Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Strategie

Strategie

  • bazická soustava vysoce pravděpodobně nezbytných činností, umožňujících účinné chování organizace při dosahování stanovených cílů a tvořících základní osnovu strategického plánu

  1. portfoliová analýza: matice Boston-Consulting Group

  • vyvinuta na základě dlouhodobého výzkumu s využitím poznatků z praxe a jejím principem je umístění produktů organizace do matice podle těchto dvou kritérií:

- podnikem ovlivnitelné faktory = např. tržní podíl

- podnikem obtížně ovlivnit. faktory = růst trhu

růst trhu

 

otazníky“„hvezdy“

 

 

 

 

„bídní psi“„dojné krávy“

 

xl742q5414dlld 45742qxs14dld4g

xl742q5414dlld 45742qxs14dld4g

xl742q5414dlld 45742qxs14dld4g

xl742q5414dlld 45742qxs14dld4g

xl742q5414dlld 45742qxs14dld4g

xl742q5414dlld 45742qxs14dld4g

xl742q5414dlld 45742qxs14dld4g

xl742q5414dlld 45742qxs14dld4g

xl742q5414dlld 45742qxs14dld4g

Tržní podíl

„hvězdy“:- někdy též tzv. vlajkové lodě, v komerčním pojetí vytvářejí zdroje (ty ale sami z podstatné části spotřebují, např. na propagaci a podporu prodeje) a představují nejúspěšnější produkty každé organizace

 

„bídní psi“- představují dosud nejúspěšnější produkty organizace jejichž přesun do jiných kvadrantů je málo pravděpodobný a riskantní

 

„otazníky“- jsou spojeny s velkými šancemi, ale i riziky, je nutné rozhodnout o jejich podpoře v zájmu přesunutí mezi hvězdy případně o jejich eliminaci

 

„dojné krávy“- zatím ještě přiměřeně výhodné produkty organizace, které v komerčním pojetí vytvářejí i pro jiné účely použitelné zdroje

 

 

  1. portfoliová analýza: matice Mc Kinsey & Company

  • tato analýza byla vyvinuta jako následek kritiky předchozí portfolio-matrix a jejím principem je zařazení produktů organizace do matice podle těchto dvou komplexů:

- podnikem obtížně ovlivnitelných faktorů – tržní atraktivita

- podnikem ovlivnitelných faktorů – konkurenční přednosti

  1. SWOT analýza

  • základem této analýzy (výrazně podporuje tvorbu strategie) je vymezení dvou „vnitřních“ a dvou „vnějších“ vzájemně polárních charakteristik

  • vnitřní = slabiny a přednosti

  • vnější = příležitosti a hrozby

  • na jejich základě můžeme definovat čtyři základní typy strategií a řadu dalších ušitých smíšených

vnitrníSW

 

vnejšíprednosti organizaceslabiny organizace

 

O

príležitostistrategiestrategie

organizaceSOWO

 

 

T

hrozbystrategie STstrategie WT

organizace

FAKTORY:

strategie SO:- ofenzivní přístup z pozice síly, snaha využít okolím nabízených příležitostí s využitím svých silných stránek

strategie WO:- opatrný stabilizační přístup zaměřený na eliminaci vlastních slabin s využitím nabízených šancí

strategie ST:- snaha využití vlastních předností k blokování hrozeb z okolí