladům, zákazníkovi, konkurenci,… cíle cenové politiky mohou být variantní a ani v kr. horizontu by se neměly výrazně lišit od dlouhodobé ...
Pokracuj

Výpočty

Výpočty 1. Úvod Zemědělské družstvo Žišice, začalo v roce 1992 dovážet z Velké Británie od firmy COLAC doplněk ke krmným směsím, který se jmenuje Gigapro. Ten měl značný úspěch. Jeho m ...
Pokracuj

ORGANIZAČNí STRUKTURA PODNIKU

Soukromá vysoká škola ekonomických studií s.r.o. Seminární práce ORGANIZAČNí STRUKTURA PODNIKU DOPRAVNí PODNIK HL. M. PRAHY, A.S. Obsah ...
Pokracuj

TVOŘIVOSTVORGANIZACI (PODMíNKAINOVACí)

SLEZSKá UNIVERSITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKá FAKULTA V KARVINÉ TVOŘIVOSTVORGANIZACI (PODMíNKAINOVACí) (Seminární práce) ...
Pokracuj

Elektronické bankovnictví

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Seminární práce Téma: Elektronické bankovnictví Autor: Roman Mrózek Akademický rok: LS 2002/2003 &nbs ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21