Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Management, diplomové práce Management, Semestrální práce

Strategie

Strategie bazická soustava vysoce pravděpodobně nezbytných činností, umožňujících účinné chování organizace při dosahování stanovených cílů a tvořících základní osnovu strategick&eacu ...
Pokracuj

Vedení lidí

Vedení lidí styly vedení techniky vedení metody optimalizace pracovního prostoru cílem vedení lidí je zajistit konstrukci a maximální využití těchto atributů: CHTíT- otázka motivace a stimulace lidského faktoru, ...
Pokracuj

Seminární práce z předmětu Retail management

Seminární práce z předmětu Retail management Článek č.1 Oválná světelná geometr ...
Pokracuj

PODNIKOVÝ MANAGEMENT I

VYSOKÉ UČENí TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKá PODNIKOVÝ MANAGEMENT I Co nebo kdo je manažer? Než se začneme bavit o manažerech je vhodn&ea ...
Pokracuj

KERAMICKÝ ATELIÉR

SLEZSKá UNIVERZITA Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné KERAMICKÝ ATELIÉR Seminární práce Úvod Pozice dne&scar ...
Pokracuj

FITCENTRUM - MARKETING SLUŽEB

SEMINáRNí PRáCE Z PŘEDMĚTU MARKETING SLUŽEB           FITCENTRUM - MARKETING SLUŽEB Obsah: Fitcentrum “ MOVEMENT” - Charakteristika oblasti působen& ...
Pokracuj

KULTURA MANAŽERSKÉ KOMUNIKACE

SEMINáRNí PRáCE KULTURA MANAŽERSKÉ KOMUNIKACE FaME, UTB Zlín Lenka Borkovcová Obsah  MANAŽERKY NEPOTŘEBUJí POUČOVAT3 PRáCE A RODINA4 PSY ...
Pokracuj

Volba trhu a jeho hodnocení

Volba trhu a jeho hodnocení Výchozí úvahy musíme určit a zhodnotit MTG strategické cílové okruhy + zvolit trh zodpovídané otázky: má být analyzovaný trh „zpracován“? (tzn. vyplatí se do něj vstupovat a in ...
Pokracuj

PíSEMNá PRáCE DO PŘEDMĚTU - OPERAČNí MANAGEMENT - Vonka, a.s. Brno

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKá A LESNICKá UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKá FAKULTA PíSEMNá PRáCE DO PŘEDMĚTU - OPERAČNí MANAGEMENT - Vonka, a.s. Brno 1. Úvod  Firma Vonka a.s. ...
Pokracuj

KTB

KTB Na přelomu dvacátého a jedenadvacátého století bychom se těžko setkali s někým, kdo by nikdy neslyšel pojem manažer. Přesto tato profese může být chápána různými lidmi jinak a je zřejmě pravdou,  ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21