Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Funkce hodnotových kategorií a pravidla finančního managementu.

Funkce hodnotových kategorií a pravidla finančního managementu. Výše finančních prostředků má rozhodující vliv na vybavení podniku, inovace. Finance netvoří jen pasivní odraz hmotné skutečnosti, ale samy aktivně p&# ...
Pokracuj

Činitelé a determinanty podnikové činnosti.

Činitelé a determinanty podnikové činnosti. Činitele (faktory, vlivy) působící na podnik Základní - přírodní - země, voda, vzduch, podnebí, geografická poloha technické - výrobky, stroje, zařízen&ia ...
Pokracuj

MINISTRATEGIE PODNIKU

VŠB - TU Ekonomická fakulta     MINISTRATEGIE PODNIKU                             Zpracoval: Úvod Internet je nadnárodní počítačová síť ...
Pokracuj

Úvod - management

Úvod - management Zadání seminární práce do předmětu Časový management nebylo určité. Měli jsme si zvolit jakékoliv téma týkající se časového managementu a zpracovat na dané téma studii. Po dlouh&eacut ...
Pokracuj

Plánovací procesy

Plánovací procesy plánování má obrovský význam pro projekt (protože projekt vytváří něco, co se ještě nikdy předtím nedělalo) v období před dokončením plánu se plánovací procesy ...
Pokracuj

Znalostní management a inovace

Znalostní management a inovace Schopnost porozumět a využívat vztahy mezi managementem znalostí a inovačním procesem nabývají v dnešním globálním konkurenčním prostředí na významu. Pozorování a analýza znal ...
Pokracuj

Představení firmy

Univerzita Tomáše bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky   Seminární práce do Managementu II. Představení firmy Akciová sp ...
Pokracuj

Přístupy k problematice řízení

Přístupy k problematice řízení Přístup vědeckého řízení vyznačuje se úsilím o racionalizaci výrobních procesů představitelé:   F.W.Taylor - zabýval se organizací práce ze ...
Pokracuj

Tvorba modelů budoucího vývoje

Tvorba modelů budoucího vývoje   vymezuje osu trendu budoucího chování organizace jako celku příp. některých jejích částí základním východiskem tvorby modelu budoucího vývoje je vize formulovaná jako ...
Pokracuj

Personalistika

Personalistika   proces zajišťování v organizaci správné lidi ve správný čas a na správném místě. proces zajišťování souladu mezi požadavky pracovního místa a nabízenými schopnostmi praco ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21