Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Odvoďte 10 "zlatých" pravidel (nejdůležitějších zásad managementu), např. decentralizace, spojená s delegován&iacu

Odvoďte 10 "zlatých" pravidel (nejdůležitějších zásad managementu), např. decentralizace, spojená s delegováním pravomoci a odpovědnosti. cíl: zisk stálé zdokonalování - vysoká pružnost, být ...
Pokracuj

Nejužívanější metody vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům.

Nejužívanější metody vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům. Vedení lidí - schopnost, dovednost a umění manažera vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovn&iacut ...
Pokracuj

Grafické metody a organizační diagnostika ve vztahu k organizačnímu projektování.

Grafické metody a organizační diagnostika ve vztahu k organizačnímu projektování. Metody v organizační praxi. Při koncepci, navrhování a prosazování organizačních struktur v praxi, tj. v konkrétních podm&iac ...
Pokracuj

Případová studie do předmětu Inovační management

Případová studie do předmětu Inovační management Obsah: 1. Obsah a literatura1 2. Úvodní charakteristika společnosti2 3. Historie společnosti RUNET, s. r. o.2 4. Základní informace o předmětu podnikání2 5. Činnost ...
Pokracuj

 Analýza a prognóza okolí podniku

Pavlovova 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh  Analýza a prognóza okolí podniku Analýza trhu Při výběru předmětu ...
Pokracuj

Úkolem mé seminární práce bylo zpracovat návrh zavedení nového podniku. Zvolila jsem podnikatelskou činnost, zabývají

Úvod Úkolem mé seminární práce bylo zpracovat návrh zavedení nového podniku. Zvolila jsem podnikatelskou činnost, zabývající se prodejem textilu. Tato prodejna textilu je fiktivním podnikem ve fiktivním městě ...
Pokracuj

Účastníci projektu

Účastníci projektu účastníci projektu = fyzické osoby / organizace, kt. jsou zapojeny do projektu nebo jejichž zájmy by mohly pozitivně / negativně ovlivnit provádění projektu / jeho úspěšné dokončení projektový ...
Pokracuj

Time management

Univerzita Tomáše Bati Zlín Fakulta ekonomiky a managementu                         Time management   I. ročník kombinovaného bakal&aacu ...
Pokracuj

Přechod k procesnímu managementu

Přechod k procesnímu managementu Současná koncepce strategického managementu došla k poznání, že cesta vede přes uplatnění principů transformačního řízení. Jsou to skutečně inovační projekty, které moho ...
Pokracuj

Prostředí ve firmě podmiňuje její inovační potenciál Důležitost sdílené kultury

Prostředí ve firmě podmiňuje její inovační potenciál Důležitost sdílené kultury „ Exekutiva potřebuje vyvinout takovou kulturu, ve které budou mít zaměstnanci pocit spoluvlastnictví vize a cílů společnosti ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21