Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Management, diplomové práce Management, Semestrální práce

Obecné principy obchodní činnosti

Fakulta řízení a informační technologie VŠP Hradec Králové Obecné principy obchodní činnosti Manažerské metody Seminární práce Informační management 5.ročník 1) Marketing - v předstih ...
Pokracuj

ROZHODOVáNí A LIDSKÉ ZDROJE - JAKO KOMPONENTY MANAGEMENTU

            ROZHODOVáNí A LIDSKÉ ZDROJE - JAKO KOMPONENTY MANAGEMENTU        Jitka Končáková (sem. skupina 10) Milan Kvasnica (sem. skupina 15)                 ...
Pokracuj

strategie WT:- defenzivní-ústupová strategie orientovaná na minimalizaci hrozeb a vlastních slabin

strategie WT:- defenzivní-ústupová strategie orientovaná na minimalizaci hrozeb a vlastních slabin Řízení zásah do průběhu procesů v zájmu účelového ovlivnění jejich průběhu a důsledků ke kter&ya ...
Pokracuj

Podnikový management - projekt fiktivní firmy -

Podnikový management - projekt fiktivní firmy - BarBar, s. r. o. Vypracovaly:     Osnova Cíle založení firmy, předmět podnikání definování produktu název s ...
Pokracuj

Tvorba sponzorské smlouvy pro sporovní klub - Seminární práce ze základů manažerské práce v tělesné vý

Tvorba sponzorské smlouvy pro sporovní klub - Seminární práce ze základů manažerské práce v tělesné výchově a sportu ...
Pokracuj

Strategie zahájení provozování večerky

Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Seminární práce do předmětuSTRATEGICKÝ MANAGEMENT Strategie zahájení provozování večerky ...
Pokracuj

Kožedělní zboží ______________

Kožedělní zboží ______________ Sortiment kožedělního zboží nachází uplatnění v uspokojování široké škály požadavků spotřebitelů. Rozhodující část sortimentu je spoje ...
Pokracuj

Konkretizující přehled fází, kroků, informací a metod při tvorbě MTG strategického dokumentu

Konkretizující přehled fází, kroků, informací a metod při tvorbě MTG strategického dokumentu Přehledná charakteristika postupu Problém systemizace MTG strategií Vybrané ...
Pokracuj

Distribuční strategie

Distribuční strategie Východiska, základní skutečnosti Povaha a variace MTG distribučních cest MTG strategické rozhodování o distribučních cestách ...
Pokracuj

Operativní plánování

Operativní plánování Operativní systém řízení je zaměřen na prosazení daných úkolů. Jeho velikost je v operativním plánovacím systému. Günther Zäpfel   Plánov&aacu ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21