Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Management Referaty Referát

PRAVDA O VíNĚ

SLEZSKá UNIVERZITA Obchodně podnikatelská fakulta Katedra marketingu PRAVDA O VíNĚ Seminární práce Obsah Obsah2 Úvod3 1. Historie pěstování vinné révy3 2. Vinn&aacut ...
Pokracuj

SWOT analýza firmy

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKá A LESNICKá UNIVERZITA V BRNĚ                     Strategický management   SWOT analýza firmy                   ...
Pokracuj

MTG situační analýza

MTG situační analýza = analýza situace firmy z hlediska MTG (3. krok) vnitřní situace à INTERNí ANALÝZA postavení na trhu à EXTERNí ANALÝZA 3 časové horizonty: minulost současnost odhad budoucnosti Externí an ...
Pokracuj

Strategie SPJ

Strategie SPJ Strategické podnikatelské jednotky (SPJ) jde tedy o závěr etapy plánování a vstup do etapy realizační MTG plán = dokument shrnující cíle a určující objekty cíle plnící a za ně zodpovědn&ea ...
Pokracuj

Realizační etapa

Realizační etapa Úkoly realizační etapy = uvedení MTG plánu do praxe efektivním způsobem = transformace dl. cílů do konkrétních úkolů à vypracování taktických (úrove ...
Pokracuj

SOFTWARE PRO MANAŽERY

Fakulta řízení a informační technologie VŠP Hradec Králové Informační technologie a informační systémy SOFTWARE PRO MANAŽERY Seminární práce Vypra ...
Pokracuj

Úspěšný cílový management

VYSOKÉ UČENí TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Obor elektrotechnická výroba a management Úspěšný cílový management ...
Pokracuj

Vedení lidí

Vedení lidí styly vedení techniky vedení metody optimalizace pracovního prostoru cílem vedení lidí je zajistit konstrukci a maximální využití těchto atributů: CHTíT- otázka motivace a stimulace lidského faktoru, pr ...
Pokracuj

Vstupní monitoring malého podnikání poradcem

VŠB - TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Poradenství pro managery a podnikatele Vstupní monitoring malého podnikání poradcem Vypracoval T ...
Pokracuj

Výrobní systém

Výrobní systém Okolí výrobního systému řízení příprava výroby příprava materiálu příprava výr. pomůcek OaU Příprava výroby = soubor tech., ek. a organizačních  ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21