Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Teoretické vyhodnocování funkcí

ELABORáT č. 3 z předmětu: HODNOTOVá ANALÝZA na téma: Teoretické vyhodnocování funkcí 1. Cíl elaborátu: ...
Pokracuj

Popis a charakteristika výrobku

Popis a charakteristika výrobku Pivo Radegast je světlé plné pivo s jemnou hořkou chutí, kterou především se odlišuje od ostatních, sycené CO2. Pod touto značkou se vyrábí čtyři druhy piva rozdílné ve stupňovitos ...
Pokracuj

Největší prodejce lihovin je z Plzně

Největší prodejce lihovin je z Plzně Likérka Stock Plzeň-Božkov dnes ovládá český trh lihovin ze 30 %. Většina zisku sice plyne z prodeje, bylinného likéru Fernet, nicméně firma nabízí i běžnou konzumní vo ...
Pokracuj

Model produkce a spotřeby medu v ČR

  Model produkce a spotřeby medu v ČR Seminární práce z Ekonometrie M M M Popis modelu Pøedložený ekonometrický model sleduje produkci a spotøebu me ...
Pokracuj

Inovace v oblasti technologií

Inovace v oblasti technologií Na podnikatelské subjekty lze nahlížet jako na složité socio-technické systémy. V základě lze v nich identifikovat dva základní druhy procesů: subsystém hmotně energetických procesů, ve kt ...
Pokracuj

Finanční plány

Finanční plány Management společnosti by měl zajistit, aby se fondy určené k vytváření dlouhodobé koncepce a vývoji výrobku použily v souladu se záměrem. To předpokládá jasnou deklaraci a kontrolu. Jestliže by s ...
Pokracuj

Význam inovačního procesu při zvyšování výkonnosti společností podle metodiky BSC

Význam inovačního procesu při zvyšování výkonnosti společností podle metodiky BSC Hybné síly dlouhodobého finančního úspěchu si vyžadují zcela nové výrobky a služby, které mají uspok ...
Pokracuj

A nyní již budeme metodu CPM demonostrovat na následujícím příkladě, ve kterém se jedná o vybudování a otevře

A nyní již budeme metodu CPM demonostrovat na následujícím příkladě, ve kterém se jedná o vybudování a otevření nového obchodního střediska: V rámci daného projektu byly definovány činnosti, kter& ...
Pokracuj

Význam kontroly, nejdůležitější druhy a formy, aplikace fází kontrolního procesu na známý problém, zajiš&#

Význam kontroly, nejdůležitější druhy a formy, aplikace fází kontrolního procesu na známý problém, zajišťování účinnosti kontroly. Kontrola je soustavné kritické hodnocení dějů a jevů ...
Pokracuj

Osobnost manažera, zásady time-managementu (styl práce, "zloději" času, racionalizace porad, návštěv, pracovních cest, Par

Osobnost manažera, zásady time-managementu (styl práce, "zloději" času, racionalizace porad, návštěv, pracovních cest, Paretova formule). Osobnost manažera - plánovač, organizátor, vůdce, kontrolor Manažer - nese zodpovědnost za ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21